Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Havsvågor 2021

Oceanografi

Endast vid två tillfällen under året uppmättes signifikanta våghöjder* högre än fem meter. Högst nådde vågorna vid Väderöarna på västkusten, där en signifikant våghöjd om 6,5 meter noterades den 22 januari. Även den 9 april bjöd på vågor över fem meter vid både Brofjorden och Väderöarna. Därefter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2021

Oceanografi

Årets högsta vattenstånd observerades vid tre separata tillfällen, där Uddevalla i fjordsystemet innanför Orust och Tjörn uppmätte 95 cm över medelvattenståndet* i januari, mars och oktober. Det är den blygsammaste årshögstanoteringen under detta århundradet, närmast var 2010 då Kungsvik hade +98 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2021

Hydrologi

Året inleddes med högre flöden än normalt i stora delar av Sverige. Maj var nederbördsrik i södra Sverige med höga flöden i små vattendrag i östra Götaland och Svealand. I mitten av augusti gav ett nederbördsområde mycket stora nederbördsmängder över delar av Gävleborgs och Dalarnas län som ledde …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2021-2022

Oceanografi

Trots en mild höst med långsam avkylning, gav en köldknäpp den första tunna isen i inre vikar i norra Bottenviken, redan i slutet av oktober. Därefter fanns det is i mindre eller större omfattning fram till den första veckan i juni, då den sista isen hade smält bort. Den maximala isutbredningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2021

Hydrologi

I maj 2021 var vattennivån i Hjälmaren det högsta sedan den nya vattendomen infördes 1988. Vättern nivåer har varit under det normala hela året. Siljans och Storsjöns nivåer var över det normala i början av året och i slutet av året. Vänerns och Mälarens nivåer har varit nära de normala hela året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2020-2021

Hydrologi

Isen la sig senare än normalt i hela landet, men även i södra Sverige fanns is på sjöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2020

Oceanografi

SMHI, Stockholms universitet och Umeå universitet utför nationell marin miljöövervakning av bl a växtplankton. Provtagningar sker ungefär en gång per månad från forskningsfartyg, på några platser oftare, s k intensivstationer. Dessutom använder SMHI satelliter för övervakning av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2020

Oceanografi

Februari var den enda månaden under året med signifikanta våghöjder* högre än sex meter. Allra högst var vågorna vid Väderöarna, där den signifikanta våghöjden nådde 7,1 meter. Under våren och sommaren var våghöjden i allmänhet lägre, men april bjöd på ett nytt månadsrekord med 6,0 meter vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2020

Oceanografi

Året inleddes med nästan tre månader då vattenståndet i allmänhet låg över det normala. Under våren, sommaren och början av hösten var rörelserna oftast små, men från mitten av oktober sörjde lågtryck för större avvikelser i havsnivån. Årets högsta vattenstånd observerades på västkusten, där …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2020-2021

Oceanografi

Efter den mycket milda vintern 2020 som fortsatte med en mild höst, så fanns mycket värme lagrat i havet i början av vintern 2020-2021. Det tog lång tid innan havsbassängerna var så pass avkylda, att isläggningen kunde ta fart. Flera gånger revs det tunna istäcket upp vid blåsigare väder och …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier