Året 2015 - Som helhet varmt trots sen start av sommaren

Läs mer om decembervädretÅr 2015 hamnade på tredje plats bland de varmaste åren i Sverige. 2014 var i genomsnitt klart varmare än 2015 och 1934 marginellt varmare än 2015. För årstiden ovanligt kyligt väder under maj, juni och delar av juli drog ner årsmedeltemperaturen för 2015, medan framför allt en ovanligt mild avslutning på året gav positiva tillskott.

Året inleddes med milda vintermånader

Året inleddes med en januarimånad som var varmare än normalt i praktiskt taget hela Sverige. Det var även nederbördsrikt med en del rekord i nordöstra Norrland
Den 11-12 januari passerade stormen Egon över södra Sverige med upp till 70 000 strömlösa hushåll.
Egon följdes av en lite kallare period och då registrerades årets lägsta temperatur i landet med -40,2° i Nikkaluokta den 12 januari.

Februari fortsatte med milt eller mycket milt väder. De största temperaturöverskotten återfanns i den norra delen av landet. Till skillnad från i januari så var februari övervägande torr.
Även under februari passerade en namngiven storm. Det var Ole som den 7-8 februari berörde framför allt norra Sverige.

Läs mer om vintern 2014/2015

Vårvärmen kom av sig

Våren inleddes med en nederbördsrik och övervägande varm marsmånad. Mest anmärkningsvärd var värmen under Vasaloppssöndagen den 8 mars. Då var det hela 18,7° i Oskarshamn, vilket är den högsta temperatur som noterats i Sverige så tidigt på året.

April bjöd på en mix av varma och kyliga perioder, med en viss övervikt för de varma. Den 20 april var det 22,0° i Arvika, vilket visade sig bli landets högsta temperatur för hela våren.
Den 13 april hade Katterjåkk ett snödjup på 201 cm. Det var årets största snödjup i Sverige och även det största på 15 år.

Under maj kom vårvädret definitivt av sig. Månaden var blåsig, kylig och mycket regnrik. Nya regnrekord slogs på flera håll i framför allt östra Svealand och nordöstra Norrland. I det sistnämnda området var det även rekordlite sol.

Som helhet var våren nederbördsrikare än normalt i nästan hela landet. Den var även varmare än normalt, trots den kyliga avslutningen i maj.

Läs mer om våren 2015

Trög start för sommaren

Sommaren inleddes med en kylig och på många håll även regnig juni. Till besvikelse för många så utgjorde midsommarhelgen inget undantag till junivädret i övrigt.

Under den första veckan i juli kom äntligen högsommarvärmen. Den 2 juli noterade Forse i Ångermanland 32,8°, vilket blev årets högsta temperatur.
Högsommarvärmen blev dock inte bestående utan större delen av månaden dominerades av svalt och ostadigt väder.

Ur semestersynpunkt blev augusti den bästa sommarmånaden med torrt, varmt och soligt väder som det typiska. Så pass sent som den 21 augusti var det 28,9° i Älvsbyn i Norrbotten.

Det varierande vädret gjorde att sommaren som helhet i stora delar av landet blev rätt normal både vad gäller temperatur och nederbörd.

Läs mer om sommaren 2015

Varm höst med en hel del väderdramatik

I början av september berördes Sverige av flera mycket kraftiga regnområden. Årets största dygnsnederbörd rapporterades från Hjortkvarn i Närke med 96,5 mm den 5 september. Samtidigt drabbades bland annat Hallsberg av svåra översvämningar.
Månaden avslutades däremot med ett för årstiden rekordmäktigt högtryck. Ett nytt svenskt septemberrekord noterades i Hagshult i Småland med ett lufttryck på 1042,9 hPa den 29.
Temperaturmässigt var det en mycket varm månad, i synnerhet i norr.

Det mest utmärkande för oktober var det mycket torra vädret. Åtskilliga stationer noterade nya bottenrekord för oktober. En handfull stationer fick ingen mätbar nederbörd överhuvudtaget under månaden.

November var varmare än normalt i hela Sverige. Den 2 november noterade Hudiksvall med god marginal nytt norrländskt värmerekord för november med 17,6°.
Två namngivna stormar passerade under månaden Det var Freja den 8 november och Gorm den 29-30. Den sistnämnda var den kraftigare av de två.
I både det sydvästra och nordöstra hörnet av landet sattes nya regnrekord för månaden.

Läs mer om hösten 2015

Mild avslutning på väderåret

Under december fortsatte det övervägande milda vädret med bland annat ett tangerat svenskt värmerekord för december med 13,7° i Fårösund-Ar på Gotland den 20 december.
En kortare köldknäpp kring jul och mellandagarna hindrade inte december att bidra till en rekordhög årsmedeltemperatur på många håll.

Läs mer om decembervädret

Rekordvarmt vid ostkusten

Sverigemedeltemperaturen för år 2015 var 6,72° och därmed den tredje högsta vi registrerat. Den nådde inte upp till rekordvärdet 6,91° från år 2014 och hamnade marginellt under värdet från år 1934 som var 6,73°. För enskilda stationer finns dock exempel på 2015 som det hittills varmaste året. Det gäller nästan uteslutande stationer längs ostkusten, till exempel Svenska Högarna där 2015 hade en medeltemperatur 0,4° över det tidigare rekordet för en stationsserie som startade 1879.
 
Den högsta temperaturen under året var 32,8° i Forse i Ångermanland den 2 juli.

Den lägsta temperaturen var -40,2° i Nikkaluokta i Lapplandsfjällen den 12 januari.

Karta över medeltemperaturen för året 2015.
Medeltemperaturen för året 2015. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala för året 2015
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, året 2015. Förstora Bild

Nederbördsrikt på de flesta håll

Förutom områden i södra Norrlands kustland, norra Uppland och sydöstra Götaland, så föll det mer nederbörd än normalt under 2015. I allmänhet var det dock inte fråga om rekord förutom för några medellånga serier i nordöstra Norrland, till exempel i Luleå med startår 1944.

Den största årsnederbörden rapporterades från Fotskäl i sydvästra Västergötland med 1 507 mm.

Den minsta årsnederbörden rapporterades från den manuella stationen vid Ölands norra udde med 358 mm.

Den största nederbördsmängden under ett dygn var 96,5 mm i Hjortkvarn i Närke den 5 september.

Det största snödjupet rapporterades från Katterjåkk med 201 cm den 13 april.

Karta över nederbördsumma i mm 2015.
Nederbördsumma året 2015. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under året 2015.
Nederbörden i procent av det normala under året 2015. Förstora Bild

Rekordsoligt i Hoburg

Karta med soltimmar året 2015.
Antal soltimmar året 2015. Förstora Bild

Solskenstiden var nära den normala längst i norr, i övrigt i landet var den över den normala.

Soligast hade Gotland, där Hoburg med 2343 soltimmar noterade nytt rekord. Mätserien där startade 1985.