Januari 2015 - Mycket lindrigt isläge

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 4,5 meter. Den högsta signifikanta våghöjden 7,9 meter noterades vid Väderöarna. Både höga och låga vattenstånd noterades i samband med stormen Egon. Isläget var fortsatt mycket lindrigt och i Östersjön samt Kattegatt var ytvattentemperaturen cirka 2 grader över det normala.

Lindrigt isläge under månaden

Det rådde fortsatt mycket lindrigt isläge under januari som helhet, de sista två veckorna i synnerhet.

Den fasta isen i norra Bottenviken växte gradvis till 15-30 cm i mitten av månaden, i samband med ett kortare kalluftsutbrott från Finland skedde ytterligare fastistillväxt till cirka 40 cm i slutet av januari.

Utanför skärgårdarna fanns då sammanfrusen drivis 15-30 cm endast norr om linjen Farstugrunden–Kemi 1. Till sjöss i övrigt var det nyis och issörja i Skelleftebukten, annars isfritt.

Inledningsvis var ytvattentemperaturen nära den normala i den centrala delen av Bottenviken, Dvs +1,0 till 1,5 grader. I samband med en köldknäpp kring den 20 sjönk temperaturen närmast svenska kusten kortvarigt till frysgrader.

I Östersjön samt i Kattegatt var månadens temperaturöverskott cirka 2 grader.

Ytvattentemperatur i kustvatten januari 2015 (80 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 29 januari 2015
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 29 januari 2015 Förstora Bild
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 12 januari 2015
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 12 januari 2015 Förstora Bild

Vattenstånd

Januari dominerades av högt vattenstånd och månadsmedelvärdet var flera decimeter över det normala på samtliga platser.

Den 2-3 rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig till västlig vind som pressade vattnet in mot kusten. I Göteborg steg vattenståndet till +109 cm och i Viken till +117cm.

Den 6-7 var det sydliga till sydostliga vindar över Bottenviken på upp mot 15 m/s och vattnet pressades norrut. I Kalix steg vattenståndet till +112 cm och i Ratan till +92 cm.

Vattenståndsskillnaden i Öresund (Skillnaden mellan Skanör och Viken) i samband med stormen Egon
Vattenståndsskillnaden i Öresund (Skillnaden mellan Skanör och Viken) i samband med stormen Egon. Förstora Bild

Den 10 drog stormen in över södra Sverige. Längs västkusten var det en västlig till sydvästlig vind på 30 m/s som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd på en SMHI-station observerades i Viken till + 150 cm. Sjöfartsverkets station i Halmstad hade + 160 cm. Över Östersjön pressade den kraftiga sydvästliga vinden vattnet år nordost och i Skanör sjönk vattenståndet till -105 cm vilket var månadens lägsta vattenstånd. Skillnaden mellan Skanör och Viken var som störst ca 220 cm vilket orsakade ett till Östersjön.

Den 15-16 gav ett lågtryck över Norska havet en sydostlig vind över Bottenviken på ca 13 m/s. Detta pressade vattnet in mot svenska kusten. I Kalix steg vattenståndet till +119 cm och i Ratan till +107 cm.

Sedan blev det en period med mer högtrycksbetonat väder och vattenstånden började sjunka. Den 22 var det en nordostlig vind på ca 8 m/s längs västkusten. I Kungsvik sjönk vattenståndet till -47 cm och i Smögen till -37 cm.

Den 29 rörde sig ett lågtryck in över Norge. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på ca 16 m/s. I Kungsvik och Smögen steg vattenståndet till 87 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2015 (129 kB, pdf)

Höga vågor

Den 4 var det ett lågtryck öster om Sverige och ett på Norska havet. På Bottenhavet var det då en nordvästlig vind på ca 13 m/s. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden* till 3,4 meter.

Den 10-11 drog stormen Egon in över södra Sverige. Längs västkusten var det en västlig till sydvästlig vind på 30 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 7,9 meter och maxvågorna var 11,9 meter. Till det svenska rekordet fattades det dock två meter. På norra Östersjön var det en sydvästlig vind på ca 20 m/s och bojen vid Knollsgrund registrerade en signifikant våghöjd på 4,4 meter. Finngrundet hade en signifikant våghöjd på 3,9 meter.

Den 15-16 gav ett lågtryck över Norska havet en sydvästlig vind på ca 22 m/s längs västkusten. Den signifikanta våghöjden på Väderöarna steg till 5,8 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 16 m/s och vid Knollsgrund registrerades en signifikant våghöjd på 3,9 meter.

Den 24 var det en sydlig vind på 16 m/s vid Väderöarna och vid bojen steg den signifikanta våghöjden till 4,6 meter.

Den 29 rörde sig ett lågtryck in över Norge. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på ca 16 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,8 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 14 m/s och vid Knollsgrund steg signifikanta våghöjden till 3,4 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund januari 2015
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund januari 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2015 Förstora Bild