Februari 2015 - Lugn vårflod i söder

Under februari smälte mycket av snön i södra Sverige. Flödena i vattendragen steg, men blev inte höga.

Vattenföring

Under februari smälte mycket av snön i södra Sverige, men flödesökningen i vattendragen var mycket liten på de flesta håll. I östra Svealand och nordöstra Götaland steg vattenflödena något mer, men blev inte heller här särskilt höga.

Över lag var flödena normala eller något över de normala för årstiden i hela landet.

Vattenföring vid 20 mätstationer i februari 2015. (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Hjälmaren och i Mälaren steg under februari. I slutet av månaden var vattennivån ca 10 cm över den normala för februari.

I Storsjön sjönk vattennivån under hela februari, vilket den också brukar göra så här års. Vattennivån var något över den normala för årstiden, vilket den också var i Vänern och Vättern.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar februari 2015. (75 kB, pdf)

Snötillgång

I början av februari fanns snö i nästan hela landet, men vädret var milt och mycket av snön smälte. I slutet av månaden hade nästan hela Götaland och delar av Svealand barmark. Även i södra Norrland och längs norra Norrlandskusten smälte en del av snötäcket under februari.

Snötäcket var i stora delar av landet mindre än normalt. Däremot fanns ganska mycket snö i delar av Dalarna, Värmland, Norrbotten och Lapplandsfjällen.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i Norrbottens län var under eller nära de normala för årstiden. I Jämtlands län och västra delarna av Västerbottens län förekom nivåer över eller mycket över de normala. Resterande delar av Norrland samt centrala Svealand hade nivåer nära de normala. Västra Götaland, södra Värmland, Stockholms län, Uppsala län och södra Götaland hade till stor del nivåer över de normala för årstiden

I större delen av Sverige har grundvattennivåerna i allmänhet sjunkit 0-40 cm sedan januari. Undantaget är fjällkedjan i Jämtlands och Västerbottens län samt östra Svealand och delar av östra Götaland där nivåerna generellt stigit med 0-40 cm.

Grundvattentillgången är för närvarande god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet. Några stora problem kan i nuläget inte förutses.

Karta över grundvattennivåer 15 februari 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 februari 2015 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2015
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2015 Förstora Bild