Januari 2015 - I allmänhet mild och nederbördsrik

Vädret under januari dominerades ofta av lågtryck från Atlanten, vilket medförde att månaden i större delen av landet var varm för årstiden och nederbördsmängderna omkring eller över de normala. Den 10-11 passerade stormen Egon över Sverige och i slutet av januari föll mycket snö i nordöstra Norrland.

 

Varm början

Det nya året inleddes med plusgrader och mulet väder på många håll. Orsaken var flera lågtrycksområden ute på Atlanten som gav upphov till en västlig luftströmning med riktigt mild luft. Under natten till den 1 nådde temperaturen upp till 9,3° på Brämön vid Medelpadskusten och flera stationer ända uppe i norra Norrland rapporterade maximitemperaturer på 7-8° för dygnet.

Halvstormen Svea

Natten till den 2 rörde sig ett djupt lågtryck in över mellersta Sverige och fortsatte under dagen österut mot Finland. Lågtrycket förväntades nå stormstyrka och fick därför namnet Svea, men det blev inte riktigt så kraftfullt. Gränsen för storm går vid 24,5 m/s i medelvind och högsta uppmätta medelvind i samband med ovädret Svea var 22,5 m/s vid Väderöarna. Intervallet 20,8-24,4 m/s kallades tidigare halv storm. Den högsta byvindhastigheten rapporterades från Hanö i Blekinge med 30,9 m/s och inne över land rapporterades som mest vindbyar på 22,5 m/s i Malmö.

Svea medförde snöfall från norra Dalarna och norrut, söder därom regn. Några stationer i Halland och södra Västergötland uppmätte 30-40 mm regn. En del platser i nordöstra Norrland fick 1-2 dm snö och Piteå rapporterade i smält form 29,6 mm för den 2, vilket är den största nederbördsmängden där under ett januaridygn sedan 1995.

Väderläget klockan 7 den 2 januari 2015.
Väderläget klockan 7 den 2 januari 2015. Förstora Bild

Det fanns även ett lågtryck nordväst om Skandinavien som gav blåsigt väder i Lapplands- och Jämtlandsfjällen. I Stekenjokk nådde medelvinden upp i stormstyrka.

Den milda luften fortsatte att strömma upp över landet och månadens högsta uppmätta temperatur på 10,1° noterades i Gladhammar, Småland den 2.

Högtrycksrygg

Lågtrycket rörde sig sakta österut över Finland den 3 och den byiga västvinden över Sverige vred mot nordväst och avtog efterhand. Allt torrare och kallare luft fördes ner över landet. Molntäcket började spricka upp och natten till den 4 blev ganska klar med minusgrader på många håll även i söder. De friska nordvästvindarna gav sedan en dag med klart väder på många håll med för årstiden mer normala temperaturer.

Den 5 gav en högtrycksrygg fortsatt en hel del klart väder och på förmiddagen sjönk temperaturen till -29,0° i både Naimakka och Nedre Soppero. En front med tillhörande snöfallsområde sträckte sig ned över Sverige och berörde främst Lappland, Västerbotten och norra Ångermanland.

Nederbördsfronter

Efter en kall natt i hela landet, då temperaturen i Karesuando i nordligaste Lappland sjönk till -32,7°, ökade molnigheten västerifrån den 6 i samband med att fronter med nederbörd närmade sig. Det var blåsigt på många håll, främst längs kusterna och i fjällen. En varmfront tog sig in över landet och gav i huvudsak snöfall men längs kusterna i främst Götaland inslag av regn.

Natten till den 7 kom nästa nederbördsfront som gav mer än 15 mm vid några stationer i mellersta Sverige. I Gördalen i västligaste Dalarna ökade snödjupet 2 dm jämfört med föregående morgon. Ett tunnare snötäcke hade också lagt sig över Svealand och inre Götaland.

Natten därpå drog nästa front med tillhörande nederbördsområde snabbt in från sydväst och gav 15-25 mm på en del håll. I Götaland och södra Svealand föll regn, vilket gjorde att det åter blev barmark där.

