Hösten 2015 - Varm eller mycket varm i hela landet

Det blev ytterligare en i raden av milda höstar som dominerat 2000-talet. Den 5 september drabbades Hallsberg och Mariefred av skyfallsregn med översvämningar. I norra Norrland observerades rekordhöga temperaturer den 11 september. Högtrycksväder i oktober gjorde att Stockholm hade sin absolut torraste oktober på minst 230 år. Hög lågtrycksaktivitet under november gav en rekordblöt månad i sydvästra Skåne. I samband med föhn den 2-3 november observerades rekordhöga temperaturer på sina håll. Hudiksvall satte den 2 nytt norrländskt novemberrekord. Stormarna Freja och Gorm passerade senare under månaden.

September - mycket variationsrik

September inleddes mycket ostadigt med flera skyfallsliknande regn på 40-70 mm som främst drabbade norra Götaland, Svealand och södra Norrland. 

Månadens mest spektakulära händelse var utan tvekan de kraftiga skyfallsregn som föll i södra Närke, norra Västergötland, Södermanland och Östergötland den 5. I samband med detta oväder uppmättes höstens, och även årets största, dygnsnederbörd på 96,5 mm i Hjortkvarn sydost om Hallsberg. De stora mängderna på kort tid gav upphov till översvämningar i Hallsberg i Närke och Mariefred i Södermanland.

Medan höstens högsta temperatur på 24,8° observerades den 1 var det ändå den extrema värmen i norra Norrland den 11 som var mest anmärkningsvärd. Kiruna-Esrange (startår 1898) noterade 24,3° medan Gällivare (startår 1897) mäktade med 24,1°. För båda stationerna, som dock flyttats under årens lopp, var detta nya septemberrekord.

I slutet av månaden tog ett mäktigt högtryck kommandot i söder och den 29 noterades ett lufttryck på 1042,9 hPa i Hagshult i Småland. Detta är det högsta lufttryck som observerats i Sverige under september månad. Det gamla rekordet löd på 1042,0 hPa och uppmättes den 16 september 1903 i Sveg i Härjedalen.

Oktober - mycket torr i stora delar av landet

Högtrycksbetonat väder dominerade under praktiskt taget hela månaden. Bortsett från fjällen i Jämtland och Lappland fick hela landet mindre nederbörd än normalt. I exempelvis Kilafors i Hälsingland och Finnbacka i Dalarna föll ingen mätbar nederbörd under oktober. I bland annat Stockholm (startår 1786), Linköping (startår 1860) och Falun (startår 1860) var det den torraste oktobermånaden som observerats. I Uppsala där kontinuerliga nederbördsmätningar finns från 1773 och framåt överträffas årets oktobervärde på 2,1 mm endast av 1784 då det föll 1,0 mm där. Månaden var också mycket solrik och i Umeå (startår 1969) och Luleå (startår 1957) noterades nya oktoberrekord. 

November - rekordregnig i sydvästra Skåne

I november kom lågtryckstrafiken igång på allvar med två stormlågtryck som drog fram över södra Sverige. Först ut var Freja som passerade den 8 och följdes av Gorm den 29-30. I samband med Gorm blåste Helsingborgs byvindsrekord bort när en vindstöt på 36,4 m/s uppmättes där. Den ihärdiga lågtrycksfabrikationen gjorde att månaden blev rekordblöt dels i främst sydvästra Skåne men även lokalt längs norra Norrlandskusten. Nya rekord noterades i exempelvis Malmö (startår 1917), Halmstad (start 1859), Haparanda (startår 1859), Bjuröklubb (startår 1879) och Falsterbo (startår 1879). I Lund finns officiella mätningar från 1860 och framåt. Även om man väljer att inkludera de inofficiella värdena från 1753-1859 så blev årets novembermånad i en klass för sig med totalt 155,9 mm.

Månaden var mycket mild i hela landet men några kalla dygn kring den 20-23 omintetgjorde möjligheterna till ett nytt medeltemperaturrekord för november. Månadens avgjort varmaste dygn var den 2 då Hudiksvall med 17,6° krossade det gamla norrländska novemberrekordet från 2011 på 16,0°. Flera stationer med mer än 100-åriga mätserier i främst södra Norrland och södra Svealand slog denna dag sina gamla novemberrekord. Mildvädret gjorde också att den meteorologiska sommarens sista dag i Sverige dröjde till den 18 vilket var rekordsent. 

Hösten var varm eller mycket varm

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under hösten 2015.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2015. Förstora Bild

Hösten blev mild eller mycket mild i hela landet. Överskotten låg från som lägst drygt 1° i nordöstra Svealand till som mest omkring 3° i norra Norrland. Några nya rekord var det ingalunda fråga om. Dock hade Bjuröklubb (startår 1879) i Västerbotten sin näst varmaste höst efter 2011 medan Svenska Högarna (startår 1879) vid Upplandskusten hade sin tredje varmaste efter år 2000 och 1934. I Haparanda (startår 1859) blev det den femte mildaste hösten. 

I Götaland, Svealand samt södra Norrland till i höjd med Sundsvall var det varmare så sent som ifjol. Längre norrut får man i allmänhet gå tillbaka till 2011 för att finna en ännu mildare höst.

Torrt i södra Norrland och östra Götaland

Karta över nederbörd i procent av den normala, hösten 2015.
Nederbörden i procent av den normala, hösten 2015. Förstora Bild

Hösten som helhet blev tack vare oktober och november torr i södra Norrland och östra Götaland. Lokalt förekom små områden där endast drygt 50% av normalnederbörden föll. Hudiksvall i Hälsingland hade strax under 50% av normalnederbörd. 

I norra Norrland, Skåne, delar av norra Götaland och södra Svealand blev det en blöt höst. För de två sistnämnda områdena var det den synnerligen blöta septembermånaden som överskotten grundlades.

De tre höstmånaderna utmärkte sig rejält på olika sätt. I främst inledningen av september förekom kraftiga regn i storleksordningen 40-60 mm, lokalt ännu mer.  

I november var det extremt blött i sydvästra Götaland och nordöstra Norrland. Några stationer med långa mätserier satte nya rekord.

Vintern och snön tog små steg

Snödjup i Sverige den 22 november 2015
Snödjup i Sverige den 22 november 2015. Källa: SMHI Förstora Bild

Höstens största snödjup blev 50 cm och uppmättes vid tre stationer. Dels i Kangos i Norrbotten den 20 och den 30 november, dels i Malmberget i Lappland den 19-24 november samt Keräntöjärvi i Norrbotten den 30. Ett intensivt nederbördsområde över Skåne den 21-22 november gav lokalt stora mängder nysnö på landskapets ostsida. Knopparp kunde på morgonen den 23 ståta med ett nysnötäcke på 38 cm. Också delar av inre Blekinge hade denna morgon ett decimeterdjupt nysnötäcke.

I övrigt var det klent med snö i södra Sverige och det var endast under den 19-30 november som det förekom något mätbart snödjup i Götaland och södra Svealand. 

Ingen havsis under hösten i år heller

Havsvattentemperaturen i havet den 3 december 2015
Havsvattentemperaturen i havet den 3 december 2015. Källa: SMHI Förstora Bild

Ytvattentemperaturen har legat över nollan ända upp i Bottenviken så någon havsis har inte förekommit under hösten. Detta var fallet även hösten 2014.