November 2014 - Ytvattentemperaturer över de normala

Månadsmedlet av ytvattentemperaturen blev flera grader över det normala och nya novemberrekord noterades på två ställen. Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Det lägsta vattenståndet -84 cm noterades i Skanör. Månadens högsta signifikanta våghöjd blev 4,7 meter vid Knollsgrund.

Fortsatt sjunkande vattentemperaturer, försiktig isläggning i norr mot slutet av månaden

Milt och fuktigt väder dominerade i söder och både Marviken och Hoburgen noterade nya novemberrekord, 10,4 respektive 10,9 °.  Även Västkusten hade upp till 4 grader varmare än normalt.  

En högtrycksrygg i norr medförde övervägande klart väder med kraftig utstrålning främst nattetid. Härmed hamnade vattentemperaturen närmast Norrlandskusten efterhand på nära nog normala värden.

Den första nyisen i norra Bottenvikens innerskärgårdar rapporterades omkring den 15, medan det på Ångermanälven dröjde till månadsskiftet november-december, vilket är helt normalt.

Ytvattentemperatur i kustvatten november 2014 (76 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 november
Ytvattentemperatur i havet 15 november Förstora Bild
Is- och ytvattentemperatur i havet 30 november
Is- och ytvattentemperatur i havet 30 november Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av november var vattenstånden omkring det normala på samtliga platser kring Sveriges kust.

Den 2 rörde sig ett lågtryckssystem in över norra Sverige. Över Bottenviken var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Kalix med +63 cm. Ratan hade samtidigt + 47cm.

Den 4 rörde sig ett lågtryck in över södra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind av kulingstyrka och vattnet pressades in mot kusten. I Kungsvik steg vattenståndet till +59 cm och i Smögen till +57 cm.

I mitten av månaden blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden sjönk på samtliga platser.

Den 24 rörde sig ett lågtryck in över Sydnorge. Över Östersjön var det en sydvästlig kuling. Vattnet pressades åt nordost och månadens lägsta vattenstånd registrerades i Skanör med -84 cm. Kungsholmsfort hade -71 cm. Över Bottenviken var det en sydostlig vind på ca 10 m/s som pressade vattnet in mot svenska kusten. I Kalix steg vattnet snabbt till +40 cm och i Ratan till +32 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2014 (126 kB, pdf)

Höga vågor

Den 2 var det en sydlig vind längs västkusten och den signifikanta våghöjden* steg till 2,2 meter vid Väderöarna.

Den 4 rörde sig ett lågtryck in över södra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig kuling och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,2 meter. Över Bottenhavet var det en nordlig kuling och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter.

Den 5 var det nordostlig kuling över Östersjön och den signifikanta våghöjden steg till 3,0 meter vid Knollsgrund.

Sedan följde en lugnare period då våghöjderna höll sig på eller under 2 meter.

Den 24 rörde sig ett lågtryck in över Sydnorge. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,3 meter vid Väderöarna. Över Östersjön var det en sydlig vind på 20 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd registrerades vid Knollsgrund till 4,7 meter. Detta var även det högsta novembervärdet på denna plats sedan mätningarna startade där 2011.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund november 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund november 2014 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2014 Förstora Bild