Sommaren 2020 - Varm eller mycket varm i hela landet

Årets sommar bjöd på temperaturöverskott i hela landet. Efter en delvis rekordvarm juni följde en i allmänhet kylig eller mycket kylig juli innan värmen återkom med besked i början av augusti. Den torra augustimånaden medförde att det till slut bara var nordöstra Norrland som fick en mycket blöt sommar. Juli bjöd på blåsigt väder. Den 16 augusti noterade Tarfala i Lapplandsfjällen nytt svenskt byvindsrekord för augusti.

Temperatur – Varm sommar i hela landet

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2020 (normalperiod 1961-1990).
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

En delvis rekordvarm junimånad följdes av en i allmänhet kylig juli innan värmen kom tillbaka med besked i början av augusti. Nästan hela Sverige fick temperaturöverskott på 1-2 grader från normalperioden 1961-1990. För att finna en varmare sommar räcker det att gå tillbaka till 2019 eller 2018. Lokalt i söder var det den fjärde eller femte varmaste sommaren som observerats. Exempelvis i Örskär (startår 1937) i Uppland och Lund (startår 1859) i Skåne.

Sommarens högsta temperatur blev 34,0° och uppmättes vid Skellefteå flygplats i Västerbotten den 25 juni. Värdet är det fjärde högsta som observerats i Norrland i juni. Endast den 30 juni 1947 och den 23 juni 1935 har högre junivärden uppmätts i Norrland. Noterbart är att årets högsta temperatur för andra året i rad uppmätts i norra Norrland.

Sommarens lägsta temperatur blev -5,0° i Latnivaara den 28 augusti.

Jämförelse med tidigare somrar i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under sommaren i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under sommaren (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under sommaren (data från CRU). Förstora Bild

Jämfört med referensperioden 1860-1900 har det under 2000-talet varit en klar dominans av varma somrar. De tre senaste årens somrar tillhör alla toppskiktet. För att finna en svensk sommar som varit kyligare än referensperioden 1860-1900 får vi gå tillbaka till 1998.

Högsommardagar - Få i juli men desto fler i juni och augusti

Antal högsommardagar under sommaren 2020.
Antal högsommardagar under sommaren 2020. Förstora Bild

I juli var det mycket skralt med högsommardagar till följd av det kyliga vädret. På en del håll uteblev de helt, bland annat i Borås, Skara och Karlstad. I Borås och Skara skedde detta senast 2004 och i Karlstad 2007.

I juni var det däremot flera av den varan på de allra flesta håll. Östmark i Värmland och Arvika toppade då med 19 stycken. Kanske mer imponerande var de 18 högsommardagar som noterades i Åsele i Lappland.

I samband med värmens återkomst i augusti registrerades flera högsommardagar, framför allt i södra Sverige. Exempelvis hade flera stationer omkring 15 högsommardagar i augusti.

Flest högsommardagar totalt fick Uppsala i Uppland med 35 stycken. Därefter kommer Södertälje i Södermanland och Örebro i Närke, båda med 33 högsommardagar.

I Norrland hade Sveg i Härjedalen och Torpshammar i Medelpad flest med 26 högsommardagar vardera. Värt att nämna är att Storlien-Storvallen i Jämtland hade fler högsommardagar i år jämfört med både 2018 och 2019. Uppe vid Idre fjäll (869 möh) i Dalarna och i Gäddede i Jämtland var antalet lika många som under 2018. Det var dock endast mycket lokalt som antalet högsommardagar i år var fler än under sommaren 2018. 

Tropiska dygn - Några i slutet av juni och några i augusti

I slutet av juni, den 27-28, noterades ett par tropiska dygn vid några kuststationer i södra Sverige. I samband med värmens återkomst i början av augusti inträffade ett tropiskt dygn den 7 i Göteborg samt den 18-22 på en del håll längs södra Sveriges kust. Flest tropiska nätter stod Utklippan i Blekinge skärgård för med fyra stycken. Det ljummaste dygnet var den 27 juni då temperaturen inte sjönk under 21,3° ute vid Väderöarna i Bohuslän. Totalt blev det under årets sommar åtta tropiska dygn. Jämfört med 2019 var det färre tropiska dygn i år. 

