December 2014 - Stora temperaturöverskott trots kallare väder mot årsskiftet

December blev ytterligare en i raden av varma månader globalt. I synnerhet över stora delar av Nordamerika, västra Sibirien och Nordeuropa rådde stora temperaturöverskott. Filippinerna drabbades av två tropiska cykloner, dock inte med samma förödelse som i samband med Haiyan i november 2013.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i december 2014
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i december 2014. Förstora Bild

Europa

Den genomsnittliga väderbilden över Europa dominerades av ett djupt och omfattande lågtrycksområde väster om Island och en högtrycksrygg över Centraleuropa och Ryssland. Det resulterade i införsel av mild luft över Nordeuropa under en stor del av månaden.
 

Medelluftryck över Europa i december 2014
Medellufttryck över Europa i december 2014. Förstora Bild

I de södra delarna av Europa skedde ett dramatiskt väderomslag under den avslutande decemberveckan med ett ordentligt kalluftsutbrott. I Alperna och andra bergsområden föll då äntligen stora mängder snö efter en mycket snöfattig inledning av vintersäsongen. I exempelvis Vojsko i Slovenien (1 067 möh) ökade snödjupet från blygsamma 1 cm den 27 till 63 cm den 28.

Trots den kallare avslutningen så blev månaden som helhet i allmänhet lite mildare än normalt, vilket bidrog till att hela år 2014 blev det hittills varmaste i många länder i Europa. Det gäller exempelvis Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien.

Nordamerika

Stora temperaturöverskott rådde i praktiskt taget hela Nordamerika. I det inre av Alaska var månaden nästan 10 grader varmare än normalt.

I slutet av månaden skedde ett ordentligt kalluftsutbrott över USA. I delstaten Wyoming sjönk temperaturen lokalt under -40°. Men kalluften hann inte minska temperaturöverskotten så mycket.

Den svåra torkan i Kalifornien lindrades delvis när ett par regnoväder berörde delstaten i början av december. Längre norrut i delstaterna Oregon och Washington föll dock större nederbördsmängder under månaden som helhet.

Asien

Japan och den Koreanska halvön hade lite kallare än normalt under december.

I stora delar av Sibirien rådde däremot ovanligt milt väder De största temperaturöverskotten på drygt 8 grader återfanns i ett område öster om floden Jenisej.

Filippinerna berördes av två tropiska cykloner under december. Det var dels Hagupit i början av månaden och dels Jangmi strax före årsskiftet. I samband med båda cyklonpassagerna förekom dygnsmängder på drygt 300 mm.

Arktis

Isutbredningen i Arktis låg vid årsskiftet under långtidsmedelvärdet, men ungefär i paritet med utbredningen vid motsvarande tid under de senaste åren.

Afrika

Kalluftsutbrottet över södra Europa i slutet av december nådde även stora delar av Nordafrika. På flera håll snöade det för första gången på årtionden. I Sétif på omkring 1 000 meters höjd i de algeriska Atlasbergen hade man ett snötäcke på 35 cm på nyårsafton.

Omvända förhållanden rådde på den franska ön Réunion där december var den hittills varmaste som noterats.

Australien/Oceanien

I Australien rådde övervägande varmt väder under julmånaden, och för landet som helhet blev det där den sjätte varmaste decembermånad som noterats sedan starten 1910.

I Nya Zeeland gav en kylig inledning och en varm avslutning av julmånaden en mer splittrad bild med en månadsmedeltemperatur som till slut hamnade nära den normala på många håll.

Antarktis

Isen kring Antarktis hade vid årsskiftet en utbredning som var större än vid motsvarande tid förra året. Utbredningen var även större än långtidsmedelvärdet.

Isutbredning kring Antarktis årsskiftet 2014/15
Isutbredning kring Antarktis årsskiftet 2014/15. Den röda kurvan visar utbredningen år 2015. Illustration Universität Bremen Förstora Bild

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 25,9° den 19 Motril, Spanien
 • -50,7° den 5 Hoseda-Hard, Ryssland
 • 183 mm den 31 Souda, Grekland

Asien

 • 37,0° den 26 Laem Chabang, Thailand
 • -55,5° den 22 Nera, Sibirien
 • 396 mm den 6 Borongan, Filippinerna

Arktis

 • 7,4° den 28 Narsarsuaq, Grönland
 • -59,4° den 14 Summit, Grönland (3 200 möh)
 • -43,6° den 17 Aulavik, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)

Nordamerika

 • 37,2° den 26 San Miguel, El Salvador
 • -44,4° den 31 Daniel, USA (Wyoming)
 • 227 mm den 20 Red Mounds, USA (Oregon)

Sydamerika

 • 43,8° den 6 Villamontes, Bolivia
 • -14,0° den 21 Vilacota, Peru (4 440 möh)
 • 214 mm den 31 Capitan Meza, Paraguay

Antarktis

 • 12,6° den 15 Base Esperanza
 • -45,0° den 1 Dome Fuji (3 800 möh) och den 8 Concordia (3 200 möh)

Afrika

 • 44,5° den 6 Augrabies Falls, Sydafrika
 • -6,5° den 31 Sétif, Algeriet (1 033 möh)
 • 257 mm den 3 Taolagnaro, Madagaskar

Australien/Oceanien

 • 48,0° den 6 Pardoo, Australien
 • -2,5° den 3 Waiouru, Nya Zeeland
 • 488 mm den 18 Hereheretue, Franska Polynesien
December 2014 - Globala extremer
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i december 2014. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera