Februari 2015 - Skarpa kontraster i Nordamerika

Februari blev övervägande varm globalt. Undantaget var nordöstra Nordamerika där bitande kall luft från Arktis letade sig långt söderut. Det fastlåsta väderläget i Nordamerika medförde att månaden som kontrast blev rekordvarm i den västra delen. Två tropiska orkaner drabbade norra Australien under månadens andra halva.

Global tempanomali
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i februari 2015. Förstora Bild

Europa

Väderläget under februari dominerades av ett omfattande lågtrycksområde på Atlanten som matade in lågtryck över norra Europa. Detta medförde att månaden som helhet i den norra och östra delen av Europa blev mild eller mycket mild. Överskotten var som störst i norra Finland och svenska Tornedalen med omkring 8 grader varmare än normalt. Dock blev det inga nya månadsrekord där. I Norge blev månadens lägsta temperatur blygsamma -30,2°. Detta är den högsta minimitemperaturen i Norge under en februarimånad sedan 1990 då det var -27,6° som lägst. Vid och strax väster om Uralbergen i Ryssland uppmättes rekordhöga temperaturer den 23-27. I Kirov med 125 års mätdata uppmättes en maximitemperatur på 6,1° den 25-26 medan Salekhard (99 års mätdata) hade 3,3° den 26.

Den 7 drog stormen Ole med full kraft in över norra Skandinavien. Lokalt kom byvinden då upp i över 50 m/s. På låglandet rapporterades en byvind på 50,5 m/s vid Leknes lufthavn i Nordland fylke medan medelvinden nådde 31,2 m/s som högst. Kraftiga västvindar ute på Atlanten gav upphov till föhn på östra Island. I samband med detta rapporterades 17° från Dalatangi på östra Island den 8 och just denna dag var det faktiskt varmare där än på exempelvis Kreta, Rhodos och Spanien.

Medellufttrycket i Europa i februari 2015.
Medellufttrycket i Europa i februari 2015. Förstora Bild

Förutom att februari var mycket mild i Skandinavien var den även i allmänhet mycket nederbördsrik i de västra delarna i samband med vindar från väst. Lokalt sattes även nya rekord för månadsnederbörden för februari i Norge för stationer med medellånga mätserier. För en station med nästan 100 års mätningar, Stadlandet (startår 1923), var detta den allra blötaste februarimånaden.

I samband med stormen Ole föll stora mängder nederbörd i Norge. Några stationer hade aldrig haft ett så blött februaridygn. Den 9 uppmätte Snåsa-Kjevlia (startår 1896) i Nord-Trøndelags fylke en dygnsmängd på 37,4 mm vilket överträffade stationens tidigare rekordvärde på 36,7 mm från 1943. Aunet i Sør-Trøndelags fylke hade också sitt blötaste dygn den 9 och även där inleddes mätningarna 1896.

Mycket nederbörd föll även den 19 i Norge. Frøyset (start 1896) i Hordalands fylke uppmätte då en dygnsmängd på 121,5 mm den 19 vilket med bred marginal slog det förra rekordet på 94,0 mm från 1981. Även Ytre Solund (start 1923) noterade denna dag sitt blötaste nederbördsdygn.

På Iberiska halvön var månaden istället 1-2 grader kallare än normalt. Kraftiga snöfall ställde i månadens inledning till med problem i de höglänta delarna av Spanien. Den 4 snöade det i spanska Bilbao (ligger nära Biscayabukten) för första gången sedan januari 1985. Även i södra Frankrike var snödjupen osedvanligt stora i månadens inledning. Lokalt var snödjupen där de största sedan 1985.

Nordamerika

I de östra delarna av USA och Kanada var månaden mycket kall med temperaturunderskott som på många håll var 3-7 grader. På sina håll i nordöstra USA var februari 2015 mer eller mindre rekordkall. För delstaterna Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, New York och Pennsylvania får man gå tillbaka till 1934 för att på delstatsnivå finna en kallare februarimånad. För bland annat Buffalo och Cleveland var detta den allra kallaste februarimånaden. De tidigare rekorden var från 1934 respektive 1875. I Chicago var årets februari också rekordkall men där var dock februari 1875 lika kall. Central Park i New York med mätningar sedan 1895 hade sin näst kallaste februari efter 1934.

I Kanada kunde Woodstock i delstaten Ontario med 143 års mätningar skryta med ett nytt köldrekord då temperaturen sjönk till -32,8° den 17. I övrigt var det ont om nya köldrekord i Kanada för stationer med långa mätserier.

För nordöstra USAs del var det i allmänhet som kallast den 20 med temperaturer på lokalt 40 minusgrader. För några stationer med temperaturmätningar från slutet av 1800-talet sattes nya köldrekord då. Mount Sterling i Kentucky observerade -32,8° den 20-21 vilket överträffade stationens tidigare absoluta köldrekord på -30,0° från februari 1899. Även i exempelvis Warren (Ohio) och Madison (West Virginia) slogs de gamla februarirekorden från 1985 samt 1996 den 20.