Nederbörd – Mycket blött i nordöstra Norrland

Nederbörden i procent av den normala, sommaren 2020 (normalperiod 1961-1990).
Nederbörden i procent av den normala under sommaren 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Sommaren 2020 bjöd på blött väder i nordvästra Götaland men framförallt i nordöstra Norrland. I Piteå (startår 1859) i Norrbotten var detta den elfte regnigaste sommaren som observerats. I delar av nordöstra Norrland var dock sommaren 2016 eller 2015 ännu blötare än årets.

I större delen av fjällvärlden samt delar av Skåne och upp längs Östersjökusten var det däremot torrare än normalt på de flesta håll. 

Sommarens största dygnsnederbörd på 107,7 mm uppmättes i Hid i södra Västergötland den 21 juni. Värdet är även nytt junirekord för Västergötland. I Vänersborg i Västergötland uppmättes samma dag 94,8 mm. Utöver att detta är nytt junirekord för Vänersborg är det den största regnmängd som observerats där oavsett månad sedan augusti nödåret 1868. 

Några andra stora dygnsmängder som förtjänar att nämnas är 81,8 mm i Parkalompolo i Norrbotten den 29 juni, 71,5 mm i Jarhois i Norrbotten den 22 juli och 71,1 mm i Björkvik i Södermanland den 20 augusti. Parkalompolos värde är för övrigt den högsta dygnsmängd som observerats i juni för landskapet Norrbotten. 

Snö - Ovanligt stort snödjup i Riksgränsfjällen i början av juni

Så gott som undantagslöst förekommer ingen snö under varken juli eller augusti vid någon av våra mätstationer. I början av juni fanns en hel del snö kvar i fjällen men denna smälte undan för varje dag som gick. I Riksgränsfjällen var det inledningsvis ovanligt stora snödjup för att vara i juni med som mest 151 cm i Katterjåkk den 1. Detta är för övrigt det fjärde största junisnödjupet som observerats i Sverige sedan regelbundna snödjupsmätningar inleddes år 1905.

Vind - Blåsig inledning av juli

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2020. Förstora Bild

Precis som i fjol förekom ett par riktigt blåsiga dygn i början av juli med lokalt stormstyrka i vindbyarna ute vid kusten. Som mest blåste det den 5 då Väderöarna i Bohuslän uppmätte 22,8 m/s i medelvind och 28,1 m/s i byarna. Faktum är att detta var exakt på dagen ett år efter att Söderarm vid Upplandskusten noterade stormbyar. Denna kuriositet torde vara sällsynt om man betänker att detta skedde i juli månad. Även 2018 uppmättes stormbyar på 28 m/s (Väderöarna) i juli men då i slutet av månaden. I större delen av landet var juli en blåsig månad i termer av medelbyvinden. Detta gäller särskilt för Götaland och södra Norrland. 

Den blåsiga julimånaden vägdes upp av en lugn juni. Något riktigt spektakulärt oväder förekom inte heller i augusti. Däremot blåste det rejält i byarna uppe vid vid Tarfala (1143 möh) den 15-16. Den maximala byvinden var då 41,9 m/s den 16 vilket är nytt svenskt byvindsrekord för augusti. Det tidigare rekordet på 40,9 m/s från 2001 var även det från Tarfala.

Soltimmar – Rekordsolig junimånad i Kiruna, Östersund och Storlien-Visjövalen

Solens värmande strålar flödade ymnigt i norra Sverige i juni. I Kiruna (startår 1958) samt Östersund (startår 1957) och Storlien-Visjövalen (startår 1953) i Jämtland noterades då ett nytt rekord i soltimmar oavsett kalendermånad. Hela 414 soltimmar registrerades i Kiruna medan Östersund och Storlien-Visjövalen registrerade 403 respektive 373 soltimmar.

