Februari 2015 - Milda vindar gav tidig vår

Februari bjöd på ostadigt väder med lågtryckspassager nästan dagligen. Kraftigast var stormen Ole som passerade den 7. Ändå blev det en jämförelsevis torr månad. Lågtrycken svepte upp mycket mild luft över landet och vi fick en tidig vår i Götaland och Svealand.

 

Ostadig inledning

Månaden inleddes med ostadigt väder och under första dagen rörde sig ett lågtryck åt nordost över Östersjön vilket drog in omfattande snöfall över hela Sverige. Mest nysnö föll i Sänningstjärn i Hälsingland med 22 cm samtidigt som det största snödjupet i landet var 142 cm i Gördalen i Dalarna.

Analyskarta 20150201-18
Analyskarta för den 1 februari kl 18:00 visar lågtrycket på väg åt nordost över Östersjön.
Temperaturavvikelse 20150204
Temperaturavvikelsen i Sverige 4 februari 2015.

Lågtrycket över Östersjön låg den 2 och 3 kvar över Åland och utfylldes samtidigt som snöfallet över Sverige sakta avtog. Den 2 rapporterade Fjällsjönäs i Lappland 22 cm nysnö medan snödjupet i Gördalen steg till 151 cm.

Den 4 växte ett högtryck in över Norge och kyligare luft drog ner över landet norrifrån. I fjällen sprack molntäcket upp och det blev en klar och kall dag. Kyligast var det i Gielas i Lapplandsfjällen där -36,5° uppmättes.

Ett lågtryck närmade sig från Ishavet den 5 och skickade ut en front som passerade över norra Sverige med blåst och snöfall. Följande dag passerade lågtrycket norr om Sverige. Mildare luft blåste nu in över landet. Varmast i landet var det i Lungö vid Ångermanlandskusten och i Sundsvall som båda rapporterade +6,8°.

Ole attackerar

Ett djupt lågtryck, som döptes till Ole av Norska vädertjänsten, drog in över nordligaste delen av Skandinavien den 7 och gav hårda vindar i hela landet, samt nederbörd mestadels i fjällkedjan. I Katterjåkk i Lapplandsfjällen föll det 20 cm snö. Den starkaste vinden rapporterades från Stekenjokk med 38 m/s i medelvind och 43 m/s i byvind. Denna dag förekom även åska väster om Vänern och i Blekinge.

Den 8 drog Ole vidare över Finland och vindarna över Sverige avtog. Till kvällen passerade en varmfront som sköt ett snöfallsområde framför sig och i Höglekardalen föll 19 cm snö och i Digernäset i Jämtlandsfjällen uppmättes 56 mm i dygnsnederbörd. I Gördalen hade under flera dagar snötäcket sjunkit ihop medan det längre norr ut hade spätts på. I och med det var nu landets största snödjup, 133, cm i Katterjåkk i Lapplandsfjällen.

Rekordmilt för februari

Temperaturavvikelse 20150209
Temperaturavvikelse i Sverige 9 februari 2015.

Bakom varmfronten drog det, den 9, för årstiden mycket mild luft in över hela landet, molntäcket sprack upp och det blev en solig dag. Från Karlshamn rapporterades +12,1°. I Göteborg uppmättes +11,6° vilket blev den högsta februaritemperaturen där sedan mätningarna startade 1859. Det tidigare rekordet var 11,2° från 1998.

Efterföljande dag var det fortsatt milt i landet. I söder var det mestadels soligt och högsta temperaturen denna dag uppmättes på Kalmar flygplats med 10,7°. Ytterligare lågtryck passerade norr om Sverige men gav hårda vindar och mer nederbörd i norr, där det i Hemavan i Lapplandsfjällen uppmättes 39 mm. Den 11 fortsatte i samma stil med milt och soligt i söder och en del nederbörd i norr. Lågtrycken passerade även den 12 norr om Skandinavien och en front rörde sig sakta öster ut över nordligaste Sverige vilket gav en hel del nederbörd i fjällkedjan. I Katterjåkk hade snödjupet stigit till 167 cm, vilket blev den högsta noteringen denna månad. Den 13 bjöd på svaga vindar i landet och två fronter låg nästan stilla över Norrland och gav lite spridda snöflingor.

