November 2014 - Mild och mulen i söder men solig i norr

November bjöd på mycket moln i södra Sverige vilket medförde rekordlåg solskenstid i Stockholm samtidigt som det klarare vädret i norr gav topprekord för Kiruna. Månaden var mild i en stor del av landet och den 2-3 var det rekordvarmt på sina håll i södra Sverige.

 

Varmfront från sydväst

Årets november inleddes med milt gråmulet väder i söder och kallare klarare väder i norr. En varmfront med tillhörande nederbördsområde, som tagit sig in över sydvästra Sverige sista dagen i oktober, fortsatte upp över landet den 1-2 november och knuffade bort en högtrycksrygg från norra Norrland. I samband med att varmfronten passerade blåste det kraftigt i fjällen och kustområdena. Som högst uppmättes 24 m/s i medelvind och 29 m/s i byvind i Stekenjokk i Lapplandsfjällen, vilket var den delat högsta uppmätta byvinden under månaden.

Nederbördsområdet gav dygnsmängder på 10-25 mm. Exempelvis fick Hattsjöbäcken i norra Ångermanland 23 mm den 1. Nederbörden föll som regn i söder, men övergick till snö längre norrut. Månadens första dag var det främst de västra delarna av Norrland som hade ett mätbart snödjup. Snöfallet över norra Norrland medförde att snötäcket där bredde ut sig även över de östra delarna, men det drog sig snart tillbaka från kustområdet.

I nordvästra Götaland och västra Svealand gav ett nytt regnområde den 2-3 också mängder runt 10-25 mm. Uddevalla noterade 27 mm för nederbördsdygnet den 3.

Rekordvarmt i söder

Dygnsmedeltemperaturens avvikelse från den normala den 3 november 2014.
Dygnsmedeltemperaturens avvikelse från den normala den 3 november 2014. Förstora Bild

Den 2 var temperaturerna över de normala i hela landet, framföra allt i söder, och månadens högsta temperatur på 15,9° uppmättes i Markaryd, Småland. På de flesta håll stod sig de gamla novemberrekorden från i huvudsak 1899 eller 1968, men två stationer med långa mätserier, Örebro och Göteborg, noterade nya värmerekord.

Örebro rapporterade 14,9°, nästan en grad över rekordet på 14,0° från november 2005. Göteborg hade 14,5° och det tidigare rekordet där var 14,2° från november 2005. Mätningar har pågått sedan 1858 i Örebro och 1859 i Göteborg. Regelbundna observationer av maximitemperatur började på båda platserna 1881. Högsta uppmätta temperatur i Norrland var 13,1° i Gävle.

Den milda och fuktiga luften fortsatte att strömma upp över Sverige den 3 och ytterligare två stationer med långa mätserier noterade värmerekord för november. Den ena var Karlshamn som hade 14,8°. Stationens tidigare rekord var 14,5° från november 1996. Mätningarna i Karlshamn startade 1859 och även där började regelbundna observationer av maximitemperatur att göras 1881. Den andra stationen var Ölands norra udde som hade 14,0°. Det tidigare rekordvärdet var 13,7° från 1996. Mätningarna vid Ölands norra udde startade 1855.

Kallare väder och snöfall

Kalluft började svepa ner över landet efter att ett lågtryck passerat österut över nordligaste Skandinavien den 3-4 och följdes av ett högtryck med klarare väder över norra Norrland den 5-6. Från att den lägsta temperaturen i landet den 3 varit -6,6° i Latnivaara i norra Lappland så var minimitemperaturen den 5 nere i -26,2° i Naimakka, nordligaste Lappland.

I samband med ovan nämnda lågtryckspassage blåste det kraftigt och den 3 uppmättes månadens högsta medelvind som var 25 m/s i Stekenjokk. Byvindar på 29 m/s registrerades i Stora Sjöfallet. Detta var det enda dygn som medelvinden nådde upp i stormstyrka i Sverige.