Snöfallet över norra Norrland fortsatte den 9 men mattades av och upphörde senare. Ett lågtryck från Atlanten med tillhörande frontsystem berörde västra och södra Götaland under dagen. Nederbörden bestod övervägande av regn men på Sydsvenska höglandet föll snö eller blötsnö. Den västliga vinden ökade framförallt längs västkusten och i Skåne.

Ute på Atlanten söder om Island fanns samtidigt ett djupt lågtryck, som fått namnet Egon av den norska vädertjänsten, och kom att bli denna vintersäsongs värsta oväder i Sverige med omkring 70 000 strömlösa hushåll.

Stormen Egon

Nederbördsområdet tillhörande lågtrycket Egon drog in över västra Svealand och Götaland tidigt på morgonen den 10 och fortsatte mot nordost över landet. Lågtryckets centrum försköts under andra halvan av dygnet från Norge till ett dellågtryck över Svealand. Det lägsta lufttrycket över svenskt område i samband med Egon var 959,7 hPa i Arvika i Värmland på kvällen den 10. Det är det lägsta lufttrycket i Sverige sedan januari 2012.

Söder om lågtryckets centrum blåste det kraftigt med storm i medelvind på många håll längs kusterna i söder, upp till Östergarnsholm på östra Gotland, och på Vänern samt orkanbyar vid många av kuststationerna. Väderöarna vid Bohuskusten rapporterade både högsta medelvinden med 30,1 m/s och högsta byvinden med 39,9 m/s. I inlandet var det bara Åsbräcka-Torpabron i Västergötland som kom upp i orkanbyar med 34,7 m/s.

Väderläget klockan 1 den 11 januari 2015.
Väderläget klockan 1 den 11 januari 2015. Förstora Bild

Det var mycket blåsigt även norr om lågtrycket och dessutom snöade det ymnigt med stora snödjupsökningar som följd. Exempelvis ökade snödjupet med 55 cm i Höglekardalen, Jämtland och 44 cm i Kilafors, Hälsingland. Ett snötäcke lade sig återigen över södra Svealand och nordöstra Götaland. Ovädret gav 20-40 mm nederbörd på många håll i landet.

Kallare framförallt i Norrland

Egon drog vidare bort över Estland den 11. Nederbörden fortsatte om än inte i så stora mängder. Under kvällen klarnade det upp på flera håll samtidigt som torrare luft svepte ned norrifrån och temperaturen sjönk ordentligt. Under natten och tidigt på morgonen den 12 var det minusgrader långt nere i söder. Hällum i Västergötland hade en minimitemperatur på -11,7 och det var Götalands lägsta uppmätta temperatur för månaden. I norra Norrland sjönk temperaturen lokalt till omkring -35°.

Längst i norr fanns områden med fortsatt klart och kallt väder under dagen. I Nikkaluokta sjönk temperaturen på kvällen till -40,2°, vilket var månadens lägsta uppmätta temperatur i landet.

Lågtryck gav blåsigt väder

Lågtryck ute på Atlanten närmade sig och natten till den 12 drog ett nederbördsområde in över Sverige som på sina håll gav 15-30 mm. Det var även blåsigt med medelvindar på 20-23 m/s vid en del stationer i fjällen och på västkusten.

Ett lågtryck på norra delen av Norska havet den 13 gav fortsatt blåsigt väder i fjällen. Det genererade även splittrade områden med snöfall över norra Norrland. I övrigt var det fortsatt ostadigt med nederbördsområden här och var.

Den 14 förekom nederbörd på sina håll i norra Norrland och västra Götaland, annars rådde mest uppehåll och varierad molnighet.

