December 2014 - Omväxlande med betoning på milt

En omväxlande månad med några rejält blåsiga dygn, några milda perioder och kring julhelgen några riktigt kalla dygn. Dock gav månaden som helhet ett temperaturöverskott, vilket bidrog till att året som helhet blev rekordvarmt.

 

Högtryck ersätts av västvindar

Högtrycksryggen som i slutet av november hade styrt vädret över landet pressades successivt ner mot södra Skandinavien då lågtryck rörde sig in över Norrland från väster. I söder fortsatte därmed det mestadels mulna vädret.

I norr föll en hel del snö främst i de norra delarna av fjällen. Snödjupet var över 50 cm där men tunnades ut ner mot Bottenvikskusten och så pass långt norrut som i Piteå var det barmark.

Månadens största dygnsnederbörder uppmättes på morgonen den 4 i nordvästra Jämtland. Det största värdet 50 mm (i smält form) uppmättes i Jormlien. Söder därom, fick Frostviken 47 mm, Korsvattnet 42 mm och Edevik 48 mm.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2014 (383 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2014 (88 kB, pdf)

En blek decembersol lyser upp himlen vid Äleklinta på Öland.
En blek decembersol lyser upp himlen vid Äleklinta på Öland. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

Den 5 fick högtrycksryggen slutligen ge vika och drog sig snabbt österut. Nu började en period med en västlig strömning. Lågtryck efter lågtryck matade in nederbördsområden utmed hela Sveriges längd.

I söder föll nederbörden som regn och ungefär från norra Svealand som snö. På morgonen den 8 uppmättes drygt 20 mm på många håll i västra Götaland. Allra mest, 37 mm, noterades i Fotskäl och 34 mm i Mollsjönäs. Båda stationerna ligger i Västergötland.

Därefter blev den 8 och 9 ett par hyggliga mellandagar som på många håll gav en del sol.

Kraftiga vindar

Men redan natten till den 10 återkom regnet, Mollsjönäs noterade drygt 25 mm, och dessutom blåste det upp i de västra delarna av landet. På morgonen hade sydliga stormvindar registrerats utmed västkusten. Allra högst medelvind 26,8 m/s uppmättes vid Vinga väster om Göteborg. Där förekom även byvindar med orkanstyrka med som mest 33,1 m/s.

Utmed västkusten gjordes också andra noteringar av medelvinden över 20 m/s och så även vid två mätplatser i Svealand, nämligen Söderarm med 25,2 och Landsort med 20,8 m/s.

Regn drabbade även nordvästra Götaland där Sanne i Bohuslän uppmätte 40 mm och Kroppefjäll-Granan i Dalsland 32 mm på morgonen den 11.

I södra Norrlands fjälltrakter observerades också orkanstyrka i byvinden med som mest 38,2 m/s i Sylarna och 36,3 m/s vid Blåhammaren. Kort sagt ett mycket blåsigt dygn på många håll i Sverige.

Vindarna från Atlanten medförde att temperaturen i stort sett hela landet låg på några plusgrader utom allra längst norrut där det var några minusgrader.

Även den 11 blev regnig och blåsig på många håll och en dag i väntan på storm. I och kring Bohuslän förekom till och med en del åska.

Stormen Alexander kom före Lucia

Den 12 kom ett intensivt lågtryck från väster in över Götaland. Det kraftigaste vindbandet drabbade främst södra Götaland medan den mesta nederbörden föll över norra Götaland och Svealand.

På Sydsvenska höglandets norra delar ökade snötäcket med en dryg decimeter. Den största snödjupsökningen, 19 cm, noterades i Flahult i nordvästra Småland.

Bara vid Hanö (västligaste Blekingekusten) uppmättes stormstyrka i medelvind med som mest 27,1 m/s kl 22 den 12 samt 26,3 m/s den 13 kl 01. Byvinden där blev som mest 34 m/s. I övrigt observerades de kraftigaste vindarna på Öland och Gotland.

Ovädret, som fick namnet Alexander, drog bort mot södra Finland den 13. Det fortsatte dock att blåsa över Götaland och i fjällen.

Samtidigt som stormen Alexander påverkade södra Sverige så berördes främst Norrbotten av ett kraftigt snöfall. Den 12 till 14 ökade snödjupet med ett par decimeter på många håll i Norrbotten. Allra störst snödjupsökning där noterades vid Markusvinsa med 25 cm.

Den västliga strömningen fortsatte att mata på lågtryck och nederbördsområden in över landet, vilket medförde fortsatt varmt väder för årstiden.

Äntligen snö

Den 17 till 19 passerade flera nederbördsområden från väster över landet. Dessa nederbördsområden gav som mest drygt 20 mm regn i västra Götaland den 18. Längre norrut föll dock nederbörden i form av snö. Efter lång tid utan snötäcke fick nu norra Norrlandskusten ett sannolikt efterlängtat snötäcke under dagarna den 17 till 20.

Bakom lågtrycken kom det för årstiden in relativt sett varm luft över södra Sverige. Den 19 uppmättes drygt 10° på flera platser i sydligaste Sverige med som mest 10,8° i Karlshamn, vilket också blev månandens högsta temperatur. Senast temperaturen hade varit över 10° var den 25 november.

Natten till den 20 blev blåsig i södra Sverige, med som mest byvindar på lite drygt 20 m/s i Götaland. Spridda skurar förekom över främst Götaland samtidigt berördes Norrbotten av rester av lågtryckets nederbördsområde.

Regn och milt i söder kallt och snö i norr

Den 20-21 passerade en högtrycksrygg som gjorde att den lågt stående solen kunde skymtas från många platser i landet dagen före vintersolståndet.

Men på kvällen den 21 nådde ett kraftigt nederbördsområde västkusten och på morgonen den 22 hade många nederbördsmätare i södra Götaland registrerat mer än 20 mm. Allra mest noterades i halländska Knäred med 32 mm.

Samtidigt med regnandet över Sydsverige föll en hel del snö över främst mellersta Norrland, vilket ökade på snödjupet där med lokalt ett par decimeter.

Den 22 började också temperaturen att krypa under -30° i norra Norrland. Dan före dopparedagen hade flera av SMHIs mätplatser där uppmätt temperaturer under -30°. Allra lägst noterades i Karesuando med -34,3°.

Kall julhelg men också en del sol och snö

Under julaftonen fortsatte den stränga kylan i norra Norrland i samband med ett högtryck där. Över södra Norrland passerade ännu ett nederbördsområde, som gav ymnigt snöfall på många håll. I delar av Ångermanland och Jämtland ökade snödjupet med ytterligare några decimeter. Den största snödjupsökningen noterades i Nora-Östanö vid Ångermanlandskusten med 46 cm.

I södra halvan Sverige visade sig solen på en hel del platser. Dock berördes södra Götaland och framförallt Skåne av ett passerande nederbördsområde som gav drygt 10 mm på flera redan blöta orter.

Bakom lågtrycket, som hade gett snö i mellersta Sverige, drog den kalla luften vidare ner över landet. På julaftonens kväll förekom minusgrader i så gott som hela landet. Allra lägst temperatur den 24 hade Gielas i södra Lappland med -35,8°.

Snödjupet på juldagens morgon.
Snödjupet på juldagens morgon. Förstora Bild

Under juldagen påverkades vädret av ett mindre högtryck som låg över södra Norge. Över främst södra halvan av landet blev det soligt medan det över landets norra delar drog in snöbyar från Norska havet.

Vinter och kallt

Kylan hade nu greppet över landet. I större delen av Norrland men även i norra Dalarna visade termometern nu under -30°.

Detta dygn, den 25, hade Gielas i södra Lappland månadens lägsta temperatur i landet med -37,0°. Även södra Norrland och Svealand fick denna juldag sina lägsta temperatur för månaden med -33,3° i Hoting i Ångermanland respektive -30,8° i Särna i Dalarna. Götaland fick vänta ett par dygn på sina lägsta noteringar.

Annandagen (den 26) fortsatte med högtrycksbetonat väder, som i detta fall innebar kallt, samt en del snöbyar som berörde fjällen.

Det bildades ett litet lågtryck, med ett nederbördsområde, väster om södra Norge. Då det natten till den 27 passerade Götaland föll där en del snö. En stor del av norra Götaland fick därmed ett snötäcke på omkring 10 cm. Det var minusgrader i större delen av landet utom längs Götalands kuster där havet medförde några plusgrader.

Den 28 och 29 var det fortsatt kallt och i Kvarn i norra Östergötland uppmättes då -23,9°, vilket blev Götalands lägsta decembernoteringar.

Kraftiga västvindar gav stor temperaturökning

Borgholms kyrka på Öland den 30 december. Notera fotografens långa skugga.
Borgholms kyrka på Öland den 30 december. Notera fotografens långa skugga. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

Norr om en högtrycksrygg över Skottland strömmade mild atlantluft mot Skandinavien. Det kalla vädret försvann med början under natten till den 30.

Noterbart för den 30 är att det då uppmättes 7,4° i Nikkaluokta i Lappland, vilket blev norra Norrlands högsta temperatur för månaden. Dygnet innan den 29 observerades där en minimitemperatur på -32,2°.

Än mer milda västvindar pressade på från Atlanten. Stormvindar noterades i fjällen. Allra mest, 36 m/s i medelvind, uppmättes i Stekenjokk på kvällen den 30. Byvinden nådde då hela 42 m/s.

