September 2015 - Mycket variationsrikt väder

September inleddes ostadigt i södra Sverige men avslutades med ett rekordmäktigt högtryck och mycket sol. Månadens första halva dominerades av regn och redan på morgonen den 18 hade Arvika slagit sitt gamla regnrekord för september. Längst i norr var månaden extremt varm med nya lokala septemberrekord i medeltemperatur, bland annat i Nikkaluokta. Den 11 satte både Kiruna-Esrange och Gällivare nya värmerekord medan Karesuando hade sin varmaste septemberdag sedan 1920.

Högtrycksinfluerat väder inledde september i större delen av Norrland med en hel del sol medan det i stora delar av södra Sverige var ostadigt med stora regnmängder på sina håll i norra Götaland och södra Svealand. Där föll det i allmänhet 15-30 mm. I sydöstra Götaland förekom även en hel del åska. I Kalmartrakten haglade det också kraftigt. Allra mest regn i Götaland fick Ånimskog i Dalsland som rapporterade 68 mm. Näst regnigast var det i Säffle i sydligaste Värmland som fick 53 mm. I södra Götaland var det mycket moln men mest uppehållsväder. Varm luft från kontinenten lyckades tillfälligt smita in där och Karlskrona – Söderstjerna i Blekinge kunde då ståta med 24,8° vilket blev månadens högsta temperatur i landet.

Mycket regnigt i norra Uppland och sydligaste Gästrikland

Natten till den 2 blev klar och kall i norra Norrland. Latnivaara i Lappland uppmätte på morgonen -4,9° vilket också blev månadens lägsta temperatur. I söder rörde sig regnets tyngdpunkt mycket långsamt norrut och låg under dagen över norra Svealand och sydligaste Norrland. De största mängderna föll i trakterna kring Dalälven. Älvkarleby i norra Uppland fick hela 78 mm medan Gävle samt Hammarby-Gästrike ”bara” fick nöja sig med 58 mm respektive 56 mm. Från Sundsvall och norröver samt i östra Götaland blev det uppehållsväder och här och var även en del sol.

Den 3 fortsatte det att vara ostadigt i söder även om regnmängderna nu var betydligt mer beskedliga än tidigare. Precis som under föregående dag var det uppehåll från Sundsvall och norröver samt i norra Norrland även soligt.

Skyfallsregn med översvämning i Hallsberg och Mariefred

Högtrycksinflytandet i norra Sverige försvann den 4 och hela landet fick ostadigt väder med regn och skurar. Istället började ett omfattande lågtrycksområde att etablera sig över hela landet. Lågtrycket fördjupades den 5 och fick då sitt centrum över västra Götaland. I norra Götaland, Närke och Södermanland föll lokalt mycket stora mängder regn. Flera stationer rapporterade mängder på 40-60 mm. Hjortkvarn i Närke rapporterade 96,5 mm vilket är årets hittills största dygnsnederbördsmängd. Älgarås i norra Västergötland fick 67 mm. I Hallsberg i Närke och senare även Mariefred i Södermanland orsakade det ymniga regnet översvämningar.  

Lågtrycket försköts åt sydost den 6 samtidigt som det långsamt började fyllas ut. Tyngdpunkten på regnet hamnade nu över ostligaste Svealand och Gotland. Mariefred i Södermanland rapporterade hela 76 mm och Vallentuna i Uppland fick fick 52 mm. I landets västra delar började vädret långsamt att stabiliseras då ett högtryck över Brittiska öarna började få inflytande.

Högtryck och ovanlig sensommarvärme i norra Norrland

Vädret stabiliserades alltmer den 7 men ännu förekom lätt regn på sina håll. I Götaland blev det en solig dag vilket förmodligen var välkommet efter allt regnande. Högtrycket över Brittiska öarna växte under de följande dagarna in över Sverige med mestadels soligt väder och stigande dagstemperaturer. Natten till den 9 blev klar och kall i Götaland med frost i vindsvaga områden. Hagshult uppmätte -2°. Landet högsta temperatur denna dag, 21,0°, rapporterades märkligt nog från det annars så beryktade köldhålet Särna i norra Dalarna.

Den 10 kulminerade värmen i Svealand. Älvdalen i Dalarna kom då upp i 22,8° vilket blev Svealands högsta temperatur i september. Näst varmast i landet var Kvikkjokk-Årrenjarka i Lapplandsfjällen med 22,1°.

I norra Norrland nådde värmen sin kulmen den 11 med extremt höga septembertemperaturer på flera platser. Kiruna-Esrange (startår 1898) i norra Lappland rapporterade 24,3° medan Gällivare (startår 1897) kom upp i 24,1°. För båda stationerna var detta nya värmerekord för september. Kiruna-Esranges tidigare septemberrekord på 23,3° härrörde från 1958. Gällivares tidigare septemberrekord löd på 24,0° från 1920. Båda stationerna har dock flyttats under årens lopp. I Karesuando (startår 1878) där mätningar med maximitermometer pågått sedan 1883 noterades 23,1° vilket är den högsta september temperaturen där sedan 1920 då det var 24,0° där.