En snödroppe i Norrköping den 18 januari.
En snödroppe i Norrköping den 18 januari. Foto Anna Högqvist Förstora Bild

Ett djupt lågtryck utanför Brittiska öarna medförde blåsigt väder i framförallt fjällen och vid kusterna den 15-16. På Sylarna och Blåhammaren i Jämtlandsfjällen blåste det storm i medelvind och orkan i byvind. Högsta vindhastigheterna uppmätte Sylarna med en medelvind på 27,4 m/s och byvindar på 43,8 m/s. Det blåste även mycket vid västkusten där Väderöarna registrerade 24,1 m/s i medelvind och 30,9 m/s i byvind.

Fronter med regn och snö rörde sig den 15 upp över landet mot nordost. I södra och västra Götaland samt västra Dalarna kom 20-25 mm.

Lågtrycket rörde sig norrut längs Norges kust den 16 och mild och fuktig luft strömmade upp över Sverige. Det var någon plusgrad ända upp över Norrbottenskusten. Mindre områden med nederbörd förekom här och var i landet. Den 17 försvagades lågtrycksområdet allt mer.

Högtryck över norra Skandinavien

Ett högtryck som drog ned kallare luft norrifrån började växa in över norra Skandinavien den 18 och där klarnade det på många håll upp under kvällen.

Den 19 etablerade sig högtrycket över norra Skandinavien och i nordligaste Norrland sjönk temperaturerna i de klara områdena till mellan 20 och 30 minusgrader dagtid. Ett snöfallsområde kom under natten in över södra Götaland och rörde sig sedan vidare norrut till Svealand. Ett snötäcke började lägga sig över större delen av Götaland och växte till de efterföljande dygnen.

Högtrycket bredde ut sig allt mer åt sydost och natten till den 20 sjönk temperaturen i Nikkaluokta under -39.5°.

Vid stationen i Tarfala på 1 150 m höjd sjönk den relativa luftfuktigheten till 11% natten till den 20, vilket är mycket torrt även om det inte är rekord för stationen. Troligen orsakade högtrycket subsidens, det vill säga långsam nedsjunkning av luft som leder till en höjning av luftens temperatur och därmed sänkning av relativa fuktigheten. Tarfala hade vid den aktuella tidpunkten -6,3° samtidigt som den närmsta stationen Nikkaluokta hade -37,4°. Nikkaluokta ligger ca 700 m lägre än Tarfala.

Längre söderut var det mest mulet och delar av södra Norrland, Svealand samt nordvästra Götaland berördes av snöfallsområden de följande dygnen. Det mesta av snöfallet drog bort den 23. Molnigheten i landet varierade och med denna även temperaturen. Där det var klart väder så var det flera minusgrader även i Götaland. Storbo i Dalarna hade -30,3° på morgonen den 23, vilket var Svealands lägsta uppmätta temperatur för månaden.

Varannandagsväder

Snödjupet morgonen den 25 januari 2015.
Snödjupet morgonen den 25 januari 2015. Förstora Bild

Natten till den 24 passerade ett frontsystem med nederbörd österut och gav som mest runt 10 mm. Den i allmänhet ökade molnigheten mildrade kylan.

Snöfallsområdet följdes av en tillfällig högtrycksrygg med uppklarnande väder den 25 i framförallt Norrland och norra Svealand.

Fronter med nederbörd tillhörande ett djupt lågtryck nordost om Island tog sig under natten till den 26 in västerifrån över Sverige. Nederbörden bestod i norr av snö, i Götaland och södra Svealand av både snö och regn vilket tärde på snötäcket där.

Bakom nederbördsområdet följde en mindre högtrycksrygg som gav minskad molnighet och under natten uppklarnande på många håll i Norrland följt av sjunkande temperaturer. Ett lågtryck över Norska havet gav snöbyar eller snöfall i Jämtlands- och Lapplandsfjällen.

Lågtryck med snö och blåst

Ett djupt lågtrycksområde väster om Island började växa till och dess tillhörande nederbördsområden nådde Sverige den 27.

