Juni 2020 - Rekordvarmt främst i mellersta Sverige

Det blev en väldigt varm junimånad med många nya temperaturrekord. Den högsta temperaturen, 34,0ºC, rapporterades från Skellefteå flygplats den 25 juni vilket är den högsta junitemperaturen i Sverige på 50 år, då Köping i Västmanland uppmätte 34,3ºC den 19 juni 1970. En del rekordputsningar avseende månadsmedeltemperatur var också aktuella, t.ex. hade Frösön och Sveg sina varmaste junimånader sedan startår 1860 respektive 1875. Även en del nederbördsrekord sattes men det var i huvudsak torrare än normalt i större delen av landet. Det torra och varma vädret ledde till extremt stor brandrisk i stora delar av landet.

Temperatur - Rekordvarmt

Juni 2020 var varm eller mycket varm på de flesta håll och i delar av mellersta Sverige även rekordvarm. Där var också det största temperaturöverskottet på  5ºC  över det normala i några mindre områden. Det minsta temperaturöverskottet, under 2,5ºC. fanns i södra och sydöstra Götaland samt i de nordligaste Lapplandsfjällen. Flera nya rekord för månadsmedeltemperatur sattes under juni. Till exempel på Frösön i Jämtland med 16,5ºC och i Sveg i Härjedalen med 16,7ºC vilket innebär den varmaste junimånaden där sedan mätningarna startade 1860 respektive 1875.

I tabellen nedan redovisas nya rekord för ett antal stationer som startat innan 1901.

Rekord månadsmedeltemperatur i juni 2020 , för stationer som startat innan 1901
Station Startår

Månadsmedel-temperatur i ºC
juni 2020

Tidigare rekord i ºC År
Bjuröklubb 1879 15,4 15,0 2002
Holmön 1854 14,9 14,7 2002
Storlien-Storvallen 1880 14,2 14,2 1953
Frösön 1860 16,5  15,7 1953
Härnösand 1859 16,6  16,3 1966
Sveg 1875 16,7  16,3 1889
Delsbo 1878 17,2 16,9 1936
Särna 1885 16,5  15,3 1970
Falun 1860 18,6 18,4 1889
Örebro flygplats 1859 18,7 18,7 1889
Stockholm 1756 18,6 18,4 2019
Ulricehamn 1892 17,5 17,2 2019
Uppsala 1859 18,5 18,4 1917

Dagar med högsommartemperaturer, och även högre temperaturer, har varit vanligt förekommande i juni i hela landet. Den högsta temperaturen, 34,0ºC, rapporterades från Skellefteå flygplats den 25 juni vilket är den högsta junitemperaturen i landet på 50 år då Köping i Västmanland uppmätte 34,3ºC den 19 juni 1970. Det är också den högsta junitemperatur i norra Norrland som någonsin uppmätts.

De sista dagarna i juni uppmättes även den högsta junitemperaturen på över 40 år på många håll i landet och på vissa platser även den högsta junitemperaturen på över 100 år, samtidigt förekom tropiska nätter på några kuststationer, till exempel Svenska Högarna, Nordkoster och Vinga.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under juni 2020.
Månadsmedeltemperaturen under juni 2020. Förstora Bild

Det finns ingen junimånad de senaste årtiondena med så stora temperaturöverskottet i hela landet som i år. 2019, 2018 och 2011 hade också relativt stora temperaturöverskott men då bara i delar av landet och inte heller då så stora temperaturöverskott som juni i år.

Jämförelse med tidigare junimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i juni i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i juni (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i juni (data från CRU). Förstora Bild

Sverigemedeltemperaturen för juni 2020 blev den hittills högsta som registrerats. Men som framgår av diagrammet är marginalen till juni 1889 mycket liten.

Nederbörd - Torrt men lokala nederbördsrekord

Juni blev i stora delar av landet torrare än normalt. I delar av Götaland, Svealand och i de östra delarna av norra Norrland blev juni normal eller blötare än normalt. De största nederbördsunderskotten var i nordvästra Norrland, där på sina håll mindre än hälften av den normala månadsnederbörden föll.

Det var främst lokala regnskurar som förekom under juni. Vissa sammanhängande nederbördsområden berörde dock landet men under vissa perioder föll nästan ingen nederbörd alls i landet. Midsommarhelgens sista dag den 21 juni bjöd på stora eller lokalt mycket stora regnmängder i västra Götaland. Allra mest föll det i Hid (startår 1967) i södra Västergötland, där uppmättes en dygnsnederbörd på hela 107,7 mm. Det är den största dygnsnederbörden för den stationen samt även den största dygnsnederbörden i juni som rapporterats från någon nederbördsstation i Västergötland.

