Juli 2015 - Värmerekord i Tyskland, istillväxten runt Antarktis mattades av

Medan Nordeuropa huttrade i föga högsommarlika temperaturer sattes nya värmerekord nere på kontinenten, bland annat i Tyskland. Havsisen i Arktis smälte snabbt under juli och havsisen runt Antarktis uppvisade inte samma tillväxt som de senaste åren. Svåra monsunregn drabbade bland annat Burma och delar av Indien.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i juli 2015.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i juli 2015. Förstora Bild

Europa

När det gäller vädret i Europa under juli 2015, så gick det en skarp gränslinje mellan en högtrycksbetonad och mycket varm södra hälft och en lågtrycksbetonad och rätt kylig norra hälft.

Nere på kontinenten var juli varm eller mycket varm med temperaturöverskott på 4-6 grader både i Spanien och i länderna kring Alperna. I till exempel Österrike och delar av Schweiz var det den varmaste julimånaden sedan mätningar började (på sina håll har dock vissa augustimånader varit varmare).

De stora temperaturöverskotten grundlades av två perioder med mycket kraftig värme, dels under den första juliveckan och dels en period under den andra halvan av månaden.
Under den första perioden hann det bli nytt brittiskt värmerekord för juli månad med 36,7° den 1 vid Heathrows flygplats utanför London. Resten av månaden var dock mestadels kylig på Brittiska öarna.
Den 2 juli var det dags för holländskt julirekord med 38,2° i Maastricht. Kitzingen i Bayern noterade nytt tyskt värmerekord den 5 med 40,3°. Det är ett rekord gällande oavsett månad och en putsning med en tiondels grad av det tidigare tyska värmerekordet.
Genève hade 39,7° den 7, vilket är den högsta temperaturen oavsett månad i Schweiz på nordsidan av Alperna.
Den 9 rapporterades 45,7° från Xátiva i Spanien.

Medellufttryck i Europa i juli 2015.
Medellufttryck i Europa i juli 2015.

I de norra delarna av Europa var det däremot svalt juliväder som dominerade. I Norge var det dessutom några ovanligt kyliga nätter. Den 17 juli noterade Hovden-Lundane nytt köldrekord för juli för fylket Aust-Agder med -3,7°. Den 25 var det Sandane-Lauvkollmyr som satte fylkesrekord för Vestfold med -1,3°.

Temperaturunderskotten blev än mer markanta inne över Ryssland, där årets juli i trakterna av Uralbergen var cirka fyra grader kallare än normalt.

Trots de skarpa kontrasterna mellan varma och kalla luftmassor, så kom det inte in så många rapporter om riktigt kraftiga skyfall och översvämningar. Stationen Demker, norr om Magdeburg i östra Tyskland, fick i alla fall 119,9 mm i samband med ett sommaroväder den 4 juli.

Nordamerika

Juli var varmare eller mycket varmare än normalt i de västra delarna av Nordamerika. Death Valley i Kalifornien toppade som vanligt temperaturligan med 48,7° den 3 och 5 juli.

Den mycket svåra torkan i västra USA bestod, och områdena med extrem torka utbredde sig något norrut jämfört med i juni. I Kalifornien utbröt även omfattande skogsbränder i slutet av månaden.

Torkans utbredning i USA den 28 juli 2015
Torkans utbredning i USA den 28 juli 2015. Källa: National Drought Mitigation Center Förstora Bild

I de centrala och östra delarna av Nordamerika var det mer variabla temperaturförhållanden med temperaturer som i medeltal pendlade runt det normala.

Tropiska cykloner

En namngiven tropisk cyklon, Claudette, bildades på Atlanten. Claudette rörde sig kortvarigt på en nordostlig bana utanför USAs östkust i mitten av månaden.

På östra Stilla havet var aktiviteten högre med ett halvdussin namngivna tropiska cykloner. Kraftigast av dessa var Dolores, som i mitten av månaden nådde kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan. Dolores var även den tropiska cyklon som kom närmast Mexikos västkust.

