Juli 2020 - Högt vattenstånd och höga vågor

I början av juli noterades rekordhögt vattenstånd på flera platser och även månadsmedelvärdena var ovanligt höga på några platser. Signifikanta våghöjden var ovanligt hög för att vara en julimånad och vid Väderöarna noterades ett rekordhögt månadsmedelvärde. Ytvattentemperaturerna för juli blev betydligt lägre än vad de var i juni och samtliga stationer rapporterade maximitemperaturer under 20 grader.

Sval månad gav dämpade ytvattentemperaturer

Efter den varma junimånaden, då flera rekord i maximitemperatur i ytvattnet noterades vid våra stationer, blev det en betydligt svalare julimånad. Ytvattnet kyldes av jämfört med juni och alla våra stationer noterade maximitemperaturer under 20 grader i ytvattentemperatur denna månad. Till exempel så blev maximitemperaturen i ytvattnet vid Väderöarna 18,9° i juli, jämfört med 23,7° i juni.

Den första halvan av juli dominerade lågtryck och gav kyligt och blåsigt väder. Det betydde att ytvattnet blandades om och avkyldes. Tidvis vällde även kallt djupvatten upp utmed den svenska ostkusten och den 6 noterades månadens lägsta ytvattentemperatur med 11,4° vid Finngrundet. En kortare period med varmare och lugnare väder i mitten av månaden, värmde ytvattnet något, men nya kallare vindar efter den 20 stoppade uppvärmningen. Den 23 noterades 11,8° i ytvattnet vid Norrbyn.

Som helhet blev det rätt normala månadsmedeltemperaturer i ytvattnet för årstiden och inga nya rekord noterades.

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2020 (84 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2020. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

Juli dominerades av lågtryck vilket påverkade månadens vattenstånd*. Vid månadens inledning var vattenståndet omkring 60 cm över det normala längs västkusten. På Östersjön var det cirka 30 cm under det normala. På Bottenviken och Bottenhavet var vattenståndet omkring det normala.

Den 1 juli befann sig ett lågtryck över nordöstra Skandinavien. På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Skanör med -49 cm. När vinden avtagit återgick vattenstånden till det normala längs Sveriges sydöstra kuster.

Den 6 passerade ett kraftigare lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +88 cm. Söder om Göteborg noterades nya julirekord på flera platser. I Göteborgs steg vattenståndet till +79 cm. Högre julivärde har endast noteras en gång tidigare, nämligen 1912 då det steg till +91 cm. Vid den tiden gjordes mätningarna vid Klippan lite längre in i älven.

Höga vattenstånd (cm) i juli
Station Startår max i juli 2020 tidigare max år
Barsebäck 1937 60 55 2015
Viken 1976 84 73 1989
Ringhals 1967 72 58 1998
Onsala 2015 65 47 2015
Göteborg 1887 79 91 1912
Högt vattenstånd i Göteborg den 6 juli 2020.
Högt vattenstånd i Göteborg den 6 juli 2020. Foto Jörgen Öberg

När lågtrycket hade passerat blev det några dagar med lugnare väder och vattenståndet närmade sig det normala på västkusten.

Sedan fortsatte lågtryck efter lågtryck att passera Skandinavien med sydvästliga vindar. Tittar man på Landsort som ger en bra bild av mängden vatten i Östersjön ser man att under månadens första hälft fylldes vatten på i Östersjön. Under andra halvan av månaden fortsatte lågtrycken och vattenståndet låg över det normala vid Landsort.

Den 17-22 var det perioder med nordliga vindar över Bottenviken som fick vattenståndet att sjunka. I Kalix sjönk det från +37 cm till -2 cm under denna tid.

Tittar man på månadsmedelvärden för juli var de mycket över vad som är normalt för en julimånad. I Kalix var månadsmedelvärdet för juli det högsta som observerats sedan mätningarna startade 1974.  I Göteborg får man gå tillbaka till 1961 för att hitta en julimånad som hade ett högre medel. Men i Östersjön så hade Landsorts ett medel som var ganska normalt.

Höga månadsmedelvattenstånd (cm) i juli
Göteborg (år) Högsta månadsmedel Kalix (år) Högsta månadsmedel
1961 21,4 2020 20,9
1928 19,9 2004 17,4
2020 17,5 2002 17,2

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2020 (139 kB, pdf)

Höga vågor

På västkusten observerades en signifikant våghöjd* på över 5 meter vilket är ovanligt för en julimånad. På ostkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 3 meter. Tittar man på månadsmedelvärdet av den signifikanta våghöjden för juli så var detta det högsta man observerat en julimånad vid Väderöarna sedan mätningarna startade 2005. På de östra farvattnen var det mer normala värden.

Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades den 6. Längs västkusten blåste det 21 m/s och vid Väderöarna steg den till 5,4 meter. Det var den näst högsta juliobservationen sedan mätningarna startade 2005, år 2009 steg den till 6,4 meter.

Vid Brofjorden steg den till 5,0 meter. På Östersjön blåste det 16 m/s och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter, vid Finngrundet till 1,9 meter.

Den 24 var det en västlig vind på 15 m/s över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,3 meter.

Den 29 var det en sydvästlig vind på 14 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,1 meter och vid Brofjorden till 3,7 meter. På Östersjön blåste det 13 m/s och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 2,4 meter vid Huvudskär och vid Knolls grund till 1,7 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2020. Förstora Bild