Lågtrycket rörde sig mot Norge den 28 och nya splittrade nederbördsområden drog in över Sverige västerifrån. De följdes senare under kvällen av en front från sydväst med kraftigare nederbörd samt blåsigt väder. Byvindarna nådde stormstyrka på Vinga och Hanö. Morgonen den 29 uppmätte flera stationer i västra Götaland en dygnsnederbörd på 20-30 mm.

Lågtrycket gav fortsatt blåsigt och ostadigt väder den 29. Medelvinden nådde stormstyrka i Stekenjokk och både där samt i Katterjåkk uppmättes byvindar på 32 m/s.

Ett område med ihållande snöfall rörde sig upp över Norrland och i norra Norrland föll på många håll flera decimeter snö. I Markusvinsa i norra Norrbotten ökade snödjupet med 40 cm, vilket är en ovanligt stor snödjupsökning för detta område. Luleå-Bergnäset rapporterade en dygnsnederbörd på 49 mm i smält form. Snöfallet och vinden mattades sedan av under natten.

Mer snö

Ett lågtryck söder om Sverige medförde att ett nytt nederbördsområde, som mestadels bestod av snö, kom in över sydöstra Götaland förmiddagen den 30 och sedan rörde sig upp över östra Götaland och Svealand mot södra Norrland.

Den 31 flyttade sig lågtryckets centrum sakta från sydligaste Skåne upp mot Gotland. Nederbörden föll till en början över nordöstra Götaland, Svealand och södra Norrland, men senare under dygnet spred det sig så att en stor del av landet av berördes av snöfallet. Söderala i Hälsingland noterade 49,7 mm i smält form nederbördsdygnet den 31, vilket var månadens högsta uppmätta mängd.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i januari 2015 (384 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i januari 2015 (89 kB, pdf)

Temperatur

Januari var varmare än normalt i större delen av landet och temperaturöverskottet var på sina håll mellan fyra och fem grader. Framför allt den inledande veckan samt dygnen den 16-18 och 26-31 var milda i så gott som hela landet.

I nordligaste Norrland låg månadsmedeltemperaturen däremot omkring eller någon grad under normalvärdena. De kallaste perioderna där var den 11-13 och 19-24.

Även om månaden var mild i större delen av landet så var den inte rekordvarm. För att hitta en mildare januari än årets så räcker det att gå tillbaka till 2008.

Månadsmedeltemperaturen under januari 2015
Månadsmedeltemperaturen under januari 2015 Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse under januari 2015
Medeltemperaturens avvikelse under januari 2015 Förstora Bild

Nederbörd

Den i genomsnitt sydliga eller sydvästliga luftströmningen medförde att nederbördsmängderna för januari i allmänhet blev omkring eller över de normala. Störst var överskottet i nordöstra Norrland. Några stationer noterade sin nederbördsrikaste januarimånad någonsin. De med längre mätserier finns i listan nedan.

Station Landskap Nederbörd januari 2015 Tidigare rekord för januari Startår
Piteå Norrbotten 133,6 mm 107,4 mm 1938 1860
Malung Dalarna 127,3 mm 121,8 mm 2008 1881
Sadiliden Lappland 107,2 mm 105,5 mm 1990 1933
Saittarova Norrbotten 71,5 mm 66,6 mm 2008 1932

I Härnösand var månadssumman på 133,6 mm den tredje högsta för januari sedan regelbundna observationer av nederbörd började där 1858.

Några områden i Jämtland och nordvästra Lapplandsfjällen fick däremot mindre nederbörd än normalt.

Karta över nederbörd januari 2015.
Karta över nederbörd januari 2015. Förstora Bild
Nederbörd i procent av det normala under januari 2015015
Nederbörd i procent av det normala under januari 2015 Förstora Bild

Snö

På nyårsdagens morgon låg ett snötäcke över stora delar av Norrland och Svealand samt på sina håll i nordöstra Götaland. Störst var snödjupet i norra Lapplandsfjällen där det var över en halv meter. Det milda vädret bidrog dock till att snötäcket i Götaland samt östra och sydvästra Svealand smälte bort redan till den 2.

