Februari 2015 - Lindrigt isläge

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 4 meter. Den högsta signifikanta våghöjden 4,6 meter noterades vid Väderöarna. Det högsta vattenståndet observerade i Kalix i samband med sydlig vind och det lägsta på västkusten vid ostlig vind. Ytvattentemperaturerna höll sig omkring 1-2 grader över det normala och isläget var fortsatt mycket lindrigt.

Mycket lindrigt isläge

Isläget under februari månad var fortsatt mycket lindrigt.

De första dagarna var samtliga kustområden islagda från Skagsudde och nordvart. Till sjöss i Norra Kvarken fanns bälten av tunn drivis kring den 5.

Efter den 10 började isutbredningen att minska. Den tunna isen i Skelleftebukten och söderut skingrades snabbt i samband med hårda sydvästliga vindar i mitten av månaden och en omfattande stampisvall bildades utanför inloppen till Karlsborg och Kemi.  Istillväxten var försumbar från och med den 20 i samtliga farvatten då mild luft fortsatte att strömma in från Atlanten.

Ytvattentemperaturerna i Östersjön höll sig i allmänhet mellan 1 och 2 grader över normalt, ytterligare något mildare i Kattegatt.

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2015 (80 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 26 februari 2015
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 26 februari 2015 Förstora Bild
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 februari 2015
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 februari 2015 Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av februari var vattenstånden omkring det normala på västkusten. På ostkusten något över. Stockholm hade 40 cm över det normala.

Den 7-8 gav ett lågtryck över norra Skandinavien nordvästliga vindar över Sverige. På Bottenviken pressades vattnet söderut. I Kalix var vattenståndet +52 cm den 7 för att sedan sjunka till -50 cm den 8. I söder var förloppet det omvända. Den 7 hade Kungsholmsfort -15 cm som sedan steg till +66 cm den 8.

Den 14-15 var vädret högtrycksbetonat och vattenstånden sjönk. Den 15 var det en ostlig vind på ca 10 m/s längs västkusten som pressade vattnet västerut. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Kungsvik med -67 cm.

Den 16 var det en sydlig vind på 16 m/s över Bottenviken som pressade vattnet norrut. Månadens högsta vattenstånd +82 cm registrerades i Kalix samtidigt som Ratan hade +54 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2015 (125 kB, pdf)

Höga vågor

Den 7-8 gav ett lågtryck över norra Skandinavien nordvästliga vindar på Sveriges farvatten. Vid Väderöarna blåste det 15 m/s och den signifikanta våghöjden* steg till 2,7 meter. Vid Knollsgrund blåste det 20 m/s och våghöjden steg till 4,1 meter. Vid Finngrundet blåste det 19 m/s och våghöjden steg till 4,4 meter. Detta var den högsta februariobservationen på denna plats sedan mätningarna startade 2006.

Den 16-17 gav ett lågtryck över Norska havet en sydvästlig vind över Sverige. Vid Väderöarna blåste det 19 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,7 meter. Vid Knollsgrund blåste det 12 m/s och våghöjden steg till 3,0 meter. Vid Finngrundet blåste det också 12 m/s men här steg våghöjden till 2,1 meter.

Den 23 gav ett lågtryck över Norska havet sydliga vindar över södra Sverige. Vid Väderöarna blåste det 20 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 4,6 meter vilket var månadens högsta observation. Vid Knollsgrund blåste det 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,0 meter. Vid Finngrundet blåste det 11 m/s och våghöjden steg till 2,2 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund februari 2015
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund februari 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2015 Förstora Bild