Rekordstor nederbördsmängd i juni för Västergötland

Under söndagen föll det stora eller lokalt mycket stora mängder regn i västra Götaland. Allra mest föll det i Hid (startår 1967) i södra Västergötland. Där uppmättes hela 107,7 mm. Värdet är inte bara nytt dygnsrekord oavsett kalendermånad för stationen utan även den största mängd som vad vi känner till har fallit i juni i Västergötland. Det tidigare rekordet var 82,1 mm uppmätt i Sandhem den 26 juni 2007.

Nederbördsmängd i mm från klockan 08 den 21 juni till klockan 08 den 22 juni.
Nederbördsmängd i mm från klockan 08 den 21 juni till klockan 08 den 22 juni. Illustration SMHI Förstora Bild

För Hids del var det tidigare dygnsrekordet oavsett månad 67,2 mm från september 2009 medan junirekordet på 52,1 mm härrörde från 2007. 

Midsommarhelgen 2020 fick således en mycket blöt avslutning på sina håll!

Regnigaste dygnet i Vänersborg sedan 1868

Utdrag ur Nya Dagligt Allehanda om skyfallet i Vänersborg den 14 augusti 1868.8
Utdrag ur tidningen Nya Dagligt Allehanda om skyfallet i Vänersborg den 14 augusti 1868. Artikeln, som byggde på en artikel i Göteborgsposten, publicerades den 20 augusti 1868. Källa: Kungliga bibliotekets arkiv över svenska dagstidningar. Förstora Bild

Från vår observatör i Vänersborg (startår 1859) i Västergötland har vi fått veta att det föll hela 94,8 mm där det gångna dygnet vilket är nytt junirekord. Det tidigare junirekordet var 71,5 mm från 1927. För att finna en större dygnsmängd i Vänersborg oavsett kalendermånad får vi gå ända tillbaka till nödåret 1868. Den 14 augusti 1868 föll det då hela 141,4 mm i samband med ett åskoväder. 

I Skara (startår 1859) i Västergötland föll det preliminärt 61,7 mm det gångna dygnet. För att finna en större dygnsmängd där i juni får vi gå tillbaka till 1987 då det kom 62,0 mm där.

I halländska Torup inleddes nederbördsmätningarna först 1972 varför stationen ännu inte är att betrakta som rekordvärdig. Med det sagt så uppmättes det 66,8 mm där vilket är den största dygnsmängden som observerats under en junimånad. I slutet av juni 1980 föll det 55,6 mm där.

Avslutningsvis kan nämnas att Värmlandsnäs-Ekenäs i sydligaste Värmland uppmätte 67,6 mm på måndag morgon. Även om detta är en stor dygnsmängd för att vara juni ligger den i lä jämfört med de 116,0 mm som föll i Dejefors i juni 1953.

Observera att samtliga observationsuppgifter i blogginlägget är preliminära!