I juli var det däremot mindre sol än normalt i norra Sverige. Även i västra Svealand var det lite sol. I övrigt var solskenstiden förhållandevis normal. Ute på Gotland och ytterskärgården i Svealand var det däremot mer sol än normalt. 

Solen återvände sedan i augusti som blev soligare än normalt i hela landet. Sammantaget fick landet som helhet mer sol än normalt denna sommar.

Åska - Åskfattig julimånad

Sommartid är åsktid. Mest åskaktivitet förekom i juni och augusti. I juli bidrog det kyliga vädret till att hålla nere antalet blixturladdningar. Det enskilt åskrikaste dygnet var den 2 juni då 6123 urladdningar registrerades. Detta får ses som en blygsam siffra för att vara under sommaren. Värdet kan jämföras med sommaren 2019 då blixtlokaliseringssystemet som mest detekterade 28996 urladdningar i slutet av augusti.

Juni – Tredje året i rad med rekordvarm juni

De tre senaste junimånaderna, 2020, 2019 och 2018, har alla varit rekordvarma vid minst en station. I år var det främst stationer i Svealand och södra Norrland som noterade nya junirekord. I Särna i norra Dalarna slogs det gamla rekordet med en hel grad vilket i de här sammanhangen är en extremt stor marginal. För Svealands del är det bara juni 1889 som varit varmare medan det i Norrland bara varit varmare juni 1953.

Midsommarhelgen blev mycket varm. På flera håll i landet var detta den varmaste midsommaraftonen på flera decennier. I både Arvika i Värmland och Uppsala i Uppland var det den varmaste sedan 1970 medan Östersund hade sin varmaste midsommarafton sedan 1979.

I samband med att extremt varm luft rörde sig in över landet i slutet av månaden noterades lokalt nya junirekord, bland annat i Hudiksvall (startår 1952), Storlien-Storvallen (startår 1878) och Svenska Högarna (startår 1879). På några håll fick man gå tillbaka mer än 100 år för att finna en högre junitemperatur, bland annat ute på Gotska Sandön och Delsbo i Hälsingland.  Den 25 uppmättes sommarens högsta temperatur på 34,0° vid Skellefteå flygplats i Västerbotten. Detta är den högsta junitemperatur som uppmätts i Sverige sedan Köping i Västmanland uppmätte 34,3° på midsommarafton den 19 juni 1970. 

Under månadens två avslutande dygn tog kyligare luft över samtidigt som det blev både ostadigt och blåsigt.

Juli – I allmänhet regnig och kylig eller mycket kylig

Månaden inleddes med kyligt väder och på sina håll fick man uppleva de kallaste julinätterna på flera decennier. Månadsmedeltemperaturen uppe på Idre fjäll (869 möh) i norra Dalarna blev blygsamma 8,6° vilket officiellt sett är den lägsta månadsmedeltemperatur som observerats i juli i Svealand. Det tidigare rekordet var 9,0° och uppmättes 1964, 1962 och 1928 men då vid stationer som ligger lägre i terrängen. Dessutom fanns få mätstationer i nordvästra Svealand under den extremt kyliga julimånaden 1902.

Månadens lägsta temperatur på -3,3° i Latnivaara i Lappland var den lägsta uppmätta julitemperaturen i Sverige sedan 1976 då Ljusnedal i Härjedalen i södra Norrland noterade -3,6°. För norra Norrland dit Latnivaara hör får man gå tillbaka till 1958 för att finna en lägre julitemperatur. Då hade Vuoggatjålme i Lappland -4,2° den 14 juli.

För ovanlighetens skull var minimitemperaturen i juli (-3,3°) dessutom lägre än i juni (-3,1°). Senast detta inträffade var 1986. Sedan 1920 då någorlunda säkra nationella månadsminimum finns har det även inträffat 1965, 1960 och 1953.

