September 2015 - Uppvällning sänkte ytvattentemperaturerna

Vattenståndsvariationerna var små under september. De högsta och lägsta värdena observerades i samband med en lågtryckspassage den 18. Ytvattentemperaturerna sjönk sakta under månaden. Uppvällning observerades vid flera tillfällen med sjunkande temperaturer som följd. Våghöjder över 3 meter observerades vid flera tillfällen.

Långsam avkylning

Det huvudsakligen lugna och varma septembervädret gjorde att vattentemperaturen i haven runt Sverige sjönk endast sakta under den första höstmånaden. Från septembers början till dess slut var skillnaden runt tre grader i Östersjön och Västerhavet, fyra grader i Bottenhavet och närmare fem grader i Bottenviken. Värmen var också i huvudsak utjämnad mellan kust och öppet hav.

Fenomenet uppvällning, som under slutet av augusti sänkte ytvattentemperaturen längs södra Bottenviken, Bottenhavskusten och utmed Ölands ostkust fortsatte första veckan av september. Resterna av den tropiska stormen ”Henri” som den 18 passerade över Östersjön orsakade också en rejäl uppvällning dagarna därefter längs Ölands västkust och runt södra Gotland med flera grader lägre temperatur än ute till havs.

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2015 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2015. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 14 september 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 14 september 2015. Förstora Bild

Vattenstånd

September inleddes med vattenstånd omkring det normala i de södra och västra farvattnen. I de norra var vattenståndet omkring 20 cm under det normala.

Den 5-6 passerade ett lågtryck över södra Sverige. I söder var det en nordlig vind som pressade vattnet söderut och i Viken steg vattenståndet från medelvattennivå till +52 cm på cirka ett dygn. Sedan sjönk det till -20 cm efterföljande dygn. När lågtrycket passerat blev det nordvästliga vindar över Bottenviken som pressade vattnet åt sydost. Den 8 hade det sjunkit till -54 cm i Haparanda och -43 cm i Kalix.

Sedan blev vädret mer högtrycksbetonat och främst i väster så sjönk vattenstånden. Omkring den 12 bröts mönstret och flera lågtryckspassager ägde rum med stigande vattenstånd som följd.

Den 18 passerade resterna av den tropiska stormen ”Henri” norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 18 m/s och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla till +78 cm. Stenungssund hade +75 och Göteborg +63 cm. På Östersjön pressade den sydvästliga vinden vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd noterades i Skanör med -59 cm. Vid Kungsholmsfort sjönk det till -46 cm.

Mot slutet av månaden växte ett högtryck in över södra Sverige med sjunkande vattenstånd som följd och i samband med tidvattnets ebb den 28 sjönk vattenståndet i Kungsvik till -44 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2015 (126 kB, pdf)

Höga vågor

Signifikanta våghöjder* över 3 meter noterades vid flera tillfällen under september månad.

Den 2 var det en ostlig vind på 14 m/s över Bottenhavet och Finngrundsbojen registrerade en signifikant våghöjd på 2,9 meter.

Den 7-8 gav ett lågtryck öster om Sverige en nordvästlig vind i de östra farvattnen. Vid Knolls grund blåste det 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter. Vid Finngrundet blåste det 18 m/s och en signifikant våghöjd på 3,0 meter observerades.

Den 15 var det en ostlig vind på 12 m/s över Bottenhavet och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,5 meter.

Den 18 passerade resterna av den tropiska stormen ”Henri” norra Sverige med sydvästliga vindar över Sveriges södra del och månadens högsta våghöjder registrerades. Längs västkusten blåste det 18 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,4 meter. Vid Knolls grund blåste det 10 m/s och våghöjden steg till 2,4 meter. Längre norrut på Östersjön blåste det 21 m/s och signifikanta våghöjder på 4,6 meter registrerades vid Finska Utö.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2015
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Finngrundet september 2015
Signifikant våghöjd vid Finngrundet september 2015 Förstora Bild