Den 4 passerade ett lågtryck från sydväst över Sverige och gav mer än 20 mm i södra Norrland, där Åkroken i södra Ångermanland uppmätte 34 mm. I Norrland och norra Dalarna föll nederbörden som snö, längre söderut regn. Ett snötäcke lade sig över norra Dalarna, sydvästra och mellersta Norrland. På sina håll i södra Norrland kom 1-2 dm snö. Exempelvis uppmättes den 5 snödjup på 25 cm i Myskelåsen, Härjedalen och 17 cm i Åkroken, södra Ångermanland.

Snödjupet morgonen den 7 november 2014.
Snödjupet morgonen den 7 november 2014. Förstora Bild

Ett annat lågtryck söderifrån drog upp över södra Sverige den 5-6 och gav stora nederbördsmängder i östra Götaland. Kråkemåla, Oskarshamn och Krokshult i östra Småland rapporterade 50 mm, 47 mm respektive 45 mm morgonen den 6. Nederbördsområdet bestod till en början av regn, men under natten till den 6 övergick det alltmer till snö.

Morgonen den 6 uppmättes på många håll i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand säsongens första snödjup. Ulrika i södra Östergötland noterade ett snödjup på 9 cm och Björkvik i södra Sörmland rapporterade 6 cm. Den 7 hade det även kommit någon enstaka centimeter snö i mellersta Svealand. I Skärkind, Östergötland hade snödjupet ökat från 2 cm föregående morgon till 8 cm. En till två dygn senare var det återigen barmark i södra Sverige.

Mildare igen

Högtrycket över norra Norrland fortsatte vidare österut och ett omfattande lågtryck ute på Atlanten gjorde att mild och fuktig luft, som på sina håll gav lätt nederbörd, återigen strömmade upp över Sverige den 8. Temperaturavvikelserna steg upp till åtta grader över de normala den 10 och mycket av snön i södra och ostligaste Norrland smälte bort.

Ett lågtryck passerade över Sverige den 10-11 och gav runt 10-15 mm regn på flera håll i Götaland, Svealand, sydligaste och östra Norrland. Exempelvis fick Uddevalla 17 mm den 10.

Kallt i norra Norrland

Ett högtryck från Norska havet växte in över norra Norrland den 11-12 och gav där klarare väder samt riktigt låga temperaturer de följande dygnen. Månadens lägsta temperatur uppmättes den 14 och var -29,7° i Nedre Soppero.

Den 14 var även det sista dygnet för i år som någon station hade meteorologisk sommar. Sist ut att få meteorologisk höst var Falsterbo (automatstationen) och Skillinge i Skåne samt Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan i Blekinge.

Väderläget den 16 november 2014 kl 13 (svensk vintertid).
Väderläget den 16 november 2014 kl 13 (svensk vintertid). Förstora Bild

Den 15 började högtrycket i norr förskjutas österut och ett snöfallsområde dämpade kylan i norra Norrland. Högtryckets centrum stannade till över Ryssland och en högtrycksrygg sträckte sig därifrån upp över norra Sverige. Samtidigt rörde sig ett lågtryck från Atlanten in över norra Frankrike den 16 vilket medförde blåsigt väder i södra Sverige. På Hanö registrerades en medelvind på 22 m/s och byvind på 27 m/s.

Sent på kvällen nådde ett regnområde som härrörde från lågtrycket sydligaste Götaland och tog sig den 17 sakta upp över södra och västra Götaland samt delar av sydvästra Svealand. Regnområde gav som mest omkring 10-20 mm.

Högtrycksrygg dominerade vädret

Högtrycksryggen över Sverige förstärktes den 18-20 och dominerade vädret de följande dagarna. Det var tidvis klart väder i norra Norrland och temperaturerna sjönk under de normala i stora delar av området. Nattetid var det runt -20° som lägst. I övriga Sverige fortsatte det milda och molniga vädret. Över södra Sverige passerade splittrade områden med nederbörd som i huvudsak gav mindre mängder.

