Maj 2016 - Varm med torr början och blött slut

De första 10 dagarna av maj var torra och varma, med högsommartemperaturer på över 25 grader på flera håll i landet mot slutet av perioden. Därefter skedde en väderomsvängning till mer ostadigt väder med stora nederbördsmängder, framförallt i mellersta Sverige. Temperaturerna var dock fortsatt ganska höga. Maj avslutades med några soliga sommardagar på de flesta håll. Resultatet blev en varm majmånad, framförallt i de nordligaste och sydligaste delarna av Sverige. Bland annat hade stationer både i Västerbotten och Skåne sin varmaste majmånad hittills.

Rätt varmt och växlande väder på första maj

Första maj inledde med rätt varmt och växlande väder för stora delar av landet, med temperaturer som generellt låg kring det normala för månaden och som mest nådde dryga 17°. I mellersta delarna av Sverige föll viss nederbörd i samband med en passerande front västerifrån. 

Solig, varm och torr fortsättning

Följande dagar kom sedan att betonas av högtrycksväder med stigande temperaturer som nådde långt över det normala för månaden.

Den 2-3 maj bjöd på tidvis sol och temperaturer uppåt 18-20° i östra Götaland och östra Svealand och 10-16° i Norrland. 

Den 4-7 maj var övervägande soliga dagar i Götaland och Svealand med temperaturer som allteftersom steg uppåt 20-22°. I norra Sverige var det mer moln och något lägre temperaturer på grund av ett lågtrycksområde över Norska havet. Det på många håll klara vädret följdes av kalla nätter med frost ända ner i de södra delarna av landet.

På flera platser rapporterades också mycket låg luftfuktighet dessa dagar. I Stockholm slogs nytt rekord den 5 maj med en lägsta luftfuktighet på 12%, jämfört med tidigare uppmätta 14% den 8 juni 2007 (baserat på 20 år av mätdata). 

Sommarens ankomst 

Efter 5 dygn i sträck med en medeltemperatur över 10° den 1-5 maj var Stockholm och Gotska Sandön först ut i landet att få meteorologisk sommar den 1 maj.

Högsommarvärme  i söder

Temperaturavvikelse för dygnet 2016-05-09
Den 9 maj låg temperaturerna över det normala för månaden i hela landet, framförallt i Svealand där avvikelsen nådde uppemot 9 grader.

Den 7-10 maj steg temperaturerna ytterligare och medeltemperaturen i hela landet låg långt över det normala, uppåt 9° över normalvärdena på sina håll, framförallt i Svealand. De högsta temperaturerna för dessa dagar uppmättes till 24,3° i Göteborg den 7 maj, 25,5° i Markaryd och Delsbo den 8 maj, 27,4° i Uppsala den 9 maj och 27,2° i Falun den 10 maj. Över Norrland var det mer moln än i söder och tidvis lätt nederbörd i samband med en passerande front, men även här rådde generellt höga temperaturer som på en del håll nådde en bra bit över 20°-strecket.

Under det varma och soliga vårvädret inkom ovanligt många rapporter om kraftiga stoftvirvlar under perioden 3-10 maj. Dessa stoftvirvlar orsakade bland annat skador på byggnader och flyttade på trädgårdsmöbler.

Kyligare luft och nederbörd 

Från den 10 maj trängde kyligare luft sakta ner över landet norrifrån. Under den 11 maj nådde den kallare luftmassan Svealand och Götaland. På många håll resulterade det i temperaturer ca 10° lägre än under föregående dygn. De kommande dagarna präglades av passerande fronter och temperaturer runt eller något under det normala för stora delar av landet. I de delar av landet som inte berördes av nederbörd fanns det också perioder med en hel del sol. Temperaturerna steg dock generellt sällan över 20°, och det förekom flera relativt kalla nätter med ett par minusgrader i norra halvan av Sverige.

En frontpassage den 12-14 förde med sig nederbörd med lokala inslag av snö över mellersta Sverige. I Söderbärke i Dalarna låg det 3 cm snö på marken på morgonen den 14 maj efter att det fallit 27 mm nederbörd. I Ställdalen i Västmanland mättes hela 13 cm snö efter en total nederbördsmängd på 39 mm. Den tunga blötsnön medförde att tusentals hushåll i Örebro län blev strömlösa.

Under den 15-16 maj föll nederbörd över Götaland och östra Svealand i samband med ett lågtryck över Östersjön. Framförallt över Kalmar län kom stora nederbördsmängder, imponerande 46,1 mm rapporterades för väderstationen i Löttorp på norra Öland. På Gotland föll 10–30 mm efterlängtat regn efter en lång tids torka. Samtidigt gav en svag högtrycksrygg uppehåll i norra Sverige med sol framförallt i inlandet.

Viss nederbörd förekom den 17-19 över mellersta och norra Sverige med inslag av snö i samband med ett lågtryck nordväst om Skandinavien med tillhörande kallfront som drog åt sydost över Norrland. I samband med den kyligare luften noterades månadens lägsta temperatur -7,7° på morgonen den 19 maj i Mierkenis i Lapplandsfjällen.

