September 2015 - Översvämningar i Hallsberg

Den 5 september föll mycket regn över bland annat Närke och orsakade stora översvämningar i Hallsberg.

Vattenföring

Den 5 september föll stora mängder regn i norra Götaland och södra Svealand, av SMHIs mätstationer fick Hjortkvarn i Närke mest med 96,5 mm. De stora regnmängderna ledde till omfattande översvämningar i Hallsberg. Många bostadshus fick evakueras, skolor hölls stängda och det blev störningar i tågtrafiken. Översvämningar drabbade även Kumla och Mariefred samt stora arealer jordbruksmark i Närke.

Även under perioden 14-18 september föll mycket regn och flödena i många vattendrag steg, främst i Dalarna, Värmland, Dalsland och Bohuslän. Speciellt höga var de i några biflöden till Västerdalälven där flödena var de högsta som uppmätts sedan 2000.

I södra Götaland var flödena i vattendragen låga i början av september efter två nederbördsfattiga månader. Den nederbörd som föll under september var inte heller så stor och räckte inte till för att öka flödena så mycket.

Vattenföring vid 20 mätstationer september 2015 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Alla de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön hade alla en vattennivå lite över den normala för september.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar september 2015 (78 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2015.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2015. Förstora Bild

I Svealand och i norra Götaland var markvattenhalten högre än normalt för årstiden. I övriga landet var den ungefär normal.

 

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 september 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 september 2015 enligt SGU Förstora Bild

Grundvattennivåer för årstiden nära eller över de normala dominerade kartbilden för september. Runt Vänern och Mälaren förekom nivåer mycket över de normala. Nivåer som var lägre än normalt återfanns i huvudsak i södra Götaland samt i norra Jämtland och i södra Lapplands fjälltrakter.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsätter på många håll i landet att sjunka. Undantagen är områden i västra Götaland samt i Svealand där nivåerna har stigit med 5-60 cm. I östra och södra Götaland har nivåerna sjunkit 5-30 cm. I Norrland har nivåerna överlag sjunkit 5-70 cm, i södra Lapplands fjälltrakter ännu mer.

Där nivåerna är under de normala behövs mer nederbörd än normalt den närmaste tiden för att undvika problem med grundvattentillgången.