Större delen av landet fick efterhand plusgrader och på flera håll mulet under nyårsafton.

Temperatur

Trots den kalla avslutningen på december blev månadens som helhet varm med ett par graders överskott i jämförelse med normalvärdena.

December blev dock långt ifrån rekordvarm, exempelvis var förra årets december varmare.

Ser vi tillbaka på de senaste tio årens december framgår att månadsmedeltemperaturen för december kan variera mycket. Det är inte ovanligt med plus minus fem graders avvikelse från normalvärdena.  

Månadsmedeltemperaturen under december 2014
Månadsmedeltemperaturen under december 2014 Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse under december 2014
Medeltemperaturens avvikelse under december 2014 Förstora Bild

Nederbörd

Den i huvudsak västliga strömningen under månaden gav överskott i nederbörden för västra och södra Götaland och delar av västra och nordligaste Norrland.

I Lund observerades den näst blötaste december efter 1985. I Ystad med 149 mm slogs rekordet på 134 mm från 1999. Där finns dock ett sju-årigt avbrott i den annars långa mätserien.

I allmänhet blev det inga stora avvikelser, med undantag för några torra områden över mellersta Sverige.

Nederbörd under december 2014
Nederbörd under december 2014 Förstora Bild
Nederbörd i procent av det normala under december 2014
Nederbörd i procent av det normala under december 2014 Förstora Bild

Snö

I början av december låg redan ett snötäcke på uppemot en halvmeter i fjällen och några decimeter i i de västra delarna av Norrlands inland. Södra Sverige och Norrlandskusten upp till Norrbotten var då i stort sett snöfritt.

Det var först i samband med ett snöfall den 12 och 13 som snön avancerade något söderut. Då fick även delar av Götalands inland ett tunt täcke. Redan den 13 noterades i Flahult i Småland månadens största snödjup i Götaland med 19 cm.

Det fortsatt varma vädret gjorde att det inte blev något beständigt snötäcke i södra Sverige. Och det var först under perioden den 17 till 19 som de kustnära delarna av Norrland fick ett mer rejält snötäcke.

I söder lade sig på många håll ett decimeterdjupt snötäcke i samband med julhelgens väderomslag. Det försvann dock snabbt när värmen återkom efter nyårshelgen.

Månadens störst uppmätta snödjup blev 121 cm i Katterjåkk i Lappland den 28.

Snödjupskarta för 15 december 2014.
Snödjupskarta för 15 december 2014. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 december 2014.
Snödjupskarta för 31 december 2014. Förstora Bild

Solskenstid

På flera platser noterades mer än normal solskenstid. Flest antal timmar 68 stycken uppmättes vid Nordkoster. Borlänge, med startår 1987, kom tvåa med 65 timmar vilket är ganska nära decemberrekordet där, som är 67 timmar från 1995.

Lägst solskenstid 0 timmar registrerades givetvis vid våra stationer längst upp i norr. Under december befinner sig ju solen till stor del under horisonten och det råder polarnatt.

Antal soltimmar under december 2014
Antal soltimmar under december 2014 Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2014
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2014 Förstora Bild

Åska

Det är sällsynt med åska i december så även detta år. Bortsett från några enstaka urladdningar var enda undantaget i och kring Bohuslän den 10, 11 och 12 då det registrerades drygt 250 urladdningar där.

Antal åskdagar under december 2014
Antal åskdagar under december 2014 Förstora Bild
Totalt antal blixtar under december 2014
Totalt antal blixtar under december 2014 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, december 2014
Norrland +9.5° den 4 Brämön och Kuggören (Medelpad)
Svealand +7.7° den 31 Hamra (Dalarna)
Götaland +10.8° den 19 Karlshamn (Blekinge)
Lägsta temperatur, december 2014
Norrland -37.0° den 25 Gielas (Lappland)
Svealand -30.8° den 25 Särna (Dalarna)
Götaland -23.9° den 28 och 29 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, december 2014
Norrland 158.0 mm Jormlien (Jämtland)
Svealand 76.6 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 227.2 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, december 2014
Norrland 8.8 mm Malmagen (Härjedalen)
Svealand 8.1 mm Mora A (Dalarna)
Götaland 13.7 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, december 2014
Norrland 1032.1 hPa den 1 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1031.2 hPa den 1 Örskär (Uppland)
Götaland 1031.2 hPa den 1 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, december 2014
Norrland 974.3 hPa den 19 Bjuröklubb (Västerbotten)
Svealand 970.9 hPa den 13 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 970.5 hPa den 13 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, december 2014
Norrland 121 cm den 28 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 57 cm den 18-23 och 30 Gördalen (Dalarna)
Götaland 19 cm den 13 Flahult (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm december 2014 (82 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i december 2014 (82 kB, pdf)