Maximitemperaturen var förvisso lägre den 12 men det märkliga inträffade att landets högsta temperatur på 21,0° denna dag uppmättes vid vår nordligaste väderstation Naimakka samt även i Esrange. Högtrycket hade nu förskjutits bort mot Finland och Ryssland och det blev nu åter ostadigt.

Åter ostadigt

Ett splittrat regnområde lyckades ta sig in över landets västra delar under kvällen den 12 och natten till den 13. Molnen dominerade vädret den 13 med skurar på sina håll. Ytterligare ett regnområde pressade sig in över Västsverige den 14 men mängderna var förhållandevis modesta. Ett mer omfattande och kraftigare regn drog under natten den 15 in över Götaland. Kroppefjäll-Granan fick på 12 timmar 25 mm. Regnet fortsatte långsamt norrut under dagen den 15. Ytterligare ett regnområde med inslag av åska rörde sig under kvällen in från sydväst. Från Höganäs i Skåne kom rapporter om hagel upp till 3 cm i diameter. Mest regn detta dygn föll i Sandhamn i Uppland med 42 mm.

Resterna av ”Henri” in från söder med kraftigt regn

Väster om Frankrike fanns ett omfattande lågtryck med kraftigt regn. Detta var delvis resterna av den tropiska stormen ”Henri”. Dagen den 16 bjöd på mycket moln och lättare skurar i hela landet. Till kvällen nådde resterna av Henri in över Skåne. Regnet fortsatte vidare norrut och gav stora mängder regn. Allra mest hade Charlottenberg i Värmland fått med 48 mm fram till på morgonen den 17. Lågtryckets centrum låg nu ute över Nordsjön medan tyngdpunkten på regnet befann sig över mellersta Svealand. Samtidigt passade varm luft på att smita in över ostligaste Götaland där både Oskarshamn och Visby nästan kom upp i 24°. Under dagen stävade regnet norrut över Norrland. De största regnmängderna föll i nordvästra Svealand och sydvästra Norrland. Till på morgonen den 18 hade Gördalen i Dalarna fått mest med 62 mm följt av Almdalen i Jämtland med 54 mm. Regnet orsakade problem med översvämmade vägar i Sälenområdet.

Lågtrycket med tillhörande regn fick efterhand under dagen den 18 sin tyngdpunkt över nordöstra Norrland. Kalix (Norrbotten) fick 46 mm. I resten av landet var det ostadigt och skurbetonat väder.

Fortsatt ostadigt väder

Vädret ändrades inte särskilt mycket till den 19-21. Lågtrycket låg till en början kvar över norra Norrland men fylldes ut allteftersom. Regnmängderna var också mer måttfulla jämfört med föregående dygn. Hela landet hade ostadigt väder men på en del håll fick solen chans att visa sig, främst i landets södra delar. De största mängderna uppmättes den 19 i Björkudden i Lapplandsfjällen som fick 21 mm. Talljärv (Norrbotten) toppade landets regnliga den 20 då de fick 29 mm. Lika mycket fick Kasa i Ångermanland dagen därpå.

Under morgontimmarna den 22 var det dags för ett mer sammanhängande och omfattande regnväder att tränga sig in över landet från sydväst. Ungefär samtidigt rörde sig ett lågtryck med tillhörande regn upp över mellersta Finland. I dess utkant spillde regnet över på Tornedalen. Senare under eftermiddagen berördes också norra Lappland av regnet. I södra Sverige hade regnområdet dragit upp över norra Svealand. Dygnets största mängd uppmättes av Kasa i Ångermanland där det föll 26 mm.

Det ostadiga vädret fortsatte inledningsvis även den 23 i hela landet. Nya regnområden rörde sig under natten och morgontimmarna upp över landet från kontinenten. Under dagen låg regnets tyngdpunkt över mellersta Norrland. Mest regn uppmättes ute på Holmön som fick 30 mm. Kasa i Ångermanland fick 25 mm det här dygnet. Där fick man ta emot sammanlagt 79 mm på tre dygn. Både den 24 och den 25 bjöd på ostadigt väder i stora delar av landet.

Rekordmäktigt högtryck och mycket sol avslutade september

Ett högtryck med centrum över Brittiska öarna tog över taktpinnen den 26 i södra Sverige medan molnen dröjde sig kvar i norra Norrland. Högtrycket förstärktes in över riket de följande dygnen samtidigt som skurarna blev allt färre. I söder dominerade solen medan det i norr var betydligt mer blandad kompott av sol och moln. I samband med klart väder och svaga vindar förekom frost på många håll i landet den 27-29.