I nordöstra Norrland föll mycket regn under månaden. Stationen Jarhois (startår 1970) i Tornedalen som i år nått rekordvärdig ålder (minst 50 års data) noterade sin allra blötaste juli med totalt 188,9 mm. Den tidigare rekordnoteringen var från 2004 då det kom 136,3 mm där. I Piteå (startår 1859) i södra Norrbotten överträffas årets juli endast av 1997 års upplaga. Ute vid Bjuröklubb (startår 1879) i Västerbotten var detta den tredje våtaste juli som observerats. Endast julimånaderna 1998 och 1889 har varit mer regnrika där. Pajala (startår 1940) i Norrbotten hade sin tredje regnrikaste juli efter 2002 och 2016.

Två intensiva sommarlågtryck den 1 och den 6 renderade båda ett lufttryck på som lägst 981,0 hPa i Haparanda (den 1) och Sveg (den 6). För att finna ett lägre lufttryck i juli får man gå tillbaka till 1958.

Augusti – Värmen återvände med besked

I början av augusti återvände sommarvärmen till en stor del av landet. Trots detta lyckades den meteorologiska hösten med knapp marginal göra sitt intåg till högfjällen (Tarfala 1143 möh) längst i norr den 2 augusti. De varmaste dagarna blev den 6-9 och den 15-17 augusti då temperaturen i södra Sverige lokalt kom upp i omkring 30°. Allra varmast var det i Lund i Skåne den 9 med 33,3°. Kristianstad i nordöstra Skåne hade samtidigt sin tredje högsta augustitemperatur och den högsta sedan augustirekordet på 33,6° uppmättes 1975. I Helsingborg (startår 1948) i Skåne blev det exakt på dagen en tangering av augustirekordet på 32,5° från 1975. Samma dag noterades en överraskande dimma utmed västkusten. Den 19 augusti uppmättes landets högsta temperatur på 30,0° i Gävle. Detta blev årets sista dag med temperatur på minst 30,0° någonstans i landet. 

Månadens första hälft blev inte bara mycket varm i söder utan även rejält torr. På exempelvis Gotland föll knappt någon nederbörd alls från den 1 till den 18. Till exempel var det uppehåll i Visby, Stockholm och Norrköping under denna period. Från runt den 20 blev vädret ostadigare men det fortsatte ändå att vara förhållandevis varmt i större delen av landet. I samband med åska föll 32 mm på en timme i Gårdsjö i nordligaste Västergötland den 19 varav 25 mm på en kvart. Dagen därpå, den 20, var det Björkvik i Södermanland som drabbades av ett rejält åskoväder. Totalt föll 71,1 mm där vilket orsakade problem med översvämmade källare i tätorten. Från Bartelsmäss den 24 hade svalare luft tagit över i landet och den avslutande veckan av den kalendariska sommaren bjöd på klassiskt svenskt sommarväder. Temperaturerna hade nu svårt att nå upp i 20° på de allra flesta håll i landet. Den 28 noterades sommarens lägsta temperatur på -5,0° i Latnivaara i Lappland och på flera håll i inre Norrland var det frost. Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland hade med -3,7° sin kallaste augustinatt sedan 1984 då augustirekordet på -4,5° uppmättes. Samtidigt avancerade nu hösten över delar av Norrland. Trots ostadigare väder i slutet av månaden blev augusti en övervägande torr månad runtom i landet. Undantaget var allra längst upp i norr och i sydöstra Götaland där månaden bjöd på nederbördsöverskott. Sommarens sista dag, den 31, bjöd på -3,4° frost i Hemavan/Tärnaby (startår 1892) vilket är den tredje lägsta augustitemperaturen som observerats där. Rekordet på -4,0° är från 1978 följt av -3,5° från 1986.

I slutet av augusti infann sig en första föraning av höstkänsla. Här sjön Gron i Butbro i Östergötland den 26/8.
I slutet av augusti infann sig en första föraning av höstkänsla. Här sjön Gron i Butbro i Östergötland på morgonen den 26/8. Foto Svala Thordarðottir Förstora Bild

Månaden som helhet blev även ordentligt varm på många håll. Den kyligare avslutningen gjorde dock att månaden inte kan mäta sig med rekordmånaderna 1997 och 2002.