Juli 2020 - Kyligt i väster och mycket regn i nordost

Vädret i juli 2020 gjorde en helomvändning jämfört med den delvis rekordvarma junimånaden. I stället var det lågtryck, regnområden och blygsamma dagstemperaturer som dominerade i juli. Framför allt under månadens inledning var det också några ovanligt kyliga nätter både i norr och söder. Den enda egentliga högsommarvärmen hade vi från den 16 juli och en knapp vecka framåt.

Temperatur

Nästan hela Sverige hade en julimånad som var kallare än normalt jämfört med normalperioden 1961-1990. Förhållandevis kyligast var det i norra Värmland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Till exempel hade Sveg i Härjedalen sin kyligaste juli sedan 1965 och Frösön i Jämtland kyligast sedan juli 1964.

Idre fjäll i Dalarna (869 meter över havet) hade en medeltemperatur på 8,6°. Detta är den lägsta månadsmedeltemperatur som förekommit i juli i Svealand om man även räknar in stationer på hög höjd.

Kring Östersjön var det däremot en ganska normaltempererad julimånad. Där befann man sig närmare varmare luft i Sydosteuropa och värmen från i juni fanns kvar i havsvattnet till en början. Exempelvis hade Visby och Gotska Sandön lite varmare i juli i år än i juli 2019.
Varmluft österifrån i slutet av månaden bidrog till att det i stort sett blev en normal julimedeltemperatur även längst i norr.

Månadens högsta temperatur i Sverige blev 28,2° i Lund den 19 juli. Historiskt sett är det bara ungefär var tionde julimånad som vi har en så blygsam nationell maximitemperatur.
Den lägsta temperaturen uppmättes i Latnivaara i norra Lappland med -3,3° den 3 juli. Vi får gå tillbaka till 1976 för att finna en lägre temperatur i juli i Sverige, då Ljusnedal i Härjedalen hade -3,6°.

Månadsmedeltemperaturen under juli 2020.
Månadsmedeltemperaturen under juli 2020. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2020
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare julimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i juli i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i juli (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i juli (data från CRU). Förstora Bild

Den normala julitemperaturen i sydost och de kyliga förhållandena i framför allt norra Svealand och sydvästra Norrland tog delvis ut varandra. Därför blev ett medelvärde för hela Sverige inte så mycket under det normala. Juli 2020 var i alla fall på nationell basis den kyligaste sedan 1996.

Nederbörd

Största delen av Sverige fick mer regn än normalt under juli 2020. Det gäller framför allt i Norrbotten, nordligaste Västerbotten och ostligaste Lappland, där det på sina håll föll mer än tre gånger så mycket regn som normalt. I exempelvis Piteå (mätstart 1859) är det endast juli 1997 som varit regnigare och i Bjuröklubb (mätstart 1879) har bara juli 1998 och 1889 gett mer regn.

Lite torrare än normalt har det däremot varit i den mellersta delen av fjällkedjan samt i Skåne och upp längs Östersjökusten.

Någon riktigt extrem dygnsmängd rapporterades inte under månaden. Den största dygnsmängden blev 71,5 mm i Jarhois i Tornedalen den 22 juli.

Karta över nederbörd juli 2020.
Nederbördssumma i mm juli 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2020
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2020 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2020 (100 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2020. Förstora Bild

Det lågtrycksbetonade vädret bidrog till att det på många håll i landet var blåsigare än normalt i juli.

I synnerhet under den första juliveckan berörde ett par för årstiden ovanligt djupa lågtryck Sverige. I samband med ett av dessa förekom lokala stormbyar vid Götalands- och Svealandskusten den 5-6 juli, som mest 28,1 m/s vid Väderöarna.

Snö

Ingen av våra väderstationer rapporterade något snötäcke under juli 2020. Detta är det normala för de allra flesta julimånader.

Solskenstid

Solskenstiden var i allmänhet lägre än normalt i norra och västra Sverige. I övrigt pendlade den kring det normala, eller var i bland annat Svenska Högarna, Hoburg och Visby över det normala.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2020. Förstora Bild
Karta med soltimmar under juli 2020.
Antal soltimmar i juli 2020. Förstora Bild

Åska

Det övervägande svala vädret bidrog till en ganska åskfattig julimånad. Det åskrikaste dygnet var den 20 juli då den tillfälliga högsommarvärmen bröts av en kallfront västerifrån. 2832 urladdningar registrerades över Sverige det dygnet. 

