Maj 2016 - Ännu en rekordvarm månad globalt

I Frankrike, Tyskland, Sri Lanka samt delstaten Texas i södra USA förekom stora regnmängder vilket orsakade översvämningar. I Indien sattes nytt absolut värmerekord den 19 med hela 51,0° som högst. På Nya Zeeland var månaden som helhet för landet rekordvarm med mängder av nya rekord. I Arktis med omnejd höll sig havsisens utbredning på rekordlåga nivåer under hela månaden. El Niño fortsatte att klinga av och hade vid månadens slut nått neutrala förhållanden. Enligt EUs klimatövervakningsprogram Copernicus, NASA och amerikanska NOAA blev maj 2016 globalt sett en rekordvarm majmånad.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i maj 2016.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i maj 2016. Förstora Bild

Europa - Kraftiga regn i Frankrike och Tyskland

Medan det var förhållandevis normala temperaturer i södra och västra Europa dominerade temperaturöverskotten i den nordöstra delen där det på sina håll var 4-6 grader över det normala. I Nordnorge var månaden i fylket Finnmark extremt varm och exempelvis Slettnes fyr (start 1927) och Makkaur fyr (start 1924) slog bägge sina gamla majrekord från 2013.

Det var en kylig inledning. I franska Nantes noterade man den 1 sin kallaste majnatt sedan mätningarna inleddes där 1972. Månadens lägsta temperatur, -20,3° uppmättes på höghöjdsstationen Capanna Margherita (4560 möh) i Italien den 3 maj.  På lägre höjder var det istället Vorkuta i Ryssland som var kallast med -14,5° den 7.

Medellufttryck i Europa i maj 2016
Medellufttryck i Europa i maj 2016. Förstora Bild

I slutet av månaden drabbades Frankrike och Tyskland av kraftiga regn med åtföljande översvämningar (mer om detta i junivädret) vilket krävde flera människoliv. Den 29 föll 122 mm regn i tyska Gundelsheim medan man i Neustadt am Kocher i Baden-Württemberg fick 124 mm på 24 timmar. I Paris-Montsouris uppmättes 52,9 mm den 30. De ymniga regnen bidrog till att man på flera håll, bland annat i Paris och Auxerre, fick sin absolut blötaste majmånad.

Månadens absolut största 24-timmarsmängd i Europa stod dock Saentis i Schweiz för som den 12 fick 162 mm. Fram till på morgonen den 15 hade Saentis fått totalt 261 mm under fyra dygn.

Månadens högsta temperatur i Europa noterades den 27 då Caltagirone på Sicilien (Italien) uppmätte 38,1°.

Nordamerika - Extrem skogsbrand i Kanada och rekordregn i Texas

Maj blev i stora drag en ytterst tudelad månad med temperaturöverskott i Alaska och Kanada medan det var normalt eller något under det normala i praktiskt taget hela USA. För Alaskas del var det en mycket varm majmånad och överträffas endast av maj 2015. Flera stationer noterade nya majrekord med avseende på högsta månadsmedeltemperatur. 

Den mycket varma majmånaden innebar att man för första gången fick en vår med en medeltemperatur på minst 0,0°. Alaskas temperaturserie sträcker sig från 1925 och framåt. Det gamla rekordet från 1998 fick därmed se sig slaget med lite drygt en grad. Vårens normala medeltemperatur för delstaten är annars -4,4° (avser perioden 1925 till 2000). 