Stabilt och soligt

Ett högtryck växte den 14 in över landet och gav stabilt och soligt väder. I Svealand var det fortfarande mild luft och Skeppmora i Dalarna hade då +5,1°. I norra Norrland sjönk däremot temperaturen kraftigt och i Nedre Soppero i Lappland noterades -29,8°.

15 Februari 2015 i Bråvikenbrantens Naturreservat
Den 15 Februari 2015 var den inte mycket snö kvar på marken i Bråvikenbrantens Naturreservat, men utsikten var fin. Foto Erik Engström

Den 15 närmade sig ett lågtryck från Island och pressade högtrycket över Sverige österut. Vindarna var svaga och på sina håll lyste solen. I Nikkaluokta sjönk temperaturen ner till -32,5°. Följande dag pressades högtrycket över till Baltikum och sydliga vindar tilltog i styrka över fjällkedjan. Den 17 passerade en kallfront och gav hela landet lättare snöfall. Bakom fronten drog kylig luft ner och i Nikkaluokta hade de -29,6°.

Mer ostadigt väder

Vädersituationen gick nu in i ett mer ostadigt läge och den 18 drog en varmfront förbi över landet med lättare nederbörd. Den 19 passerade flera svagare fronter över Sverige och den rådande sydvästvinden bidrog till att det för årstiden var milt i hela landet. Mildast var det i Sundsvall med +10,7°. I Junsele uppmättes 10,1° vilket där tangerade det tidigare februarirekordet från 1990.

Bakom fronterna klarnade det upp och den 20 blev delvis en solig dag i Norrland. Ett mindre lågtryckscentrum rörde sig från Danmark in över Skåne den 21, och tillhörande frontsystem låg mer eller mindre stilla över södra och östra Götaland. Där föll det då snö och regn om vart annat och i Malmbäck i Småland uppmättes 23 mm nederbörd.

Våren är här!

Årstidskartan 20150221
Årstidskartan visar med grön färg vårens utbredning 21 februari 2015.

Lågtryckscentrumet över Götaland förflyttade sig den 22 åt nordost över Svealand och sedan över till Finland. Efter följde dubbla kallfronter i nord-sydlig sträckning som passerade över landet. Vädret klarnade sedan upp över stora delar av landet vilket gav en solig dag. Vårtemperaturer hade nu förekommit i sydligaste Götaland och längs västkusten i sju dygn i sträck. Alltså ankom den meteorologiska våren den 15 februari till dessa områden.

Ett kraftigt lågtryckssystem beläget mellan Island och Brittiska öarna rörde sig mot Skandinavien den 23. Vinden tilltog och fronter närmade sig med en bredsida bestående av ett nederbördsområde med både snö och regn som sträckte sig över hela landet. I Gördalen uppmättes 19 mm nederbörd. Lågtryckssystemet väster om Norge fortsatte den 24 att med sydliga vindar föra upp mild luft över landet. Våren avancerade därmed norrut och omfattade nu i princip hela Götaland och Svealand. De milda sydvästvindarna fortsatte även den 25 och 26.

Avslutningen

Den 27 förflyttade sig en långsträckt front sakta österut över landet och gav visst snöfall i norr och lättare regn i söder. Under förmiddagen den 28 dröjde sig fronten kvar över östra Svea- och Götaland, för att till eftermiddagen fortsätta mot Finland. Det blev en del luckor i molntäcket och solens strålar kunde bryta igenom under månadens sista dag.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2015 (385 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2015 (84 kB, pdf)

Temperatur

Månaden inleddes med några dagar som var kyligare än normalt. Månadens lägsta temperatur blev -36,5° och uppmättes den 4 i Gielas i Lapplandsfjällen. Sedan var resten av månaden mild för årstiden, med undantag av några få dagar i mitten av månaden som hade lite kyligare inslag över Norrland. Den högsta temperaturen i månaden blev 12,1° i Karlshamn den 9.

Våren gjorde entré redan den 15 i Skåne samt utmed Götalands öst- och västkust, vilket är så tidigt som definitionen tillåter. Den avancerade sedan ytterligare den 17 och 18, då den nådde större delen av Götaland och Svealand. Det var drygt en månad tidigare än normalt.