Stormen Egon medförde att snögränsen avancerade söderut till nordligaste Götaland den 10-11 och tidvis låg ett snötäcke även över östra eller inre Götaland. Snödjupet i södra Norrland och norra Svealand ökade på sina håll 2-5 dm i samband med ovädret.

I mitten av månaden var snödjupet och utbredningen över landet i allmänhet omkring eller strax under det normala.

Den 19 kröp snögränsen söderut över större delen av Götaland på grund av snöfallsområden söder om det högtryck som hade etablerat sig över norra Skandinavien. Någon dag efteråt rådde barmark nästan bara i södra Skåne samt i några områden vid västkusten, Öland, Gotland och ostligaste Svealand.

Mildare väder och regn gjorde att snögränsen tillfälligt drog sig tillbaka den 26-29, men snöfall i slutet av månaden fick snögränsen att krypa framåt igen. Snödjupet ökade på flera håll i landet, framförallt i nordöstra Norrland där det kom upp till 4 dm på ett dygn.

Månadens största uppmätta snödjup hade Gördalen i Dalarna som noterade 122 cm den 31.

Snödjupskarta för 31 januari 2015
Snödjupskarta för 31 januari 2015 Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 januari 2015
Snödjupskarta för 15 januari 2015 Förstora Bild

Solskenstid

Solskenstiden för januari var omkring eller något under den normala. Största antal timmar registrerade Borlänge med 43 stycken, näst flest hade Falsterbo med 42 timmar och trea kom Hoburg med 40 timmar. Växjö hade med 13 soltimmar nästan bara en tredjedel av sitt normalvärde för månaden.

Fjällstationerna Abisko och Katterjåkk registrerar ingen solskenstid i januari på grund av att berg skymmer den lågt stående solen. I Tarfala lyckades dock solen kika fram mellan bergen och 1 timme noterades där.

Karta med soltimmar under januari 2015.
Antal soltimmar i januari 2015. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2015
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2015 Förstora Bild

Åska

Som vanligt under januari förekom inte särskilt mycket åska. Blixturladdningar till marken noterades för nio dygn under månaden och de flesta av dem i sydvästra Sverige. Störst antal blixtar registrerades den 14 och 16.

Totalt antal blixtar under januari 2015
Totalt antal blixtar under januari 2015 Förstora Bild
Antal åskdagar under januari 2015
Antal åskdagar under januari 2015 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, januari 2015
Norrland +9.3° den 1 Brämön (Medelpad)
Svealand +10.0° den 2 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +10.1° den 2 Gladhammar (Småland)
Lägsta temperatur, januari 2015
Norrland -40.2° den 12 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -30.3° den 23 Storbo (Dalarna)
Götaland -11.7° den 12 Hällum (Västergötland)
Högsta nederbörd, januari 2015
Norrland 154.3 mm Luleå-Bergnäset (Norrbotten)
Svealand 161.4 mm Andersviksberg (Dalarna)
Götaland 231.3 mm Fotskäl (Västergötland)
 
Lägsta nederbörd, januari 2015
Norrland 22.2 mm Vallbo (Jämtland)
Svealand 45.6 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 29.0 mm Visingsö A (Småland)
 
Högsta lufttryck, januari 2015
Norrland 1034.7 hPa den 21 Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland)
Svealand 1029.8 hPa den 6 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 1030.6 hPa den 6 Gotska Sandön (Gotland)
 
Lägsta lufttryck, januari 2015
Norrland 961.9 hPa den 29 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 959.7 hPa den 10 Arvika (Värmland)
Götaland 961.3 hPa den 10 Nordkoster (Bohuslän)
 
Största snödjup, januari 2015
Norrland 117 cm den 31 Klippen (Lappland)
Svealand 122 cm den 31 Gördalen (Dalarna)
Götaland 38 cm den 23-24 Bäckefors (Dalsland)

 Medelvind över 21 m/s i januari 2015 (85 kB, pdf)

Dygnsnederbörd över 40 mm januari 2015 (85 kB, pdf)