Maj 2016 blev mycket varm i Alaska.
Maj 2016 blev mycket varm i Alaska. Flera stationer i delstaten hade sin allra varmaste majmånad. Stationernas månadsmedeltemperatur anges här i grader Fahrenheit. 32°F=0°C; 40°F=4,4°C medan 50°F=10,0°C. Källa: NOAA. Förstora Bild

Torrt och osedvanligt varmt väder gav upphov till en skogsbrand, kallad ”besten”, i den kanadensiska provinsen Alberta som spred sig snabbt. Värst drabbat var orten Fort McMurray där närmare 100000 människor fick evakueras undan brandens härjningar. Temperaturen var enligt NASA under perioden 26 april till och med den 3 maj på sina håll närmare 15 grader över medelvärdet för åren 2001-2010. Maximitemperaturer på närmare 32° uppmättes den 3 maj. Den 5 maj kom Langenburg i den angränsande provinsen Saskatchewan upp i 34,4°. I Winnipeg i grannprovinsen Manitoba kom man den 6 upp i hela 35,2°. Månadens högsta temperatur i Nordamerika stod dock Death Valley i Kalifornien för då man den 31 uppmätte 45,0°.

Temperaturavvikelser för den 26 april till den 3 maj
Under perioden 26 april till den 3 maj var det mycket varmt i bland annat de kanadensiska provinserna Alberta och Saskatchewan. I Fort McMurray i Alberta tvingades man evakuera hela staden undan en skogsbrand. Källa: NASA. Förstora Bild

Månadens lägsta temperatur i Nordamerika på -23,7° uppmättes den 2 i Kugaruuk i norra Kanada. I Key West i sydligaste Florida tangerade man den 8 köldrekordet för maj på 17,2° uppmätt 1877.

Regnigt värre i bland annat Texas och South Carolina

I stora delar av USA var maj blötare än normalt. I Washington DC där man haft nederbördsmätningar sedan 1871 drabbades man av en rekordlång ”regnperiod”. Under hela 15 dygn i följd från den 27 april till den 11 maj föll mätbar nederbörd. Detta överträffade med god marginal den tidigare längsta regnperioden på 10 dygn i följd från 1938 och 1873.

Den 17 föll hela 285 mm regn i Vero Beach (startår 1942) i Florida vilket var den blötaste dagen oavsett kalendermånad. Stationens gamla dygnsrekord på 204 mm från den 21 januari 1957 förpassades till historieböckerna.

Regnmängden i Vero Beach överträffades i slutet av månaden när kraftiga regn föll nordväst om Houston i Texas. Brenham i Texas (startår 1897) noterade med 422 mm (444 mm under 24 timmar varav 198 mm på 1 timme) den 26 sin absolut blötaste dag oavsett kalendermånad. Det gamla dygnsrekordet från den 17 oktober 1994 löd på 264 mm och slogs därmed med mycket god marginal. De 422 mm under detta dygn räckte också för att hela månaden skulle bli rekordblöt. Den tidigare regnigaste majmånaden i Brenham var 2015 då det föll totalt 383 mm. Det extrema regnandet ledde även till översvämningar i området. Flera tornados förekom också.

Kraftigt regn i Texas den 26 maj
Under en 24-timmarsperiod föll extremt stora mängder regn i Texas den 26 maj nordväst om Houston. I det rosafärgade området var regnmängden uppskattningsvis över 300 mm. Källa: National Weather Service Houston. Förstora Bild

Några dagar senare bildades den kortlivade tropiska stormen Bonnie som den 29-30 drabbade delstaten South Carolina i östra USA med ymnigt regn. På flera håll noterades mängder på 200 mm under en 48 timmarsperiod. Att två tropiska stormar utvecklas före utgången av maj månad har bara inträffat fyra gånger tidigare (2012, 1951, 1908 samt 1887) sedan man år 1851 började föra statistik över tropiska stormar och orkaner på Atlanten.

Den tropiska stormen Bonnie gav kraftigt regn i delstaten South Carolina
Nederbördsmängden under 48 timmar i inch (1 inch = 25,4 mm) i den amerikanska delstaten South Carolina i samband med den tropiska stormen Bonnies framfart den 29-30 maj. Som mest föll 263 mm (10,36 inch). Källa: National Weather Service Charleston. Förstora Bild

Asien – Nytt nationellt värmerekord i Indien

Månaden blev varmare än normalt i praktiskt taget hela Asien. De största överskotten på 4-5 grader från normalvärdet noterades i västra Pakistan samt i den norra delen av Uralbergen. Överskott på 2-3 grader blev det allmänt i Iran-Pakistan-Afghanistan, de norra delarna av Sibirien, Japan, Sydostasien samt på Koreahalvön. I övrigt var temperaturerna förhållandevis normala. På sina håll i centrala Sibirien var det lite kyligare än normalt med omkring 1 grad under normalen. Ännu lite kyligare var det i västra Mongoliet där underskotten nästan blev 2 grader.

Det mesta kom dock att handla om extrem värme vilken nådde sin kulmen den 18-20 i Indien och Pakistan. Månadens högsta temperatur globalt sett blev 52,2° uppmätt den 19 i Larkana i Pakistan. I Indien uppmättes samma dag 51,0° i Phalodi i delstaten Rajahstan. Detta är nytt nationellt värmerekord för Indien.

Också på arabiska halvön förekom mycket höga temperaturer. Den 18 uppmättes 49,0° i Mitribah i Kuwait medan både Mekka i Saudiarabien och Sulabiya i Kuwait samma dag kom upp i 48,2°. I Israel satte Eilat (startår 1949) nytt majrekord när man den 15 rapporterade 46,0°. Det gamla rekordet på 45,0° från 1980 slogs därmed.

I Thailand var det även där extremt varmt den 6-7 samt den 11. Allra varmast var det den 11 då Thap Thueng observerade 44,5°. Värdet överträffas endast av Mae Hong So som så sent som den 28 april i år satte nytt nationellt värmerekord då temperaturen där kom upp i 44,6°.

I sydostligaste Ryssland var det mycket varmt den 19-21 och flera stationer satte då nya majrekord. Exempelvis så kom Ekimchan (start 1914) upp i 31,7° den 20. Det gamla majrekordet från 2012 låg på 30,0°.

Tropiskt lågtryck gav upphov till översvämningar på Sri Lanka

Ett tropiskt lågtryck gav den 15-17 upphov till stora mängder regn över delar av Sri Lanka. Maha Illuppallama noterade 274 mm på 24 timmar den 16-17. Lokalt föll över 400 mm på 48 timmar vilket motsvarar en fjärdedel av den normala årsnederbörden. Katunayake fick den 15-16 totalt 262 mm medan huvudstaden Colombo noterade 257 mm. Regnet orsakade översvämningar och lerskred med åtskilliga dödsoffer.

Matijuri i Indien fick den 17 hela 314 mm regn medan Cherrapunji i östra Indien noterade 310 mm samma dag. Månadens största mängd i Asien stod dock Xinyi i Kina för som den 20 noterade hela 455 mm.

I samband med att den tropiska stormen Roanu drog in över sydöstra Bangladesh och vidare in över ostligaste Indien och norra Burma föll stora mängder regn. Flera stationer i Bangladesh rapporterade regnmängder på över 200 mm under en 24 timmarsperiod den 20-21.

Inga tropiska cykloner i maj heller

Ingen tropisk cyklon bildades i västra Stilla havet under maj månad och så här långt har ingen tropisk cyklon bildats i år i regionen. År 1998 dröjde det ända till den 7 juli innan årets första tropiska cyklon dök upp i västra Stilla havet.

Arktis – Fortsatt rekordlåg utbredning av havsis

Som så ofta numera dominerade temperaturöverskotten i Arktis. De största överskotten på 4-5 grader över det normala återfanns i ett område från Svalbard till ryska ön Novaya Zemlya samt längs med delar av Alaskas och Kanadas kustremsa. På Svalbard var det lokalt till och med 6 grader över det normala.  På Bjornøya (startår 1910) var det den absolut varmaste majmånaden som registrerats. Det tidigare rekordet härrörde från 1960. Också Hopen (start 1945), Svalbard lufthavn (start 1975) och Ny-Ålesund (start 1972) hade en rekordvarm maj.