Den 20-21 fördes ytterligare nederbörd in från sydväst och påverkade i stort sett hela landet förutom de allra sydligaste och nordligaste delarna. 

Sommarvärme, kraftigt regn och åska

Ett djupt lågtryck utvecklades under den 21 maj över Brittiska öarna och rörde sig under de kommande dagarna upp över Norska havet och norr om Sverige, och förde därmed med sig ytterligare fronter in över landet.

Varm luft tog sig upp över de södra delarna av landet under perioden 22-25 maj och gav upphov till sommartemperaturer på dryga 25° i Götaland och Svealand. Den 24 maj noterades en temperatur på 27,8° i Halmstad. I norr var luften betydligt kallare.

Frontbandet som utgjorde gränsen mellan dessa två luftmassor drog långsamt åt sydost, och gav upphov till rikligt med nederbörd från den 23 till den 25 maj i ett band som sträckte sig över hela Norrland och ner över västra delarna av Svealand och norra Götaland. Största nederbördsmängden rapporterades från Ed i Dalsland som fick hela 83,1 mm nederbörd. Detta är den största dygnsmängden som noterats i Götaland i maj under åren 1961-2016. Stora mängder noterades också i Källsjö i Halland, 53,8 mm, och i Sunne i Värmland, 40,8 mm.  Det var också kraftiga åskväder över främst nordvästra Götaland och sydvästra Svealand, totalt registrerades dryga 3000 blixturladdningar.

Samtidigt som nederbördsbandet passerade söderut den 25 maj fördes ett högtryck in över Norrland med uppklarnande väder och stigande temperaturer som följd. 

Radar 20160525
Radarbild från 25 maj kl 03:30 visar nederbörd i samband med den front som skiljer varmluft i söder från kallare luft i norr. Månaden största nederbörd noterades under dygnet i Ed i Dalsland.

Regn i söder, värme i norr

Under den 26 maj drog ett nytt regnområde in österifrån över framförallt östra Svealand och sydöstra Norrland och vidare västerut med kraftig nederbörd på sina håll. Största nederbördsmängden som mättes under dygnet var 60,3 mm i Gävle-Åbyggeby, vilket resulterade i det blötaste majdygnet i Gävle sedan mätningarna startade 1860. Stora nederbördsmängder observerades även på andra håll, framförallt längs kusten mellan norra Uppland och mellersta Hälsingland som på många ställen fick dryga 40 mm. Regnområdet låg kvar över mellersta Sverige den 27 men med mer splittrat regn och skurar.

Högtrycket i norr gav samtidigt uppehåll och sol på många håll under dessa dagar. Temperaturerna låg som mest kring 14-17° i Svealand, varmast var det i söder och i norr, runt 20°.

Den 28-29 passerade ytterligare ett nederbördsområde från sydost med regn, skurar och mycket moln över stora delar av södra halvan av Sverige. Det förekom också åska på flera håll. Temperaturerna var där som mest 17-20°. I norr låg högtrycket kvar och resulterade i varmt och soligt väder. De högsta temperaturerna dessa dagar uppmättes i norra Lappland där det var runt 25°.

Stabilisering i slutet på månaden

Varmare luft tog plats över hela landet den 30-31 maj med temperaturer kring 25° på de flesta platser och sol. Dock låg ett mer sammanhängande område med moln över delar av Svealand och Norrland den 30 maj. Även nattetid var temperaturerna höga på många håll. I Lund sjönk inte temperaturen lägre än till 17,6° natten mellan den 30 och 31 maj. Detta är ett av de allra högsta mintemperaturvärdena som observerats i maj månad (utifrån tillgänglig data år 1961-2015). 

Sista dagen i maj var varm och övervägande solig för hela landet men med lokala skurar och åska, främst i Skåne, Halland och Norrbotten. Under dygnet registrerades över 4000 blixturladdningar, vilket gjorde det till månadens åskrikaste.

Månadens högsta temperatur uppmättes denna dag i Varberg som hade 30,5°. Det är även nytt majrekord för stationen. Det gamla var 29,9° den 18 maj 2013. 

Det blev ytterligare tre absoluta värmerekord den 31 maj. I Falsterbo fick man uppleva högsommartemperaturer på 25,0° för första gången i maj (tidigare rekord var 24,7° den 21 maj 2012). Från Vinga rapporterades en högsta temperatur på 26,1°, att jämföra med tidigare rekord på 26,0° den 21 maj 1993. För Holmön/Holmögadd blev det nytt rekord med 25,4° vilket översteg det tidigare värdet på 20,0° från den 31 maj 1978 med stor marginal. Dock ska tilläggas att stationen flyttats från ögruppens södra till dess nordvästra del år 2005 vilket kan ha inverkat på temperaturerna.

Göteborg hade 29,7°. Det är endast en tiondels grad från värmerekordet för maj i Göteborg som är 29,8° den 5 maj 1977.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2016 (364 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2016 (88 kB, pdf)

Åskregn i Höganäs den 31 maj
Det regnade och åskade i Höganäs i nordvästra Skåne den 31 maj. Foto Johanna Hagfoss Förstora Bild

 

Temperatur - Varmt i hela landet

Trots en period med relativt svalt väder i mitten av maj gjorde de höga temperaturerna i början och slutet av månaden att den blev varmare än normalt. De största temperaturavvikelserna finns i de södra och norra delarna av landet. Följande stationer med långa mätserier fick nya majrekord för månadsmedeltemperaturen:

  • Holmön/Holmögadd (startår 1855, Västerbotten): +8,7°. Tidigare rekord +8,1° från 2009 och 1865.
  • Bjuröklubb (startår 1879, Västerbotten): +8,8°. Tidigare rekord +8,7° från 2009.
  • Svenska Högarna (startår 1879, Uppland): +9,7°. Tidigare rekord +9,5° från 1993.
  • Landsort (startår 1860, Södermanland): +10,1°. Rekordet delas med 1921 då det var +10,1°.
  • Kristianstad (startår 1878, Skåne): +13,0°. Tidigare rekord +12,8° från 2013 och 1921.
  • Falsterbo (startår 1880, Skåne): +13,2°. Tidigare rekord +13,1° från 2000.
  • Lund (startår 1859 (vissa mätningar sedan 1753), Skåne: +14,7°. Tidigare rekord 14,3° från 1993.
  • Malmö (startår 1917, Skåne): +14,4°. Tidigare rekord +14,3° från 1993.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2016. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under maj 2016.
Månadsmedeltemperaturen under maj 2016. Förstora Bild


 

Nederbörd - Blött i mellersta Sverige

Efter en torr inledning 1-12 maj passerade ett flertal fronter med riklig nederbörd på flertalet platser. De största nederbördsmängderna föll över mellersta Sverige. Den största nederbördsmängden under månaden noterades av mätstationen i Ed i Dalsland. Där föll hela 83,1 mm den 24 maj. Det svenska majrekordet från 1931 är på 93,0 mm uppmätt i Öxabäck i Västergötland.

Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2016.
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2016. Förstora Bild
Karta över nederbörd maj 2016.
Karta över nederbörd maj 2016. Förstora Bild

Snötäcke

Det varma majvädret gjorde att snösmältningen kom igång ordentligt och mot slutet av månaden hade i princip hela Sverige barmark så när som på högfjället. Det sista dygnet med mätbart snödjup var den 24 maj vid stationen i Katterjåkk, vilket är tidigt men inget rekord. Tidigaste datumet som finns dokumenterat var år 1960 då det inte fanns något mätbart snödjup den 18 maj.

Solskenstid

Framförallt i norr och i söder blev det många soltimmar i maj 2016. För Kiruna blev det nytt månadsrekord för antalet soltimmar (59 år av data). För Lund som också har en lång mätserie för solskenstid (59 år) placerade sig maj 2016 på en tredjeplats. I mellersta Sverige noterades soltimmar som mestadels låg runt eller något över det normala.

Karta med soltimmar under maj 2016.
Antal soltimmar i maj 2016. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2016.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2016. Förstora Bild

Åska

Åska noterades under några dagar i maj, huvudsakligen mot slutet av månaden. Framförallt under den avslutande dagen i månaden förekom det rikligt med åska i Skåne och Halland, över 4000 blixturladdningar. Även i samband med det nederbördsområde som drog in över mellersta Sverige den 24 maj förekom rikligt med åska i ett band över norra Götaland och upp över Svealand. Då noterades ca 3000 blixturladdningar.

Totalt antal blixtar under maj 2016.
Totalt antal blixtar under maj 2016. Förstora Bild
Antal åskdagar under maj 2016.
Antal åskdagar under maj 2016. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, maj 2016
Norrland +27.4° den 29 Vittangi (Lappland)
Svealand +27.5° den 31 Höljes (Värmland)
Götaland +30.5° den 31 Varberg (Halland)
 
Lägsta temperatur, maj 2016
Norrland -7.7° den 19 Mierkenis (Lappland)
Svealand -3.9° den 5 Särna (Dalarna)
Götaland -4.2° den 1 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, maj 2016
Norrland 120.4 mm Söderala (Hälsingland)
Svealand 137.7 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 116.0 mm Ed (Dalsland)
Lägsta nederbörd, maj 2016
Norrland 1.5 mm Abisko (Lappland)
Svealand 10.0 mm Åda (Södermanland)
Götaland 6.0 mm Bromölla (Skåne)
Högsta lufttryck, maj 2016
Norrland 1031.5 hPa den 1 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1028.1 hPa den 5 Blomskog (Värmland) och den 9 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1030.5 hPa den 5 Hagshult (Småland)
Lägsta lufttryck, maj 2016
Norrland 994.7 hPa den 17 Karesuando (Lappland)
Svealand 998.2 hPa den 16 Landsort (Södermanland)
Götaland 996.2 hPa den 16 Visby flygplats (Gotland)
 
Största snödjup, maj 2016
Norrland 78 cm den 1 Katterjåkk och Sadjem (Lappland)
Svealand 13 cm den 14 Ställdalen (Västmanland)
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm maj 2016 (87 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i maj 2016 (77 kB, pdf)