Totalt antal blixtar under juli 2020.
Totalt antal blixtar under juli 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under juli 2020.
Antal åskdagar under juli 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Djupa lågtryck och nattfroster

På juli månads första dag fanns ett för årstiden mycket djupt lågtryck med centrum över Finland. På andra sidan gränsen rapporterade Haparanda ett lufttryck på 981,0 hPa, vilket är det lägsta i Sverige i juli sedan 1958. På lågtryckets baksida var det kyliga luftmassor som dominerade, och värmen från i juni var därmed definitivt borta.

Följande natt var det -0,4° i Västmarkum i Ångermanland, vilket är landskapets första nattfrost i juli månad sedan 1995. Det följdes av ett område med regn och skurar över främst mellersta Sverige. SMHIs automatstation i Klövsjöhöjden, på drygt 800 meters höjd i Jämtland, registrerade snö i luften, och enligt privata uppgifter förekom snö på marken i Vemdalen i Härjedalen.

Natten till den 3 juli var det ner till -3,3° i Latnivaara nordväst om Gällivare. För att finna en lägre julitemperatur i Sverige får vi gå tillbaka till 1976, då Ljusnedal i Härjedalen hade -3,6°. Främst i norr förekom även delvis kraftiga regnskurar. Moskosel i mellersta Lappland fick 55,0 mm under dygnet.

Det ostadiga vädret bestod nästa dag. Baramossa i Halland redovisade en dygnsmängd på 46,3 mm och Lidhult i Västergötland 41,7 mm.

Natten till den 5 juli rapporterades -1,7° från Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen. Det är det lägsta i juli för stationsserien sedan 1949. I söder närmade sig ett intensivt lågtryck. Väderöarna vid Bohuskusten hade en medelvind på 22,8 m/s och vindbyar upp till 28,1 m/s. Stormbyar förekom även vid Pålgrunden i Vänern. Under dygnet fick Komperöd i Bohuslän 48,2 mm.

Väderläget klockan 08 den 6 juli 2020
Väderläget klockan 08 den 6 juli 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Följande dag den 6 juli drog lågtrycket in med sitt centrum över södra Norrland. Sveg i Härjedalen rapporterade 981,0 hPa, det vill säga exakt samma för årstiden mycket låga lufttryck som i Haparanda i månadens inledning. Söder om lågtrycket uppmättes stormbyar i Örskär vid Upplandskusten.

Fortsatt kyligt och ostadigt med lokala hagelbyar

Den 7 juli blev något av en mellandag även om det fortsatt förekom regnskurar.

Natten till den 8 juli uppmättes +2,0° vid Karlstads flygplats. Det är nytt julirekord sedan mätningarnas start i Karlstad 1858, med reservation för att nuvarande mätplats har ett kallare läge än innerstaden. Under dagen orkade inte temperaturen upp till 20°-strecket någonstans i Sverige. Från Sörböle i Medelpad rapporterades 2 cm stora hagel och på E4 vid Värnamo orsakade hagel ett par avåkningar.

Följande dag blev det en viss stabilisering i söder genom närheten till en högtrycksrygg. I nordöstra Sverige var det däremot rätt omfattande åskväder.

Natten till den 10 juli uppmättes +6,6° i Helsingborg, det lägsta där i juli sedan 1962. Men därmed var det också slut på de allra kyligaste nätterna. Ett regnområde drog senare upp över sydöstra Sverige och det hade fram till nästa morgon gett 47,5 mm i Härsnäs i Östergötland.

Tromber över Gräsö

Den 11 juli bestod det ostadiga vädret, liksom följande dag då även ett par tromber rapporterades över Gräsö vid norra Upplandskusten.

Den 13 juli var det som regnigast i norr, där Klöverträsk i Norrbotten fick 35,5 mm. I söder var det en liten tendens till stigande dagstemperatur med 23,8° vid Ölands norra udde.

Nästa dag hade Lund 23,4° men ett nytt regn kom in västerifrån och gav 45,5 mm vid Vinga. Regnet i norr mattades däremot av.

Den 15 juli drog nya områden med regn och skurar in i söder, vilka under dygnet gav 35,9 mm i Fägre i Västergötland. Vid Kalmar flygplats uppmättes 24,0°, vilket var månadens dittills högsta temperatur i landet.

Tillfällig högsommarvärme

Den 16 juli inleddes en period med soligare väder och på många håll högsommarvärme. I Stockholm nådde temperaturen 26,3°.

Ännu lite varmare blev det de följande dagarna med 27,3° i Hudiksvall den 17 och 27,5° i Målilla den 18 juli.

Söndagen den 19 juli uppmättes månadens högsta temperatur med 28,2° i Lund i Skåne. Över de västra landsdelarna kom det dock in en kallfront som skulle göra slut på den tillfälliga högsommarvärmen.