Månaden var rekordvarm även vid Barrow beläget vid Alaskas kust. Det gamla rekordet från i fjol blev inte långlivat. Avslutningen på snösäsongen i Barrow blev dessutom extremt tidig. Redan den 13 var det snöfritt. Detta överträffade det tidigare rekordet från 2002 med hela 10 dygn. Mätserien sträcker sig från 1943 och framåt.

Pingsthelgen den 14-15 blev lokalt mycket varm i sydvästra Grönland. Allra varmast var det den 14 då Narsarsuaq kom upp i 21,6° vilket blev månadens högsta för de arktiska regionerna. På lägre höjder var det istället Pond Inlet som var kallast med -25,3° den 2.

Toppstationen Geosummit (3280 möh) på Grönland stod för månadens lägsta temperatur på norra halvklotet när man den 5 maj rapporterade -37,6°.

Avsmältningen av havsisen i Arktis med omnejd gick undan i maj och utbredningen av havsis höll sig på rekordlåga nivåer under hela månaden.

Genomsnittlig utbredning av havsis i maj för åren 1979-2016
Genomsnittlig utbredning av havsis i miljoner kvadratkilometer i maj för perioden 1979-2016. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

Sydamerika – Kyligt i Paraguay och norra Argentina

I norra Argentina och stora delar av Paraguay blev det en kyligare månad än normalt med 2-3 graders temperaturunderskott. Även i resten av Argentina liksom sydligaste Brasilien var månadensmedeltemperaturen under den normala. 

I övriga Sydamerika dominerade överskotten och i delar av nordöstra Brasilien var det 4-5 grader varmare än normalt. Månadens högsta temperatur på 41,4°, uppmättes dels i Valledupar den 23 och dels den 24 i Bosconia. Båda stationerna ligger i Colombia.

Afrika – Mycket varmt i länderna kring Sahara

Månaden var i allmänhet varmare än normalt över hela kontinenten. Särskilt stora överskott återfanns i norra Afrika med lokalt 4 grader över normalvärdet. Matam i Senegal hade 47,5° redan den 1, ett värde som överträffades den 29 när man noterade 48,5° vilket blev månadens högsta för Afrika. Öster om Madagaskar noterades två nya värmerekord i semesterparadiset Mauritius. Vacoas Mauritius på huvudön samt Rodrigues (båda med startår 1961) noterade då sina absolut varmaste majdagar.

Månadens lägsta temperatur på kontinenten uppmättes som så många gånger förr i höglänta Buffelsfontein i Sydafrika. Redan den 1 uppmättes -8,7°.

Australien/Oceanien – Många nya temperaturrekord i Australien och rekordvarmt på Nya Zeeland

Som helhet blev det för Australiens del den näst varmaste majmånaden som observerats sedan mätningarna inleddes 1910. Rekordet för maj är från 1958. De största överskotten stod landets östra delar för med lokalt bortåt 4 grader över det normala. I sydväst var det däremot kyligt med som mest 1-1,5 grader under det normala.

Rekordvärme i delstaten Northern Territory

I Australien inleddes månaden med extremt höga temperaturer. I delstaten Northern Territory slog inte mindre än tre stationer (Bradshaw, Rabbit Flat och Lajamanu) det gamla delstatsrekordet på 38,6° från 2007 respektive 2015. Den 1 maj kom Bradshaw upp i 40,2° vilket följdes upp med 39,3° dagen därpå. Lajamanu och Rabbit Flat hade båda 38,8° den 1 maj. Månadens högsta temperatur blev dock 40,3° uppmätt i Derby i delstaten Western Australia den 3 maj. Det nationella majrekordet på 40,6° från 1990 överlevde dock.

Rekordhöga minimitemperaturer

Det var inte bara osedvanligt varmt dagtid i månadens inledning, också nätterna blev mycket milda. Den 2 satte Troughton Island i delstaten Western Australia ett nytt nationellt rekord i högsta minimitemperatur då temperaturen där inte sjönk lägre än 29,6°. Det gamla rekordet på 29,2° från Troughton Island 1973 och Cockatoo Island 1967 fick således se sig slaget.

