December 2014 - Långsamt sjunkande ytvattentemperaturer

December inleddes med låga vattenstånd som steg under månaden. I Smögen noterades ett vattenstånd som var 100 cm över det normala. Vågor över 4 meter observerades vid flera platser.  Mot slutet av månaden närmade sig ytvattentemperaturerna det normala. Isläget var lindrigt fram till mitten av månaden. Mot slutet av månaden tilltog nyisbildningen i Bottenviken.

Långsamt sjunkande ytvattentemperaturer och smygande start på issäsongen i norr.

December inleddes med ett temperaturöverskott kring 3 grader längs väst- och sydkusten, medan man hade närmast normala ytvattentemperaturer vidare upp längs Bottenhavskusten. 

Avkylningen i Östersjön och längs västkusten sköt fart i slutet av månaden och ytvattnets medeltemperaturer hamnade till slut nära de normala.

Isläget var oförändrat lindrigt i norra Bottenviken fram till mitten av månaden.

Ett omslag till betydligt kallare väder inträffade efter den 20 med början i norr. Under jul- och mellandagarna var det minusgrader längs landets samtliga kuststräckor.

I Bottenvikens kustområden föll temperaturen periodvis till 20–25 minusgrader med nyisbildning även utanför de yttre skärgårdarna, liksom i Norra Kvarken.

2014 avslutades med fortsatt istillväxt till sjöss. Istjockleken i nordvästra Bottenviken uppmättes till cirka 25 cm som mest.  

Ytvattentemperatur i kustvatten december 2014 (76 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 december
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 december Förstora Bild
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 1 januari 2015
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 1 januari 2015 Förstora Bild

Vattenstånd

December inleddes med högtrycksbetonat väder och vattenstånd omkring 30 cm under det normala på samtliga platser längst Sveriges kust. Men flera lågtryckspassager gjorde att vattenstånden började stiga.

Den 10-11 rörde sig ett lågtryck in över Norska havet. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på ca 24 m/s som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd registrerades då i Smögen med +100 cm. Över Östersjön var det en sydvästlig vind på ca 20 m/s som pressade vattnet åt nordost. I Skanör sjönk vattenståndet till -115 cm vilket var månadens lägsta registrering. Över Bottenviken var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut och i Kalix steg vattenståndet till +91 cm.

Den 12-13 rörde sig ett lågtryck över södra Sverige. I samband med detta var den en sydvästlig vind över Östersjön som kortvarigt gick upp till 24 m/s. Vattnet pressades åt nordost och i Skanör sjönk vattenståndet till -97 cm.

Den 15 gav ett lågtryck över Norska havet en sydlig vind över Bottenviken som pressade vattnet norrut. I Kalix steg vattenståndet till +83 cm.

Sedan passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar som pressade in vatten i Östersjön. Månadens högsta vattenstånd i Stockholm registrerades den 24 till +54 cm.

Mot slutet av månaden blev vädret högtrycksbetonat och i samband med nordostliga vindar den 29 längs västkusten sjönk vattenståndet i Kungsvik till -56 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2014 (129 kB, pdf)

Höga vågor

Lågtryckspassager under månaden gav upphov till flera tillfällen med höga vågor.

Den 10 gav ett lågtryck över Norska havet en sydvästlig vind på 24 m/s längst västkusten och den signifikanta våghöjden* vid Väderöarna steg till 5,5 m vilket var månadens högsta observation. I samband med ovädret slet sig Väderöbojen och drev med strömmarna till norska Kristiansand, där togs den upp av norska kystvakten. Över Östersjön var det en sydvästlig vind på ca 20 m/s och vid Knollsgrund steg den signifikanta våghöjden till 4,3 m. Finngrundet hade en våghöjd på 3,0 m.

Den 13 passerade ett lågtryck södra Sverige. Över Östersjön var det en sydvästlig vind som kortvarigt gick upp till 24 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Knollsgrund steg till 4,2 m.

Den 15 gav ett lågtryck över Norska havet en sydlig vind längst Sveriges ostkust. Vid Knollsgrund steg den signifikanta våghöjden till 3,8 m och vid Finngrundet till 2,2 m.

Natten till den 25 gav ett lågtryck över Baltikum en nordostlig vind över sydöstra Sverige. Vid Knollsgrund steg den signifikanta våghöjden till 2,7 m och vid Finngrundet till 2,9 m.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund december 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund december 2014 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2014 Förstora Bild