Södra Norrköping på kvällen den 27 september
Kvällning den 27 september i södra Norrköping. En lätt skur passerade och följdes av en molnfri natt vilket gjorde att morgonpigga människor kunde se månförmörkelsen. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

På morgonen den 29 uppmätte Hagshult i Småland -3,2° vilket blev månadens lägsta temperatur i Götaland. Högtrycket nådde sin kulmen under förmiddagen den 29 då Hagshult i Småland rapporterade 1042,9 hPa. Detta är det högsta lufttryck som observerats i Sverige under september månad. Det gamla rekordet löd på 1042,0 hPa och uppmättes den 16 september 1903 i Sveg i Härjedalen. Ytterligare sex stationer i Götaland rapporterade ett lufttryck över 1042,0 hPa.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2015 (364 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i september 2015 (88 kB, pdf)

Temperatur

Månaden var varm i hela landet med överskott på 1 grad i södra Sverige till som mest 4 grader i norra Lappland. Längst i norr var detta en extremt varm september och lokalt sattes också nya septemberrekord. Följande stationer med minst 50 års mätningar slog eller tangerade sina gamla septemberrekord:

  • Pajala (startår 1940) hade +9,2°. Rekordet på +9,2° är från 2013.
  • Överkalix-Svartbyn (startår 1962) hade +10,4°. Rekordet på +10,2° är från 2013.
  • Naimakka (startår 1944) hade +8,1°. Rekordet på +7,8° är från 2013.
  • Kiruna-Esrange (startår 1901) hade +8,8°. Rekordet på +8,6° är från 1934.
  • Nikkaluokta (startår 1951) hade +8,2°. Rekordet på +8,0° är från 2011. 

För Karesuandos (startår 1879) del blev månadsmedeltemperaturen +8,8° vilket är den näst varmaste september efter 1934 då det var +8,9°.

Månadens lägsta temperatur blev -4,9° i Latnivaara den 2. Inte sedan vi började med mer regelbundna mätningar av minimitemperatur runt 1880 har det hänt att vi haft ett så blygsamt säsongslägsta för landet när vi kommer in i oktober månad. Efter den mycket milda september 1934 var säsongens lägsta temperatur -5,0° vid månadsskiftet september/oktober.

Månadens högsta temperaturer uppmättes i allmänhet den 10-11 i samband med att för årstiden osedvanligt varm luft drog upp över landet.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2015.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2015. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under september 2015
Månadsmedeltemperaturen under september 2015. Förstora Bild

Nederbörd

Månaden blev synnerligen blöt i norra Götaland och södra Svealand med lokalt tredubbla normalmängden. I Arvika (startår 1945) föll det 156,8 mm vilket överträffade det gamla rekordet på 139 mm från 1965. I främst Jämtlands- och Lapplandsfjällen blev det däremot en övervägande torr månad.

Nederbördssumma i mm september 2015.
Nederbördssumma i mm september 2015. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2015.
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2015. Förstora Bild

Solskenstid

Ostadigt väder i kombination med två högtrycksperioder medförde att solskenstiden överlag blev tämligen normal för att vara i september. På Gotland blev det dock mer sol än normalt. Hoburg fick 235 soltimmar, mest i landet. Där var detta en av de soligaste septembermånaderna som observerats. Mätserien sträcker sig dock bara från 1985 och framåt. 

Karta med soltimmar under september 2015
Antal soltimmar i september 2015. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2015.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2015. Förstora Bild

Åska

Inte heller i september förekom några dagar med omfattande åska. Månadens åskrikaste dygn blev den 1. De flesta blixturladdningarna var då koncentrerade till norra Öland samt delar av inre Gotland.

Totalt antal blixtar under september 2015
Totalt antal blixtar under september 2015. Förstora Bild
Antal åskdagar under september 2015.
Antal åskdagar under september 2015. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, september 2015
Norrland +24.3° den 11 Esrange (Lappland)
Svealand +22.8° den 10 Älvdalen (Dalarna)
Götaland +24.8° den 1 Karlskrona/Söderstjerna (Blekinge)
Lägsta temperatur, september 2015
Norrland -4.9° den 2 Latnivaara (Lappland)
Svealand -1.6° den 29 Gustavsfors A (Värmland)
Götaland -3.2° den 29 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, september 2015
Norrland 139.5 mm Kasa (Ångermanland)
Svealand 193.2 mm Säffle (Värmland)
Götaland 183.7 mm Grebbestad (Bohuslän)
Lägsta nederbörd, september 2015
Norrland 31.9 mm Blaiken (Lappland)
Svealand 61.3 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 39.9 mm Skillinge A (Skåne)
Högsta lufttryck, september 2015
Norrland 1040.0 hPa den 28 och 29 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1041.2 hPa den 29 Stockholm/Bromma (Uppland) och Örebro flygplats (Närke) samt Landsort (Södermanland)
Götaland 1042.9 hPa den 29 Hagshult (Småland)
Lägsta lufttryck, september 2015
Norrland 985.3 hPa den 18 Paharova (Norrbotten)
Svealand 988.8 hPa den 18 Blomskog (Värmland)
Götaland 988.3 hPa den 17 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, september 2015
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

 Dygnsnederbörd över 40 mm september 2015 (111 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i september 2015 (110 kB, pdf)