Under samtliga sex dygn den 3-8 överträffades Queenslands gamla delstatsrekord på 27,3° vilket uppmätts inte mindre än fyra gånger (2013, 2012, 2010 och 1995) från Sweers Island och Horn Island. Det allra ljummaste dygnet inföll den 4 då temperaturen vid Sweers Island inte sjönk lägre än 27,9°. Också den 15 (Coconut Island) samt den 21 (Horn Island) nådde dygnets minimitemperatur över 27,3°. I delstaten Northern Territory får man gå tillbaka till 1975 för att finna ett ljummare dygn. Också i delstaten New South Wales slogs det gamla delstatsrekordet (21,9° från 1996) då minimitemperaturen den 10 vid South West Rocks inte blev lägre än 22,2°.

I Queensland föll stora mängder regn den 22. Allra mest fick Hazelmere med 274 mm vilket blev månadens största uppmätta mängd. Lika mycket föll i Haapai på Tonga den 2.

Månadens lägsta temperatur blev -9,7° uppmätt den 30 i Cooma i delstaten New South Wales i Australien. 

Extremt varm majmånad på Nya Zeeland

Även Nya Zeeland hade en extremt varm höstmånad. På Nordön var det allmänt 2-3 grader över det normala medan Sydön hade 1-2,5 graders överskott. Detta är den allra varmaste majmånad som observerats på Nya Zeeland. Statistik över nationella medelvärden finns från 1909 och framåt. För exempelvis stationerna Napier (startår 1870), Levin (start 1895), Christchurch (start 1863) samt Lincoln (start 1881) blev månadsmedeltemperaturen rekordhög. För Hokitika (start 1866) på Sydön var detta den näst varmaste majmånaden.

Mycket blött på Sydöns västsida

På Sydön var månaden inte bara mycket varm utan också synnerligen blöt, främst på västsidan. Med totalt 579 mm regn under maj upplevde Hokitika sin absolut regnigaste majmånad. Stationen Milford Sound vars mätserie ”bara” är från 1929 och framåt fick även de en rekordblöt majmånad med sammanlagt 1338 mm. Västsidan av Sydön hade till följd av det ostadiga vädret en mycket solfattig månad. I Hokitika där solskensmätningar finns från 1912 och framåt var detta den fjärde solfattigaste majmånaden.

I den nordöstra delen av Sydön liksom på Nordöns ostsida dominerade istället nederbördsunderskott. Där blev det även soligare än normalt. Gisborne (startår 1905) noterade sin näst soligaste majmånad.

Antarktis – Lokalt mycket milt i slutet av månaden

På Västantarktiska halvön förekom lokalt mycket höga temperaturer i slutet av månaden. Den 26-27 drog extremt mild luft in norrifrån över Västantarktiska halvön och i samband med föhn uppmättes lokalt osedvanligt höga temperaturer. Base Esperanzas (startår 1961) maximitemperatur på eftermiddagen den 26 blev hela 17,2° vilket med god marginal överträffade det tidigare majrekordet på 13,9° från 1989. Värdet på 17,2° överträffas endast av fjolårets värde på 17,5° vid just Base Esperanza samt 17,4° vid Base Marambio. De värdena noterades dock i mars och granskas i skrivande stund av WMO. De högsta temperaturerna på Antarktis brukar annars inträffa under sommarmånaderna december till februari.

De lägsta temperaturerna på Antarktis brukar i regel uppmätas vid antingen Vostok, Dome Argus, Dome Fuji, Dome CII eller Concordia vilka alla är belägna på över 3000 m höjd över havet. Den här månaden blev det dock Nico på 2935 m höjd som ”snodde” förstaplatsen då temperaturen sjönk till -78,1° den 15.

Under maj växer havsisen till snabbt kring Antarktis. I början av månaden var havsisens utbredning normal men i slutet av månaden låg den under den normala.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.