För månaden som helhet var februari mildare än normalt, med temperaturöverskott upp mot 8° i nordöstra Norrland. Det var inte riktigt i klass med februari 2014 och 2008, men inte långt ifrån.

Månadsmedeltemperaturen under februari 2015
Karta över månadsmedeltemperaturen under februari 2015 Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse under februari 2015
Medeltemperaturens avvikelse för februari 2015. Förstora Bild

Nederbörd

Under månaden föll det regn eller snö nästan dagligen någonstans i landet, även om mängderna ofta var små. Den högsta inrapporterade nederbörden var 56 mm från Digernäset i Jämtlandsfjällen den 8. Andra dagar med kraftig nederbörd var den 10 då det kom 39 mm i Hemavan i Lapplandsfjällen, samt den 21 då Malmbäck i Småland noterade 23 mm. För Hemavan med 192 mm under månaden var det även mycket nära rekordet på 195 mm, men det klarade sig denna gång. Sett över landet som helhet var månaden dock relativt torr, med undantag av norra fjällkedjan där det kom mer nederbörd än normalt. Det kan jämföras med andra torra februarimånader så som 2013, 2011, 2007 och 2006.

Nederbördsumma i mm  februari 2015.
Karta över nederbörd februari 2015. Förstora Bild
Nederbörd i procent av det normala under februari 2015
Nederbörd i procent av det normala under februari 2015 Förstora Bild

Snö

Vid månadens början låg snön över nästan hela landet. Det var endast i södra Götaland, på Öland och Gotland samt i delar av Stockholms skärgård som barmark återfanns. När mildluften började strömma upp över landet den 6, drog sig snögränsen norrut dag för dag ända till den 22. Då la det sig på nytt snö i ett stråk från Småländska höglandet och upp mot Mälaren. Den snön smälte åter igen bort och vid månadens slut var snögränsen i höjd med Mälaren och rakt västerut. Månadens största rapporterade snödjup är 167 cm i Katterjåkk i Lapplandsfjällen den 12.

Snödjupskarta för 28 februari 2015
Karta över snödjupet 28 februari 2015 Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 februari 2015
Karta över snödjupet 15 februari 2015 Förstora Bild

Solskenstid

Månaden var överlag solfattig, men Kiruna och Visby hade något mer sol än normalt. Dock var det inte tal om några bottennoteringar.

Karta med soltimmar under februari 2015
Antal soltimmar i februari 2015 Förstora Bild
Februari 2015 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2015 Förstora Bild

Åska

Februari är ingen stor åskmånad, och denna månad registrerades åska endast 2 dagar. Den 7 väster om Vänern och i Blekinge samt den 24 i Halland.

Antal åskdagar under februari 2015
Antal åskdagar under februari 2015 Förstora Bild
Totalt antal blixtar under februari 2015
Totalt antal blixtar under februari 2015 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, februari 2015
Norrland +10.7° den 19 Sundsvall-Härnösands flygplats och Sundsvall-Råsta (Medelpad)
Svealand +9.8° den 10 Films kyrkby (Uppland)
Götaland +12.1° den 9 Karlshamn (Blekinge)
Lägsta temperatur, februari 2015
Norrland -36.5° den 4 Gielas (Lappland)
Svealand -30.7° den 5 Särna (Dalarna)
Götaland -12.1° den 3 Kosta (Småland)
Högsta nederbörd, februari 2015
Norrland 222.4 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 83.8 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 74.8 mm Baramossa (Halland)
Lägsta nederbörd, februari 2015
Norrland 3.9 mm Sveg A (Härjedalen)
Svealand 5.1 mm Mora A (Dalarna)
Götaland 7.4 mm Lanna (Västergötland)
Högsta lufttryck, februari 2015
Norrland 1039.9 hPa den 15 Umeå flygplats och Holmön (Västerbotten)
Svealand 1039.9 hPa den 15 Örskär (Uppland)
Götaland 1038.3 hPa den 15 och 16 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, februari 2015
Norrland 966.2 hPa den 7 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 971.5 hPa den 1 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 971.6 hPa den 1 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, februari 2015
Norrland 167 cm den 12 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 151 cm den 2 Gördalen (Dalarna)
Götaland 46 cm den 5 och 6 Regna (Östergötland)

 Dygnsnederbörd över 40 mm februari 2015 (82 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i februari 2015 (82 kB, pdf)