Tidigt den 22 sprack molnen upp på flera håll över Götaland, vilket medförde tillfälligt lägre temperaturer där. Exempelvis hade Jönköpings flygplats som lägst -4,3°.

Omfattande nederbördsområde

Högtrycksryggen började dra sig tillbaka österut den 23 och ett lågtrycksområde med mildare luft från Atlanten närmade sig. Dess nederbördsområde nådde samma dygn landets västra delar, från sydligaste Götaland i söder upp till mellersta Norrland. Nederbördsdygnet den 23 fick Gördalen i nordvästra Dalarna och Töcksfors i sydvästra Värmland 34 mm nederbörd, vilket i Gördalen ökade snödjupet från 3 cm till 27 cm.

Det omfattande nederbördsområdet korsade Sverige den 24-25 och gav mer än 20 mm nederbörd på många håll, i nordväst i form av snö annars mest som regn. Den 24 fick Hattsjöbäcken i Ångermanland 39 mm regn.

Väderläget den 24 november 2014 kl 13 (svensk vintertid).
Väderläget den 24 november 2014 kl 13 (svensk vintertid). Förstora Bild

Högtryck dominerade vädret igen

Den 25 började en högtrycksrygg växa in söderifrån, vilket gav tidvis klart väder i södra Sverige den 25-26 samt även i norr den 26. Ett högtryck utvecklades över Skandinavien och i större delen av landet blev det kallare. Månadens lägsta temperaturer i Svealand och Götaland uppmättes den 26. Horn i södra Östergötland hade -4,6° under natten och på förmiddagen hade Storbo i Dalarna -17,0° I södra Sverige bildades tidvis dis och dimma, vilket bland annat påverkade flygtrafiken vid Bromma.

Ett molntäcke bredde ut sig över Sverige den 27-29 men mindre områden med klart väder förekom. Temperaturavvikelsen varierade mellan någon grad under och över den normala på olika platser i landet. Lätt nederbörd föll på sina håll de sista dagarna och i delar av sydvästra Svealand lade sig ett tunt snötäcke, det första för säsongen för en del platser.

Högtrycket över Skandinavien började försvagades och första advent blev det i Norrland i allmänhet mildare. Det var mycket moln men i Götaland tidvis soligt väder.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2014 (375 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2014 (87 kB, pdf)

Temperatur

November var mildare än normalt utom i nordligaste Norrland. För att hitta en november som var mildare än årets räcker det för Norrlands del att gå tillbaka till 2013, 2012 eller 2011. För större delen av Svealand var november 2011 eller 2009 varmare än årets och för Götaland gäller november 2011, 2009, 2006 eller 2000.

Längst i söder var det en av de varmaste novembermånaderna som har noterats. Lund hade en månadsmedeltemperatur på 7,5°, vilket är en tangering av stationens rekord från 1938. Månadsmedeltemperaturer för Lund finns tillgängliga sedan 1859.

För att hitta en november som varit kallare än normalt i hela landet så räcker det att gå tillbaka till 2010.

Medeltemperaturens avvikelse under november 2014
Medeltemperaturens avvikelse under november 2014 Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under november 2014
Månadsmedeltemperaturen under november 2014 Förstora Bild

Nederbörd

Nederbördsmängderna för november var på många håll omkring eller under de normala. I sydvästra Götaland och södra halvan av Norrlands fjälltrakter kom det ungefär en tredjedel av den normala månadsmängden. Mest nederbörd föll i södra Norrland och östra Götaland, där det i några områden kom 50-90% mer än under en vanlig novembermånad.

För att hitta en torrare november än årets räcker det på många platser att gå tillbaka till 2013 eller 2011. I Norrlandsfjällen påminner årets nederbördsmängder i allmänhet om de för november 2010.

Östra Götaland fick mer nederbörd i november 2010 än i år och sydöstra Norrland fick mer 2009.

