Juli 2015 - Ganska lugnt i våra hav trots lågtryck

Vattenståndsnivåerna varierade kring medelvattenstånd under hela månaden. I början på månadens steg ytvattentemperaturerna för att sedan sjunka igen i samband med intensiva lågtryck. I slutet av månaden var havsvattnen väl omblandade. I norr och i Västerhavet låg ytvattentemperaturerna nu kring det normala, i söder någon grad under normalt.

Ytvattentemperaturen

Efter en sval vår och försommar etablerades äntligen ett högtryck med ordentlig värme i början av månaden. Ytvattentemperaturerna steg, men det blev kortvarigt då nya lågtryck snart kom in och blandade om vattenmassan.

Under månadens fem första dagar hann ändå ytvattnet stiga med ett par grader generellt. I de sydligaste farvattnen med upp till 4-5 grader och nådde där 21 grader, en bra bit ut till sjöss.

Även på Norra Östersjön nådde ytvattentemperaturerna 18-19 grader, och i Västerhavet någon grad lägre, bägge faktiskt något över det normala.

Från den 6 juli drogs riktigt sval luft ner ända över södra Skandinavien, med för årstiden intensiva lågtryck. Lågtrycken gav också vindar som blandade om det, sett till hela vattenmassan ännu ganska kalla havsvattnet. I söder där ytvattentemperaturerna var som högst sjönk temperaturerna snabbt igen med 2-3 grader, i sydöstra Östersjön med ca 4 grader.

Resten av juli dominerades av lågtryck med vind och mycket nederbörd. Värmen slog aldrig riktigt igenom igen, och ytvattentemperaturerna förändrades inte nämnvärt. Endast i norr steg temperaturerna sakta och närmade sig det normala efter den kalla försommaren.

I slutet av månaden var havsvattnen väl omblandade. I norr och i Västerhavet låg ytvattentemperaturerna nu kring det normala, i söder någon grad under normalt.

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2015 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 juli 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 16 juli 2015. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juli 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juli 2015. Förstora Bild

Vattenstånd

Efter en inledande mycket lugn period med normala vattenstånd, pressade nordvindarna bakom ett lågtryck den 9-10 juli vattnet söderut i Västerhavet. Vattenståndet i Viken steg till 68 cm över medelvattenstånd, dock med 12 cm kvar till varningsgränsen. I Skanör sjönk vattenståndet till 45 cm under medelvattenstånd. Detta blev månadens rekordnoteringar.

Den 25-26 juli passerade ett intensivt lågtryck på en bana åt nordost över Danmark och Götaland. Till en början såg lågtrycket ut att ta en sydligare bana, och högt vattenstånd i sydvästra Östersjön hotade, följt av lågt vattenstånd då lågtrycket passerat. Med banan över Danmark blev det endast en maxnotering på 60 cm över medelvattenstånd i Rödby och endast ett par decimeter under medelvattenstånd  i farleden genom sydvästra Östersjön.

Mer dramatiskt än så blev det inte i våra hav, där nivåerna varierade kring medelvattenstånd under hela månaden juli.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2015 (126 kB, pdf)

Höga vågor

Vid Väderöarna observerades signifikanta våghöjder* på eller över 3 meter vid tre tillfällen. Vid Knolls grund var våghöjderna över 2 meter vid två tillfällen. Finngrundsbojen var ej på position under juli månad.

Den 6 gav ett lågtryck över södra Norge en sydvästlig vind på 20 m/s längs västkusten. Vid Väderöarna observerades månadens högsta signifikanta våghöjd till 4,2 meter.

Den 9 passerade ett lågtryck mellersta Sverige och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,0 meter i samband med en sydvästlig vind på 8 m/s.

Den 19 och 23 var det sydvästliga vindar på 16 respektive 15 m/s längs västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,8 respektive 3,0 meter.

Den 26 rörde sig ett lågtryck upp över Sverige. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 10 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,5 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2015
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2015 Förstora Bild