Asien

Framför allt i ett band från Mellanöstern till nordöstra Sibirien var det varmt eller mycket varmt under juli med temperaturöverskott på 2-4 grader på många håll.

Allra varmast var det den 30 med 52,8° i Mitribah i norra Kuwait nära gränsen mot Irak. Andra exempel på mycket höga temperaturer är 47,5° i Turpan i nordvästra Kina den 24 juli.

I slutet av juli förstärktes monsunregnen och orsakade svåra översvämningar i Burma. Ungefär samtidigt förekom mycket kraftiga monsunregn även i västra Indien. Vadgam i den indiska delstaten Gujarat rapporterade 495 mm den 29.

Tropiska cykloner

På västra Stilla havet var ungefär ett halvdussin tropiska cykloner aktiva. Två av dessa, Chan-Hom och Nangka, nådde som mest kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan. När Nangka nådde upp mot södra Japan i mitten av juli föll 522 mm över Kamikitatayama den 16 och 633 mm i Yanase den 17.

Arktis

Avsmältningen av havsisen gick rätt snabbt under juli. I slutet av månaden låg isutbredningen inte så mycket över den för bottenåret 2012. Det året fortsatte dock med en mycket snabb avsmältning under augusti.

Isutbredningen april-juli 2015
Den arktiska isutbredningen april-juli 2015 jämfört med bottenåret 2012 och långtidsmedelvärde. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild
Utbredningen av den arktiska havsisen i månadsskiftet juli/augusti.
Utbredningen av den arktiska havsisen i månadsskiftet juli/augusti. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Under framför allt första delen av juli nådde temperaturen ofta över 20° på Grönland med upp till 22,7° i Narsarsuaq den 17.
Vid den sibiriska Ishavskusten hade Habarova 25,1° och Ust' Olenek 23,5° den 12 juli.

Sydamerika

Temperaturen var rätt allmänt i Sydamerika över den normala under juli. I östra Brasilien uppgick temperaturöverskotten till 2-4 grader på många håll.

Temperaturöverskott på 4 grader rådde även på Galapagosöarana i samband med mycket varmt havsvatten under nu rådande El Niño förhållanden.

Afrika

Juli var varmare än normalt på de flesta håll i Afrika. I Marocko och norra Algeriet var temperaturöverskotten lokalt 4 grader.

På månadens sista dag steg temperaturen till 48,2° i In Salah i Algeriet. Som lägst var det -12,1° i Buffelsfontein i Sydafrika den 14.

Australien/Oceanien

I Australien var det en övervägande torr månad, medan temperaturen uppvisade ett mer varierat mönster.

I samband med ett kalluftsutbrott i mitten av månaden förekom snöfall på många håll i sydöstra Australien. Lokalt observerades snö i nivåer ner till omkring 300 meter över havet.

Den högsta temperaturen i Australien under månaden var 36,8° i Wyndham den 26. Den dagen noterade ett flertal stationer nytt värmerekord för juli. Den lägsta temperaturen i Australien var -11,0° i Thredbo den 20.

Även i Nya Zeeland var juli övervägande torr och med en ordentligt kall period i mitten av månaden. Lokalt förekom där snöfall nära havsytans nivå.

Antarktis

Tendensen med ovanligt stor isutbredning runt Antarktis bröts under juli. Om det bara är ett tillfälligt trendbrott är ännu för tidigt att säga. Vid månadsskiftet juli/augusti var isutbredningen betydligt lägre än förra året och inte så långt över långtidsmedelvärdet.

Isutbredningen kring Antarktis under perioden april-juli 2015.
Isutbredningen kring Antarktis under perioden april-juli 2015 jämfört med år 2014 och långtidsmedelvärdet. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Temperaturer över noll grader förekom några gånger i kustnära områden. Den 9 hade Base San Martin 1,7° och samma temperatur rapporterades från Base Esperanza den 31.

I det inre av Antarktis sjönk temperaturen några gånger under -80°. Vostok hade -80,8° den 1 juli. Två nya stationer, Pole of Inaccessibility och Plateau Station rapporterade ner till -80,0° den 11-12.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.