Värmen följdes av kraftigt regn i nordost

Den 20 juli hade kallfronten avancerat till de östra landskapen och var rätt aktiv. Kölsillre i Medelpad fick 52,0 mm och Multrå i Ångermanland 51,4 mm. Gunnarn i södra Lappland rapporterade 50,3 mm, varav 24,8 mm under bara en timme. Även på andra håll kom stora mängder på kort tid med lokala översvämningar. Längst i öster hann det bli ytterligare en varm dag med 26,6° på Gotska Sandön och 24,9° i Älvsbyn i Norrbotten.

Nästa dag var det bara längst i nordost som det ännu var högsommarvärme med 25,0° i Överkalix-Svartbyn. För övrigt förekom regn- och åskskurar på många håll. Lidköping i Västergötland rapporterade 46,4 mm.

Väderläget klockan 20 den 22 juli 2020
Väderläget klockan 20 den 22 juli 2020. Förstora Bild

Den 22 juli intensifierades ett lågtryck över Finland och därifrån kom det in ett kraftigt regn med början i Tornedalen. Där fick Jarhois 71,5 mm, vilket blev månadens högsta dygnsmängd. Pajala fick 62,8 mm samma dygn.

Följande dag spreds sig det kraftiga regnet söderut. Mest fick Kalix vid Norrbottenskusten med 67,8 mm. Över södra Sverige var det växlande molnighet med en del regnskurar.

Hälleskogsbrännan i Västmanland
Växlande molnighet den 23 juli över Hälleskogsbrännan i Västmanland, som var en av skådeplatserna för den stora skogsbranden 2014. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Fortsatt ostadigt men hyggliga dagstemperaturer inte minst längst i norr

Natten till den 24 juli var kylig med -0,2° i Gustavsfors i Värmland. Regnet i norr fortsatte något söderut samtidigt som ett nytt regn passerade Götaland. Detta gav 41,5 mm i Kävsjö i Småland.

Lördagen den 25 juli blev något av en mellandag med lite längre avbrott i regnskurarna i framför allt södra och mellersta Sverige. Det följdes under söndagen av ett nytt regnområde från sydväst. Men det var samtidigt hyggliga dagstemperaturer med upp till 25,0° i Sala.

Regnet i söder rörde sig under försvagning upp över landet den 27 juli, samtidigt som ytterligare ett regn närmade sig västerifrån.

Detta regn fortsatte upp mot mellersta Sverige den 28 juli. Det var samtidigt någorlunda varmt med upp till 25,4° i Karlshamn. Liknande temperaturer förekom även i norr där man fick in varmluft österifrån, Haparanda rapporterade 24,8°.

Den 29 juli täcktes norra Sverige av ett par regnområden samtidigt som ett rätt intensivt lågtryck drog in regn- och åskskurar över södra Sverige. Under dygnet fick Tavelsjö i Västerbotten 37,3 mm, Zinkgruvan i Närke 55,3 mm och Tjällmo i Östergötland 33,6 mm.

Den 30 juli rörde sig lågtrycksområdet långsamt österut. Men det var fortsatt ostadigt i landet.

Varmare avslutning

Under den sista dagen i juli kunde man ana en stabilisering genom att en högtrycksrygg växte in västerifrån. Det blev allmänt varmare i landet med 25,7° i Göteborg och 25,6° i Lungö vid Ångermanlandskusten.

Högsta temperatur, juli 2020
Norrland +27.3° den 17 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +27.3° den 19 Stockholm A (Uppland)
Götaland +28.2° den 19 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, juli 2020
Norrland -3.3° den 3 Latnivaara (Lappland)
Svealand -0.2° den 24 Gustavsfors A (Värmland)
Götaland +1.7° den 10 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juli 2020
Norrland 278.6 mm Puottaure (Lappland)
Svealand 203.8 mm Zinkgruvan (Närke)
Götaland 180.3 mm Godegård (Östergötland)
Lägsta nederbörd, juli 2020
Norrland 55.8 mm Jormlien (Jämtland)
Svealand 56.8 mm Aspa (Södermanland)
Götaland 25.7 mm Hoburg (Gotland)
Högsta lufttryck, juli 2020
Norrland 1020.5 hPa den 13 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1020.2 hPa den 18 Landsort (Södermanland)
Götaland 1024.4 hPa den 12 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, juli 2020
Norrland 981.0 hPa den 1 Haparanda (Norrbotten) och den 6 Sveg (Härjedalen)
Svealand 981.9 hPa den 6 Hamra (Dalarna)
Götaland 987.0 hPa den 5 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, juli 2020
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm juli 2020 (95 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i juli 2020 (79 kB, pdf)