Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Vattenflöden 2022

Hydrologi

Under året förekom både höga och låga flöden i olika delar av landet. Årets vårflod blev hög i nordvästra Norrland och flödet i Luleälven var högt i augusti. Men det är nog de låga flödena i sydöstra Sverige under sommar och höst som påverkade både samhället och naturmiljön mest.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2022

Hydrologi

Under en mild och nederbördsrik period i början på året steg vattennivån i Storsjön till den högsta nivå som uppmätts under februari. Vättern hade en låg nivå under hela året medan Vänerns nivå var låg under hösten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2021-2022

Hydrologi

På många sjöar la sig isen tidigare än normalt och det fanns is på sjöarna i hela Sverige under en period kring årsskiftet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2021-2022

Hydrologi

Över lag fanns mindre snö än normalt under vintern 2021–2022. I de norra fjälltrakterna fanns dock mer snö än normalt och där blev flödena höga i många vattendrag i samband med vårfloden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2021

Oceanografi

Endast vid två tillfällen under året uppmättes signifikanta våghöjder* högre än fem meter. Högst nådde vågorna vid Väderöarna på västkusten, där en signifikant våghöjd om 6,5 meter noterades den 22 januari. Även den 9 april bjöd på vågor över fem meter vid både Brofjorden och Väderöarna. Därefter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2021

Oceanografi

Årets högsta vattenstånd observerades vid tre separata tillfällen, där Uddevalla i fjordsystemet innanför Orust och Tjörn uppmätte 95 cm över medelvattenståndet* i januari, mars och oktober. Det är den blygsammaste årshögstanoteringen under detta århundradet, närmast var 2010 då Kungsvik hade +98 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2021

Hydrologi

Året inleddes med högre flöden än normalt i stora delar av Sverige. Maj var nederbördsrik i södra Sverige med höga flöden i små vattendrag i östra Götaland och Svealand. I mitten av augusti gav ett nederbördsområde mycket stora nederbördsmängder över delar av Gävleborgs och Dalarnas län som ledde …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2021-2022

Oceanografi

Trots en mild höst med långsam avkylning, gav en köldknäpp den första tunna isen i inre vikar i norra Bottenviken, redan i slutet av oktober. Därefter fanns det is i mindre eller större omfattning fram till den första veckan i juni, då den sista isen hade smält bort. Den maximala isutbredningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2021

Hydrologi

I maj 2021 var vattennivån i Hjälmaren det högsta sedan den nya vattendomen infördes 1988. Vättern nivåer har varit under det normala hela året. Siljans och Storsjöns nivåer var över det normala i början av året och i slutet av året. Vänerns och Mälarens nivåer har varit nära de normala hela året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2020-2021

Hydrologi

Isen la sig senare än normalt i hela landet, men även i södra Sverige fanns is på sjöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier