Våren 2016 - Varm, torr och blöt

Våren blev allmänt varm och som den ofta är nederbördsfattig. Undantaget var den rekordblöta april i nordöstra Norrland. Sydöstra Sverige har å andra sidan haft fortsatt underskott i nederbörd. Redan i mars noterades mycket höga temperaturer i framförallt norra Sverige. I april och i maj förekom i hela landet ett par rejäla värmeperioder. En stor del av maj blev dock mer normal, men med en varm avslutning.

Varm mars främst i norr

Inledningen av marsmånaden blev kall, med -27,8° i Naimakka den 1. Snötäcket som var sammanhängande ner till norra Svealand fick en påspädning den första veckan så att även en stor del av Götaland var snötäckt den 7 och 8.

Några dygn in i mars etablerade sig ett högtryck vilket gav sol på många håll. Därefter strömmade mild luft från Atlanten in över södra Sverige den 14. Mildluften fortsatte norrut dagen därpå och månadens varmaste dag noterades med 16,6° i Östmark-Åsarna i norra Värmland.

Mer spektakulärt var dock de höga temperaturerna längre norrut, den 15, där bland annat 11,8° uppmättes i Haparanda, vilket är den högsta marstemperaturen där sedan stationen startade 1859.

Efter en kortvarig svacka i temperaturen fortsatte det milda vädret över påsken och månaden ut. Detta gjorde att snötäcket drog sig tillbaka och i slutet av månaden var Götaland snöfritt och de lägre liggande delarna av Svealand samt en stor del av Gästrikland och Hälsingland.

Vårvärme som övergick i aprilväder

Första halvan av april bjöd på vårvärme och flera soliga dagar. 

Månadens högsta temperatur 21,0° uppmättes den 5 i Ronneby/Bredåkra. Snögränsen drog sig sakta norrut till mellersta Norrland och den meteorologiska våren ankom till hela landet utom fjälltrakterna.

Den andra hälften av månaden blev betydligt svalare och ostadigare med mycket skurar och även snöbyar. För Piteå, med startår 1860, blev denna aprilmånad den blötaste som uppmätts.

Den 29 uppmättes dock 12,0° i Katterjåkk, vilket var den högsta uppmätta apriltemperaturen där sedan mätningarna startade 1904.

Snötäcket minskade allteftersom april fortskred, men den sista april fanns fortfarande ansenliga snödjup i fjällen och i norra Norrland utom i kustlandet.

Sommarlik maj övergick till mer normal

I maj skedde emellertid en snabb minskning av snötäcket. Efter en försiktig varm inledning av maj fick vi högsommartemperaturer. Våren och blomningen gick på högvarv fram till den 12 maj. Den meteorologiska sommaren anlände därmed till Götaland och Svealand samt sydöstligaste Norrland.

Därefter kom ett bakslag med blåst och kyla och allmänt svalare väder, men värmen återkom den 21, tillfälligt i norr men den varade lite längre i söder. Den 23 till 25 maj noterades maximitemperaturer över 25° på många platser i Götaland. Och de avslutande tre dygnen bjöd på värme som sedan fortsatte in i juni.

Utmed en skarp front bildades kraftiga skurar och åska dagarna kring den 25 maj. Största nederbördsmängden då rapporterades från Ed i Dalsland som fick hela 83,1 mm. Detta är den största dygnsmängden för maj som hittills noterats i Götaland under åren 1961-2016.

Maj var även solig på flera håll.
 

Varm vår

Temperaturavvikelse för våren 2016
Temperaturavvikelse för våren 2016 (mars, april och maj). Förstora Bild

Trots att våren var varm eller mycket varm var det bara en station som slog nytt rekord i medeltemperaturen, nämligen Haparanda. Intressant nog har Haparanda haft en rekordvarm vår tre år i följd. Först tangerade 2014 och sedan även 2015 rekordet på 2,6° från 1989 och i år 2016 slogs rekordet då 2,8° noterades.

För några andra stationer hamnade årets värden på en topp-fem placering. Bjuröklubbs värde på 3,3° är det näst högsta som observerats. Det högsta värdet på 3,4° uppmättes under vårarna 2015, 2014, 2007 och 1921.

Holmön/Holmögadds värde på 3,5° överträffas endast av 2015 då det var 3,7° där. I Karesuando (start 1879) överträffas årets vår endast av 1920 års upplaga.

Även Gotska Sandön mäktade med en andraplacering efter 1921. Skillnaden gentemot 1921 är dock stor (6,3° i år mot 7,3° våren 1921)

Ölands norra udde fick en hedrande tredjeplats, Svenska Högarna och Hemavan/Tärnaby en fjärdeplats och en femteplats för Landsort.

För lite större orter hade Lund sin femte varmaste vår efter 2007, 2014, 2000 och 1990.

Stockholm fick nöja sig med en sjätteplacering efter vårarna 1990, 2007, 2014, 1921 samt 1822.

I Göteborg blev det den femte varmaste efter 2014, 2007, 1990 och 1921.

Torrt och blött

Nederbördsavvikelse våren 2016
Nederbördsavvikelse (%) våren 2016 (mars, april och maj). Förstora Bild

Våren är i allmänhet nederbördsfattig. Öland, Gotland och delar av östra Småland har haft en långvarig torka. På andra håll har en stor del av vårens nederbörd fallit under några enstaka tillfällen.

I Gävle blev det den tredje nederbördsrikaste våren efter 1995 (265 mm) och 1890. Totalt föll 199 mm. Knappt hälften av denna mängd hänför sig till den 24-25 maj då det kom 83 mm där.

I Tandsbyn (start 1931) i Jämtland slogs nederbördsrekordet från 1983 på 196,3 mm i år med en ynka tiondel.

I Föne (start 1911) i Hälsingland blev våren 2016 den tredje nederbördsrikaste efter 1995 och 2000.

Gustavsfors i Värmland hade med 206 mm sin näst nederbördsrikaste vår efter 1920 då det kom 226 mm.

Torrt var det i främst Östersjölandskapen. Söderköping i Östergötland hade sin åttonde torraste vår och den torraste sedan 1993.

Snön

De största snödjupen i Götaland, Svealand och även stora delar av södra Norrland hade redan noterats i februari.

Under mars försvann snön från södra delarna av landet, men snödjupen var då fortfarande betydande i norra Norrland.

I april minskade både snödjupet och snöutbredningen långsamt men stadigt.

Första maj var det främst fjällen och norra Norrlands inland som hade sammanhängande snö. Under de följande veckornas värme krympte snön snabbt så att det i mitten av maj endast fanns snö i fjällen och i nordvästra Lappland.