Snöigt värre i östra USA

Flera kraftiga vinteroväder drog fram över främst den östra halvan av USA under februari och dumpade då flera decimeter nysnö.  Ett av dessa drog fram över amerikanska mellanvästern gav flera decimeter nysnö i Chicago den 2. Den 15-17 föll också stora mängder nysnö i nordöstra USA. I Hopewell (startår 1917) registrerades en snömängd på 122 cm vilket med råge överträffade det tidigare absolutrekordet på 36 cm från januari 1940.

Strax söder om Boston uppmätte Blue Hill Observatory (startår 1895) rekordsnödjupet 117 cm på morgonen den 15. Detta överträffade det tidigare rekordet på 109 cm från mars 1969.

I samband med ett annat snöoväder den 25-26 föll betydande mängder nysnö i sydöstra USA. Lokalt uppmättes snödjup på 30-40 cm då. Detta orsakade problem för trafiken och strömförsörjningen.

USA var ett tudelat land i februari 2015.
USA var ett tudelat land i februari 2015. I väster var delstaterna Kalifornien, Washington, Arizona och Utah rekordvarma. I öster var det däremot bitande kallt och flera delstater i nordost hade sin näst kallaste februarimånad. Källa: NOAA. Foto NOAA Förstora Bild

Rekordvarm februari i västra USA

I västra USA liksom sydvästra Kanada fortsatte det vara mycket milt för årstiden. Flera stationer i regionen kunde ståta med en rekordvarm februarimånad. I Nevada hade Elko flygplats (start 1888) och Ely flygplats (start 1893) båda sin varmaste februari. Needles i Kalifornien hade sin varmaste februarimånad sedan mätningarna inleddes där 1888. Det tidigare rekordet var från 1906. Vid Fresno-Yosemites flygplats blev rekordet från februari 2014 inte långlivat. Även i Death Valley och Las Vegas upplevde man sin varmaste februarimånad.

Särskilt varmt väder var det den 6-8 samt den 13-15. Clayton (119 års mätdata) i Wyoming hade 28,3° den 7 vilket slog det gamla februarirekordet på 27,8° från 1898. Även för stationerna Logan (Utah), Eureka (Nevada), Walden (Colorado) och Beulah (Oregon), alla med mätdata från slutet av 1800-talet, sattes nya februarirekord. Nya rekord för högsta minimitemperaturer i februari noterades också. Dessa var huvudsakligen koncentrerade till den första värmeperioden den 6-8. Exempelvis sjönk temperaturen vid Fresno-Yosemites flygplats den 6 som lägst till 12,2° vilket slog det tidigare rekordet för högsta minimitemperatur på 11,1° från 1898.

Det var även mycket milt i Alaska med temperaturöverskott på 5-8 grader vid kustområdena vid Berings sund. För Kotzebue (start 1897) var detta den tredje varmaste februarimånaden. Den 21 rapporterade Homer i södra Alaska 11,7° vilket slog stationens februarirekord från 1934.

Den nederbörd som föll kom till stor del som regn i Klippiga Bergen. Detta medförde att snötäcket i bergsområdena var osedvanligt litet för årstiden. I Oregon var det faktiskt det minsta som observerats där.

Välbehövligt regn föll dock i norra Kalifornien och södra Oregon den 6-7. Lokalt sattes då nya dygnsnederbördsrekord för februari, exempelvis i Ashland (Oregon) och Fort Bragg (Kalifornien). Båda stationerna har drygt 120 års mätningar på nacken. För Fort Braggs del var detta den största dygnsmängden oavsett kalendermånad. Totalt uppmättes 120 mm där den 6.

Asien

Nästan varenda station i Asien hade temperaturer över de normala. Överskotten varierade i allmänhet mellan 2 och 7 grader. Störst överskott var det i delar av centrala och östra Sibirien där avvikelsen lokalt var 9 grader. I Indien, sydöstra Asien samt ostligaste Sibirien var överskotten modesta med 0-1 grader över normalvärdena.

Den 23-24 rapporterade Jodphur i Indien 36,7° vilket var nytt värmerekord för stationen vars mätserie sträcker sig 71 år bakåt i tiden. I Kazakstan där månaden generellt var 2-6 grader varmare än normalt sattes ett nytt februarirekord i Kustanai. Den 26-27 uppmättes 3,9° vilket är den högsta februaritemperatur som uppmätts där sedan mätningarna inleddes för 112 år sedan.

Arktis

Den 12 februari uppmättes en dygnsnederbördsmängd på 42,1 mm vid Bjørnøya på Spetsbergen. Detta är den största dygnsmängd som observerats oavsett månad där. Bjørnøyas mätningar inleddes 1920. Havsisens utbredning i Arktis var vid månadens slut extremt liten. 

Sydamerika

I östra Brasilien var det i allmänhet 2-3 grader varmare än normalt i februari. I São Paulo i Brasilien föll lite mer än nederbörd än normalt vilket var välbehövligt för de svårt torkdrabbade områdena där.

