Maj 2016 - Isvintern officiellt över

Under inledningen av maj smälte vårvärmen bort den sista isen i Bottenviken och mot slutet av månaden hade ytvattentemperaturen stigit till 19° i Haparanda. Vattenståndsvariationerna var små under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades på västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden 2,7 meter observerades vid Knolls grund.

Isvintern tog farväl och sommaren anlände

Vid maj månads inledning låg fortfarande rutten fastis i skärgårdarna i norra Bottenviken, och ett drivisbälte gick från Piteå nästan fram till Nahkiainen. Solskenet och vårvärmen tärde dock på det kvarvarande istäcket som snabbt minskade i omfattning. Vårfloden från älvarna i norr luckrade upp isen invid kusten och drivisen löstes upp i det allt varmare vattnet. Vid månadens mitt var skärgården helt isfri och bara enstaka isbumlingar fanns kvar till havs. Den 12 maj var isvintern officiellt över.

Ytvattentemperaturen som först var ungefär densamma vid kusterna och ute till havs övergick snart till ett typiskt vårmönster när majsolen värmde upp de grunda skärgårdsområdena. Den kraftigaste temperaturstegringen skedde längst i norr där avkylningen nattetid så här års är liten och vattenvolymen begränsad. SMHIs mobila mätare i Haparanda som en vecka in i maj bara uppmätte drygt 2° i ytvattnet rapporterade den 31 hela 19°.

Under maj steg ytvattentemperaturerna till havs generellt 5-7 grader i Östersjön och Västerhavet och 3-5 grader i Bottniska viken.

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2016 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 30 maj 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 maj 2016. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 16 maj 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 16 maj 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

I maj var det små variationer i vattenståndet. Vid månadens inledning var det omkring det normala på samtliga platser runt Sveriges kust.

Månadens högsta vattenstånd observerades den 3 i Uddevalla. En kallfront passerade under dagen och i samband med tidvattentoppen registrerades +33 cm. Smögen hade +28 cm och Göteborg +25 cm.

Vädret var mest högtrycksbetonat under månadens första hälft och vattenståndet sjönk sakta i de östra farvattnen. Den 12 registrerade Stockholm sitt månadslägsta med -12 cm och Kungsholmsfort med -20 cm.

Sedan kom en period med ett antal lågtryckspassager och vattenståndet steg till det normala.

Den 26 var det nordlig vind över Bottenhavet och vattnet pressades söderut. I Haparanda sjönk det till -51cm och i Ratan till -39 cm.

Månadens lägsta vattenstånd -55 cm observerades den 31 i Kungsvik i samband med nordostlig vind.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2016 (126 kB, pdf)

Höga vågor

Under maj månad höll sig den signifikanta våghöjden* under 3 meter på samtliga platser.

Den 15-16 rörde sig ett lågtryck från Baltikum mot Sverige. Över Östersjön var det en nordostlig vind på 17 m/s. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,7 meter vilket var månadens högsta observation. Vid Huvudskär steg den till 2,4 meter. På Bottenhavet var det en nordostlig vind på 20 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,3 meter.

Den 18 var det en sydvästlig vind på 10 m/s över Skagerrak och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,2 meter, vilket var månadens högsta notering för västkusten. Detta är den näst lägsta månadshögsta noteringen för maj sedan mätningen startade 2005. Maj 2008 var den 1,9 meter.

Den 25-26 befann sig ett lågtryck öster om Sverige. Vid Huvudskär blåste det 11 m/s från nordväst och den signifikanta våghöjden steg till 1,6 meter. På Bottenhavet blåste det 17 m/s från nordväst och den signifikanta våghöjden steg till 2,3 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund maj 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund maj 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2016. Förstora Bild