Hösten 2014 - Varm, solig och mulen

Hösten inleddes högtrycksbetonat vilket gav en förlängd sommar. Den 21 till 22 passerade årets enda höststorm ganska obemärkt. Vid Svealandskusten uppmättes dock vindbyar över 30 m/s. Efter stormen blev det kallare och säsongens första rejäla snötäcke utanför fjällen föll till den 25.

Även oktober inleddes med sol men i mitten av månaden föll det stora mängder nederbörd främst i västra Götaland, vilket till sist summerades till ett nytt svenskt oktoberrekord i Heden i Bohuslän.

November inleddes varmt för årstiden med rekord i södra Sverige. Månaden dominerades av en beständig högtrycksrygg som gav mycket mulet väder i södra halvan av landet och mycket soligt i den norra. Bottenrekord noterades i Stockholms mer än sekellånga serie med solskenstid och samtidigt blev det topprekord i Kiruna vars mätningar inleddes 1958.

September förlängd sommar

Det högtrycksbetonade vädret under en stor del av månaden gjorde att sommaren blev förlängd. Sammantaget blev månaden torr och på många håll solig.

Ett par nämnvärda undantag från detta var passagen av en storm den 21 till 22, vilken utöver kraftiga vindar över främst Svealand även gav en hel del nederbörd. Vid Örskär på Svealandskusten uppmättes vindbyar på som mest 30,5 m/s. Det föll även en del nederbörd i samband med ovädret. Flera platser i Gästrikland, Uppland och i Småland fick över 50 mm.

Bakom stormen drog det in avsevärt kallare luft med nattfrost ända ner i Götalands inland på morgonen den 23.

Ett efterföljande lågtryck med nederbörd som drog in över norra Norrland gav där säsongens första ordentliga snötäcke på morgonen den 25 då 14 cm observerades i lappländska Parakka. Följande morgon, den 26, noterades ett nytt köldrekord i Umeå med -8,5°, vilket är den lägsta septembertemperatur som uppmätts där sedan mätningarna startade 1858.

Slutet av månaden blev solig och nya rekord i solskenstid för september noterades vid flera stationer från Göteborg i söder till Umeå i norr.

Oktober gav nederbördsrekord

Månaden inleddes dock högtrycksbetonat men efter en vecka började lågtrycken strömma in från väster med kraftig nederbörd i södra Norrland den 7 till 9. Några mindre kraftiga nederbördsområden gav sedan påspädning under den följande veckan i främst landets södra halva.

Den 15 och 16 var det dock dags för månadens kraftigaste nederbörd att drabba västra Götaland. Sammantaget under dessa två dygn föll över 90 mm på många platser i Dalsland och Bohuslän. Allra mest 113 mm uppmättes i Bäckafors i Dalsland.

Efter några milda mellandagar följde fler nederbördsområden vilket gjorde att oktober blev en mulen och blöt månad utom i norra Norrland där månaden som helhet blev ovanligt solig och torrare än normalt.

I södra halvan av landet blev månaden varmare än normalt och i ett stråk från Bohuslän upp mot södra Jämtland och Medelpad blev månaden också mycket nederbördsrik. Allra mest nederbörd kom det i Bohuslän. Där sattes nytt svenskt rekord för oktober månad i Heden med 333 mm.

November dominerat av en högtrycksrygg

Molnen fortsatte att täcka landets södra halva. I Stockholm uppmättes det lägsta antalet solskenstimmar för november sedan mätningarnas start 1908, men i den norra halvan blev det rekordsoligt.

Inledningsvis blev november mycket varm för årstiden i söder. Vid några platser i södra Sverige noterades novemberrekord i sekellånga mätserier den 2 och 3 då temperaturerna låg strax under 15°. I norr var det samtidigt dock kallt.

Hösten var varm eller mycket varm

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under hösten 2014
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2014. Förstora Bild

Årets höst blev mild i hela Sverige. Det största temperaturöverskotten hamnade i södra halvan av landet. 

I norra Norrland påminner temperaturavvikelserna hösten 2014 något om hösten 2013, men båda dessa hamnar långt efter hösten 2011 som i norra Norrland var den varmaste som hittills uppmätts där.

I söder blev hösten något varmare än förra året, men för att finna en varmare höst där räcker att gå tillbaka till hösten 2006 som var extremt varm.

Övervägande torrt men rejält blött i ett stråk

Karta över nederbörd i procent av det normala under hösten 2014
Nederbörden i procent av det normala under hösten 2014. Förstora Bild

Allmänt inleddes och avslutades hösten torrt med en rejäl rotblöta däremellan främst i ett stråk från nordvästra Götaland upp emot Ångermanland, vilket också syns i kartan.

Heden i Bohuslän noterade ett nytt svenskt månadsrekord för oktober med 333 mm.

Vintern och snön tog det lugnt

Den 10 oktober etablerade sig ett sammanhängande snötäcke i mellersta Norrlands inland. Men då det blev varmare i slutet av månaden försvann snön utom i fjällnära områden.

I början av november fick norra Norrland ett mer permanent snötäcke, men i mellersta och södra Norrland hade snön svårt att etablera sig.

Den meteorologiska vintern kom till fjällen i slutet av september och i början av oktober till norra halvan av Norrland. Därefter gjorde den ett uppehåll till slutet av november. Då fortsatte den söderut till och med norra Svealand samt till högre belägna delar av Sydsvenska höglandet.

Ingen havsis under hösten

Is- och ytvattentemperatur i havet 30 november
Is- och ytvattentemperatur i havet 30 november Förstora Bild

Ytvattentemperaturen har legat över nollan ända upp i Bottenviken så någon havsis har inte förekommit under hösten.

Den första nyisen i norra Bottenvikens innerskärgårdar rapporterades omkring den 15 november, medan det på Ångermanälven dröjde till månadsskiftet november-december, vilket är helt normalt.