Den 12 uppmättes 40,2° i Llay Llay i Chile vilket är ovanligt. Enligt klimatologen Maximilano Herrera var detta resultatet av föhnvindar. Chiles absoluta värmerekord på 41,6° uppmättes i februari 1944.

En subtropisk storm, namngiven Bapo, bildades på Sydatlanten sydost om São Paulo i Brasilien den 6. Bapo blev dock kortlivad och nedgraderades till subtropiskt lågtryck den 7. Detta var första gången sedan mars 2011 som en subtropisk storm uppträtt på Sydatlanten där dessa annars är ovanliga.

Afrika

Nordvästra Afrika fick temperaturer 1-2 grader under de normala som mest. I stora delar av Västafrika var månaden annars varm med avvikelser på som mest 2-3 grader över det normala. De största överskotten återfanns i det oroliga norra Nigeria, sydöstra Niger och västra Tchad.

I Ghana tangerade Navrongo den 12 det nationella rekordet på 43,0°. Rekordvärdet har noterats inte mindre än tre gånger, dels i februari och april 2010 samt i mars 2013.

Enligt Maximilano Herrera var månaden rekordvarm i Nairobi (Kenya) och Dar es Salaam i Tanzania. För Nairobis del överträffades därmed februari 1999 medan Dar es Salaams tidigare högsta februarimedeltemperatur var från 1975.

Australien/Oceanien

Den sista sommarmånaden februari blev övervägande varm i hela Australien. Bara år 1983 har man haft en varmare februarimånad. Varmast var det i inlandet i södra delen av landet med allmänt 2-3 grader varmare än normalt.

Perioden 6-25 februari var mycket varm. Den 21 uppmättes 49,2° i Roebourne Aero i delstaten Western Australia vilket var den fjärde högsta februaritemperaturen som överhuvudtaget observerats i Australien. Endast en gång tidigare sedan mätningarna inleddes i början av 1900-talet, 1998, har det förekommit högre temperaturer i februari. Samma dygn, den 21, rapporterade Wittenoom i delstaten Western Australia en minimitemperatur på 35,1°. Enligt klimatologen Maximilano Herrera är detta nytt världsrekord i högsta minimitemperatur för februari månad. I delstaten Queensland hade Boulia flygplats 32,3° som lägst den 23 vilket tangerade rekordet från 1926. Mätningar inleddes där för 121 år sedan.

Australien drabbades av två tropiska orkaner, Lam och Marcia, som drog in ungefär samtidigt den 19-20. I samband med dessa föll stora mängder regn i delstaterna Northern Territority (Lam) och Queensland (Marcia). Den 21 uppmättes 253 mm i Landsborough i Queensland. Månadens största dygnsnederbördsmängd på 297 mm observerades dock den 8 februari i Copperlode Dam i Queensland.

Orkanen Marcia den 19 februari
Orkanen Marcia på väg in över nordöstra Australien. Foto University of Wisconsin Förstora Bild

I Nya Zeeland var månaden extremt solig. Hokitika hade sin soligaste februari sedan solskenstiden började mätas där 1912.

Antarktis

Havsisen kring Antarktis nådde enligt National Snow and Ice Data Center sitt årliga säsongsminimum den 20 februari. Havsisen täckte då 3,58 miljoner km². Detta var det fjärde högsta säsongsminimumet efter åren 2008, 2013 och 2003.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 25,8° den 26 Rincon de la Victoria, Spanien
 • -39,5° den 5 Kepino, Ryssland
 • 163 mm den 18 Linguaglossa (Sicilien)

Asien

 • 39,2° den 20 Seeb, Oman och den 27 Chauk, Burma
 • -57,0° den 3 Delyankir, Sibirien
 • 379 mm den 9 Jakarta, Indonesien

Arktis

 • 12,4° den 3 Narsarsuaq, Grönland
 • -60,9° den 13 Summit, Grönland (3 200 möh)
 • -49,2° den 4 Eureka, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)

Nordamerika

 • 40,7° den 23 La Hachadura, El Salvador
 • -49,7° den 10 Old Crow, Kanada
 • 227 mm den 6 Brandy Creek, Kalifornien (USA)

Sydamerika

 • 41,5° den 10 Las Lomitas, Argentina
 • -6,0° den 3 och den 5 Vilacota, Peru (4 440 möh)
 • 189 mm den 15 Cordoba, Argentina

Antarktis

 • 11,7° den 5 Base Esperanza
 • -60,1° den 27 Concordia (3 230 möh)

Afrika

 • 43,8° den 23 Augrabies Falls, Sydafrika
 • -7,4° den 10 Tebessa, Algeriet
 • 246 mm den 8 Plaine Des Palmistes, Réunion

Australien/Oceanien

 • 49,2° den 21 Roeburne Aero, Australien
 • -1,5° den 27 Ranfurly, Nya Zeeland
 • 297 mm den 8 Copperlode Dam, Australien
Globala extremer i februari 2015
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i februari 2015. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera