September 2015 - Åter en mycket varm månad globalt

September var mycket varm bland annat kring Svarta havet, östra Medelhavet, stora delar av USA och i Brasilien. Som så ofta i september började skyfallsliknande regn uppträda i Medelhavsområdet, och den här månaden var det främst Frankrike som drabbades. Tropiska cykloner ställde till stor förödelse i bland annat Japan och på Bahamas. I östra Stilla havet dominerade El Niño.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i september 2015.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i september 2015. Förstora Bild

Europa - Skyfall i Frankrike och Norge

September var mycket varm i de östra och norra delarna av Europa. Kring Svarta havet var månaden rätt allmänt 3-5 grader varmare än normalt.

Enligt den österrikiska vädertjänsten slogs nytt österrikiskt värmerekord för september med 36,0° i Pottschach den 1 september. Nytt österrikiskt värmerekord för andra halvan av september noterades senare med 35,5° i Gumpoldskirchen den 17.
Den 6 uppmättes temperaturer över 41° på ett par stationer i Grekland. Den 17-18 förekom liknande värden i Italien och Bosnien.
Värmen höll i sig långt in i månaden. Exempelvis var det 36,3° i Armavir i sydligaste Ryssland den 21 september.

Minimitemperaturerna var samtidigt mycket beskedliga och nådde förutom vid bergsstationer aldrig under -10°. Som lägst hade Nar'jan-Mar i Ryssland -7,5° den 30.

Den 12-13 september berördes södra Frankrike av ett par mycket kraftiga regnområden. Stationen La Vacquerie rapporterade 385 mm under en 24-timmarsperiod, vilket enligt den franska vädertjänsten inte är så långt från rekord i den regionen.
Alldeles i slutet av månaden var det dags för nästa mycket kraftiga regn i Frankrike. Då var det främst ön Korsika som berördes och huvuddelen av regnet får redovisas under oktober månad.

Medellufttryck i Europa i september 2015.
Medellufttryck i Europa i september 2015.

Även Norge berördes av ett par mycket kraftiga regn. Det första gav omfattande översvämningar i södra Norge i början av månaden. I samband med detta noterades månadens största dygnsnederbörd i Norge med 117,8 mm i Postmyr (i fylket Telemark) den 2. Det är tillika septemberrekord för den stationens 120-åriga mätserie.
Ett annat kraftigt regnområde hörde egentligen samman med den före detta tropiska cyklonen Henri. Men när det berörde Norge i mitten av månaden fick det namnet Petra. Sammantaget under månaden fick stationen Lilfjell-Øysteinsnatten (även den stationen i Telemark) hela 578 mm regn.

I stora delar av Västeuropa var det lite kyligare än normalt under i september. Ett flertal stationer på Irland redovisade den kyligaste septembermånaden på 21 år.
Ett lustigt kuriosum var att månadens högsta och lägsta temperatur i Storbritannien rapporterades från en och samma station och dessutom på samma dag. Nämligen -1,3° och 24,0° i Braemar i Skottland den 30.

Nordamerika - Delvis rekordvarm september

I ett brett band från Kalifornien upp till sydöstra Kanada var september i allmänhet 2-4 grader varmare än normalt. På ett antal håll var årets september den hittills varmaste, exempelvis i New York City och i Portland i delstaten Maine.
Den högsta temperaturen rapporterades från Death Valley med 47,2° den 10-12.

Efter det mycket torra vädret den här säsongen så bildades svåra skogsbränder i Kalifornien.

I västligaste Kanada och Alaska var september lite kallare än normalt. Den relativt nyupprättade referensklimatstationen Ivotuk i inre, norra delen av Alaska hade ner till -18,6° den 27. University Experiment Station i närheten av Fairbanks hade ett snödjup på 36 cm den 30. Det är nytt septemberrekord i stationens 97-åriga historia.

Tropiska cykloner

Under september bildades fyra namngivna tropiska stormar över Atlanten. Kraftigast var Joauqin som precis vid månadsskiftet september/oktober i närheten av Bahamas nådde kategori 3 på Saffir-Simpsonskalan. Mer om Joaquin i oktobervädret.

Över det ovanligt varma vattnet på östra Stilla havet (på grund av El Niño) bestod den intensiva cyklonaktiviteten då sammmanlagt fem namngivna tropiska cykloner bildades. Två av dessa (Linda och Marty) nådde orkanstyrka väster om Mexiko.

Asien - Svår sandstorm i östra Medelhavet

Varmt väder dominerade, men det fanns även en del områden med temperaturunderskott, till exempel i gränsområdet mellan Sibirien och västligaste Mongoliet.

I ostligaste delen av Medelhavsområdet var månaden på sina håll drygt 4 grader varmare än normalt, i östra Turkiet lokalt 6-7 grader varmare. Den 7-9 förekom omfattande sandstormar i området med i stort sett obefintlig sikt. Mycket höga temperaturer förekom sent i månaden. Den 24, samma dag som trängselkatastrofen i Mekka, uppmättes 48,0° där.

I Indonesien förekom omfattande skogsbränder, något som inte är helt ovanligt under El Niño-år med torrt väder.

I Sibirien kröp temperaturen långsamt ner mot -20° i slutet av månaden. Den 28 noterades i Susuman i östra Sibirien -19,7° och vid den relativt närliggande stationen El'gen -19,4°.

Tropiska cykloner

Sex stycken namngivna tropiska cykloner var aktiva under september. Ett par av dessa orsakade omfattande förödelse över land.

Den 9 passerade den tropiska cyklonen Etau rakt över Japan. Lokalt föll över 600 mm på ett dygn. Mycket svåra översvämningar blev följden, inte minst i områden med ogynsamma terrängförhållanden.

I slutet av september passerade den tropiska cyklonen Dujuan som en kategori 4-orkan över Taiwan. Fushuan fick på två dygn 687 mm, varav det mesta på 24 timmar den 28.

Arktis - Fjärde lägsta havsisutbredningen

Den arktiska havsisen nådde sin minsta utbredning för säsongen omkring den 11 september. Det var den fjärde lägsta utbredningen efter 2012, 2007 och 2011.

Havsisens utbredning i Arktis 3 september 2012.
Havsisens utbredning i Arktis 3 september 2012 (bottenåret). Illustration National Snow and Ice Data Center Förstora Bild
Isutbredningen i Arktis den 14 september 2015
Havsisens utbredning i Arktis den 14 september 2015. Illustration National Snow and Ice Data Center Förstora Bild

 

Narsarsuaq på Grönland hade 21,4° den 4 och Ust'-Olenek vid ryska Ishavskusten rapporterade 21,7° den 7. På Jan Mayen noterade man den 8 nytt värmerekord för september med 14,2°.

Den 30 sjönk temperaturen till -43,7° vid Geosummit på inre Grönland. Under månadens sista dagar noterades temperaturer kring -20° även vid kustnära stationer på norra Grönland och den kanadensiska arkipelagen.

Sydamerika - Stora temperaturöverskott i norr

I de norra delarna av Sydamerika var september på de flesta ställen minst 2 grader varmare än normalt, i sydöstra Brasilien till och med drygt 5 grader varmare på sina håll.
I Villamontes i Bolivia var det 43,0° den 15. Den extremt värmeexponerade stationen Natagaima i Colombia rapporterade till och med 44,0° den 22.

Afrika - Mycket varm månad i Egypten

Den nordöstra delen av Afrika, i synnerhet Egypten, ingick i det mycket varma området kring östra Medelhavet. Den 11 september hade exempelvis Asswan i södra Egypten 45,0° och den 20 rapporterade Abu Hamed i norra Sudan 47,0°.

I Sydafrika sjönk temperaturen till -6,4° i Buffelsfontein den 9.

Australien/Oceanien - Mycket torrt i Australien

I Australien var årets september för landet som helhet den tredje torraste, något som inte är överraskande under år med kraftig El Niño.

Varmast var det i West Roebuck i delstaten Western Australia med 41,4° den 18. Kallast hade Thredbo i delstaten New South Wales med -8.3° den 24.

På Nya Zeeland var sydostliga vindar frekventa under månaden och de flesta platser hade en kyligare september än normalt.

Under första halvan av månaden förekom kraftigt regn över Hawaii vid några tillfällen. Exempelvis fick Saddle Quarry 281 mm den 11.

Antarktis - Fortsatt måttlig havsisutbredning

Mönstret från tidigare under säsongen bestod med en isutbredning runt Antarktis som inte nådde upp till de senaste årens värden. I stället pendlade isutbredningen runt långtidsmedelvärdena.

Isutbredningen kring Antarktis fram till den 5 oktober 2015.
Isutbredningen kring Antarktis fram till den 5 oktober 2015. Illustration National Snow and Ice Data Center Förstora Bild

Många stationer runt den antarktiska kusten hade en månadsmedeltemperatur under den normala. Vid Base Esperanza orkade dock temperaturen upp till 8,1° den 29.

I det inre av Antarktis sjönk temperaturen vid en del stationer under -80° vid en del tillfällen, vid automatstationen Dome Fuji -82,9° den 13.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.