Nederbörd under november 2014
Nederbörd under november 2014 Förstora Bild
Nederbörd i procent av det normala under november 2014
Nederbörd i procent av det normala under november 2014 Förstora Bild

Snö

Morgonen den 1 låg ett snötäcke över nordvästra Norrland samt på en del håll i södra Norrland och norra Dalarna. Snön bredde ut sig även över nordöstra Norrland i början av månaden, men drog sig snart tillbaka från kustområdet. Tillfälliga snötäcken lade sig över sydvästra och mellersta Norrland, sydöstra och inre Svealand samt nordöstra Götaland några dagar in i november, men den 11 hade det mesta av det smält bort.

Månadens största snödjup på 41 cm rapporterades från Katterjåkk i nordligaste Lappland den 12.

Snödjupet och snötäckets utbredning var i mitten av månaden omkring det normala i norra Norrland, i övrigt var det mindre. Från omkring den 22 och framåt växte snötäckets utbredning i västra och norra Norrland samt norra Dalarna. Från den 27 lade sig även lite snö i områden av sydvästra Svealand.

Snödjupskarta för 30 november 2014.
Snödjupskarta för 30 november 2014. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 november 2014.
Snödjupskarta för 15 november 2014. Förstora Bild

Solskenstid

Solen lyste främst över norra Norrland och Jämtlandsfjällen, medan den var betydligt mer frånvarande i södra Sverige. Två stationer slog sina solrekord för november.

Stockholm hade under månaden en solskenstid på endast 5 timmar. Därmed slogs det tidigare novemberrekordet på 8 timmar från år 2000 och 1960. I Stockholm har solskensmätningar pågått sedan 1908.

I Kiruna bjöd månaden på 42 soltimmar vilket överträffade det förra novemberrekordet på 40 timmar från 2008. Solskensmätningar har pågått sedan 1958 i Kiruna.

Högst solskenstid av SMHIs strålningsstationer noterade Storlien-Visjövalen med 55 timmar för november.

Antal soltimmar under november 2014
Antal soltimmar under november 2014 Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2014
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2014 Förstora Bild

Åska

Månadens två första dygn var de enda med åska. Flest antal blixturladdningar, 1040, registrerades den 1 i samband med regnväder över nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Den 2 var antalet blixturladdningar ungefär en tiondel jämfört med föregående dag och de förekom främst i inre samt östra Svealand.

Antal åskdagar under november 2014
Antal åskdagar under november 2014 Förstora Bild
Totalt antal blixtar under november 2014
Totalt antal blixtar under november 2014 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, november 2014
Norrland +13.1° den 2 Gävle (Gästrikland)
Svealand +14.9° den 2 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +15.9° den 2 Markaryd (Småland)
Lägsta temperatur, november 2014
Norrland -29.7° den 14 Nedre Soppero (Lappland)
Svealand -17.0° den 26 Storbo (Dalarna)
Götaland -4.6° den 26 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, november 2014
Norrland 102.9 mm Gåltjärn (Ångermanland)
Svealand 104.2 mm Storbron (Dalarna)
Götaland 118.9 mm Ed (Dalsland)
Lägsta nederbörd, november 2014
Norrland 9.7 mm Björkudden (Lappland)
Svealand 16.3 mm Örskär A (Uppland)
Götaland 21.3 mm Hoburg A (Gotland)
Högsta lufttryck, november 2014
Norrland 1038.0 hPa den 13 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1035.6 hPa den 28 och 29 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 1035.2 hPa den 29 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, november 2014
Norrland 973.0 hPa den 3 Kiruna flygplats (Lappland)
Svealand 985.6 hPa den 4 Malung (Dalarna)
Götaland 985.9 hPa den 4 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, november 2014
Norrland 41 cm den 12 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 32 cm den 25 Gördalen (Dalarna)
Götaland 9 cm den 6 Ulrika (Östergötland)

 Medelvind över 21 m/s i november 2014 (76 kB, pdf)

 Dygnsnederbörd över 40 mm november 2014 (68 kB, pdf)