Vintern 2015 - Mycket lindrigt isläge

Vintermånaderna december till februari blev mycket milda och mer nederbörd föll jämfört med normalt. Som följd av det milda vädret blev isläget mycket lindrigt i Bottenhavet.

December 2014 – Omväxlande med betoning på milt

Månaden dominerades av västliga vindar vilket medförde att december blev varmare än normalt i hela landet. Allra varmast i förhållande till normalt var det i norra Norrland med ett överskott på minst 3°C och i östra delarna minst 4°C.

De västliga vindarna medförde också att mycket nederbörd föll i västra Götaland. På sina håll kom den dubbla normalnederbörden i detta område.

Till Lucia anlände stormen Alexander som drabbade Öland och Blekinge med stormvindar på Hanö. I samband med ovädret föll också snö på Sydsvenska höglandets norra delar.

Fram till den 18 på morgonen var det barmark längs Norrlandskusten ända upp till Piteå. Dagarna efter kom äntligen snön och i slutet av månaden var nästan hela landet snötäckt undantaget Skåne, Blekinge och västkusten.

På flera platser noterades mer än normal solskenstid. Längst upp i norr registrerades 0 timmar eftersom det råder polarnatt.

Läs mer om decembervädret

Januari 2015 – I allmänhet mild och nederbördsrik

De västliga vindarna fortsatte under januari vilket medförde att det milda vädret bestod. Under månaden som helhet var det varmare än normalt i hela landet utom allra längst upp i norra Norrland. Temperaturöverskottet var allmänt över 4°C i Svealand och södra Norrland.

Mer nederbörd än normalt föll i hela landet utom i fjällen. Överskottet var störst i nordöstra Norrland där bl a Piteå, som startade 1860, satte nytt nederbördsrekord för januari med 134 mm.

Den 10-11 januari passerade stormen Egon över Götaland och drabbade mest Sydsvenska höglandet. Ca 70 000 hushåll blev strömlösa. Stormen medförde att snögränsen avancerade söderut till nordligaste Götaland den 10-11 och tidvis låg ett snötäcke även över östra eller inre Götaland. Snödjupet i södra Norrland och norra Svealand ökade på sina håll 2-5 dm i samband med ovädret.

Solskenstiden i januari var omkring eller något under den normala.

Läs mer om januarivädret

Februari 2015 – Milda vindar gav tidig vår

Lågtryck efter lågtryck passerade Sverige och drog in varm luft vilket medförde att februari blev varmare än normalt i hela landet. Överskottet jämfört med normalt (1961-1990) var 2-3°C längst i söder till 7-8°C i norr.

Stormen Ole drog in över norra Sverige den 7-8 med orkanvindar. Fjällen blev värst drabbade och snödjupet i Katterjåkk ökade med 20 cm. Varm luft drogs upp över landet efter lågtryckspassagen. I Göteborg var det +11,6°C den 9 vilket är det högsta temperatur i februari där sedan mätningarna startade 1859.

Vid månadens början låg snön över nästan hela landet men i takt med det milda vädret så förflyttade sig snögränsen längre norrut. Den 22 föll dock en del snö i Götaland som smälte bort dagarna efter.

Sett över landet som helhet var månaden relativt torr, med undantag av norra fjällkedjan där det kom mer nederbörd än normalt. Månaden blev på de flesta håll solfattig men inte rekordfattig.

Läs mer om februarivädret

Temperaturen under vintern

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2015
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2015 Förstora Bild

Medeltemperaturen under vintermånaderna, december till februari, blev flera grader högre än normalt i hela landet. Allra varmast jämfört med normalt blev det längs norra Norrlandskusten med ca 5 graders överskott.

Under den milda vintern sattes dock inga säsongsrekord. Vi behöver inte gå längre tillbaka än vintern 2007/08 för att hitta en mildare vinter.

Alla tre vintermånaderna blev varmare än normalt men allra varmast blev februari speciellt i Norrland.

Nederbörden under vintern

För landet som helhet fick december och

Nederbörden i procent av det normala under vintern 2015.
Nederbörden i procent av det normala under vintern 2015. Förstora Bild

februari mindre nederbörd än normalt medan januari blev nederbördsrikare. Sammantaget för vintermånaderna som helhet föll det i allmänhet mer nederbörd än normalt.

Mest nederbörd jämfört med normalt föll det i Norrbotten, delar av Lapplandsfjällen samt längs väst och sydkusten. I dessa områden föll det upp mot drygt dubbla normalmängden.

För några stationer sattes nya nederbördsrekord för vintern. I Ystad mätte man 290 mm vilket är den största vinternederbörd sedan stationen startade 1880, dock med några års uppehåll under 1980-talet. Det gamla rekordet var på 263 mm från vintern 2011/2012.

I Malmö, där mätningarna startade 1879, mätte man 274 mm. Det gamla rekordet var på 236 mm från vintern 1999/2000. Under åren 1885-1917 saknas dock mätningar.