Januari 2015 – Blött i södra Sverige

Regn och snösmältning medförde att vattenflödena blev höga i delar av Skåne, Småland och längs västkusten.

Vattenföring

Januari 2015 var mild och ganska nederbördsrik. I södra Sverige föll nederbörden både som snö och regn, men mycket av snön som föll smälte snabbt. Det ledde till vattenflöden över de normala i Götaland. I en del vattendrag var flödena höga, bland annat i Skåne, längs västkusten och i delar av Småland.

I Svealand och Norrland var vattenflödena ungefär normala för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i januari 2015. (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I Mälaren och Hjälmaren var vattennivån under den normala i början av januari, men steg sedan till ungefär normala nivåer i slutet av månaden. I de övriga stora sjöarna var nivån nära den normala för årstiden.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar januari 2015. (74 kB, pdf)
 

Snötillgång

I början av januari fanns snö i nästan hela Norrland och delar av Svealand. Snötäcket var på de flesta håll mindre än normalt för årstiden.

I södra Sverige var det under januari omväxlande snö och barmark medan snötäcket i norra Sverige byggdes på under månaden.

I slutet av januari låg snö i stora delar av landet. Snötäcket var då större än normalt i Norrbotten samt delar av Värmland, Västmanland och Dalarna. I övriga delar av landet var det normalt eller mindre än normalt för årstiden.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i Norrland var överlag nära de normala för årstiden. I Gävleborgs län och norra Norrlands fjällkedja förekom dock nivåer under de normala och i delar av Jämtlands och Västernorrlands län har nivåer över de normala noterats. Östra Svealand och östra Götaland hade nivåer nära de normala medan resten av Götaland och Svealand dominerades av nivåer över de normala för årstiden. I sydvästra Götaland har nivåer mycket över de normala noterats.

I Norrland och västra Svealand har grundvattennivåerna i allmänhet sjunkit 0-45 cm sedan december. I resten av Svealand har nivåerna generellt stigit med 0-20 cm. Götaland har övervägande stigande nivåer, på de flesta håll med 5-60 cm och på enstaka platser i Skåne, Blekinge och Jönköpings län med 100-140 cm sedan föregående månad. 

Grundvattentillgången är för närvarande god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet. Några stora problem kan i nuläget inte förutses.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2015
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2015 Förstora Bild
Karta över grundvattennivåer 15 januari 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 januari 2015 enligt SGU Förstora Bild