Även den 29 juni var nederbördsrik i norra Norrbotten där Parkalompolo uppmätte en dygnsnederbörd på 81,8 mm som är den högsta dygnsnederbörden i juni som någon station i landskapet Norrbotten hittills har rapporterat.

Karta över nederbörd juni 2020.
Nederbördssumma i mm juni 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2020.
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juni 2020 (367 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juni 2020 (100 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2020. Förstora Bild

Byvinden var i genomsnitt lägre än det normala i hela landet bortsett från sydligaste Götaland där byvinden var nära normal.

I samband med att ett lågtryck berörde de norra delarna av Lappland den 25, då även månadens högsta temperatur rapporterades, så noterade Tarfala månadens högsta byvind på 31,8 m/s, dvs stormstyrka.

Utanför fjällen var det blåsigt på Östergarnsholm, utanför Gotland med 24,8 m/s och på Gotska Sandön med 24,0 m/s i byvindarna den 6 juni. Samma dag och på samma station, Östergarnsholm,  uppmättes också den högsta medelvindhastigheten på 19,5 m/s. Den kraftigaste byvinden uppmättes på Vinga den 29 juni med 26,4 m/s.

Snö

De sista resterna av sammanhängande snötäcke var kvar i delar av fjällkedjan från Härjedalen och norrut i början på juni, men minskade för varje dag som gick. De nordvästliga delarna av fjällen hade de största snödjupen, där Katterjåkk i början på månaden rapporterade 151 cm, som är ett mycket stort snödjup för att vara i juni. Men i slutet på månaden hade man inget mätbart snödjup.

Solskenstid

Det blev en solig månad i hela landet. Kiruna uppmätte flest soltimmar, 414 timmar, vilket även är det högsta som uppmätts där oavsett månad sedan startår 1958. Det tidigare junirekordet var på 376 timmar år 1969. De flesta solstationer från mellersta Svealand och norrut uppmätte fler soltimmar den här junimånaden jämfört med tidigare oavsett när respektive station startade.

Längre söderut var det också fler soltimmar än normalt.

Karta med soltimmar under juni 2020.
Antal soltimmar i juni 2020. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2020. Förstora Bild

Åska

Det åskrikaste dygnet var den 2 juni med totalt 6123 åskurladdningar främst över södra Norrland. Därefter var det främst midsommarafton och midsommardagen som hade många blixturladdningar över Götaland, och även i slutet av månaden då det även åskade främst i Götaland, Svealand och södra Norrland.

Totalt antal blixtar under juni 2020.
Totalt antal blixtar under juni 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under juni 2020.
Antal åskdagar under juni 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Varm inledning följt av regnskurar och åska

Juni inleddes med torrt och varmt väder i hela landet, under eftermiddagen förekom regn- och åskskurar i främst södra och mellersta Norrland. Det var högsommarvarmt och sol i hela landet och i Delsbo noterades säsongens dittills högsta temperatur den 1 juni med 30,4ºC.

Dagen därefter fortsatte högsommarvärmen med sol på många håll men i ett stråk genom landet från södra Götaland norrut till södra Norrland förekom regn- och åskskurar. Till exempel fick Järvsö i Hälsingland 39,2 mm och Kristianstad i Skåne fick 32,0 mm. Den 3 juni fördes svalare luft in från nordväst över Norrland i samband med en kallfront och det uppstod regnskurar. I Götaland och Svealand kom också svalare luft in när en kallfront rörde sig in från öster, även där uppstod regnskurar men i mindre omfattning.

Över Danmark låg ett lågtryck den 4 juni som medförde blåsigt väder i södra och mellersta Sverige samt hårda vindbyar och regn i sydvästra Götaland. Lågtrycket rörde sig dagen därefter norrut längs med norska kusten och tillhörande nederbördsområde rörde sig från södra Götaland och vidare norrut över Götaland, där även hårda vindbyar uppmättes längs västkusten och i Svealand. Längst i norr fanns ett annat nederbördsområde som gav regn längs gränsen mot Finland.

Ostadig Nationaldag

Den 6 juni, Nationaldagen, fortsatte nederbördsområdet vidare norrut över Svealand och Norrland med inslag av åska på sina håll, samtidigt som ett nytt nederbördsområde berörde delar av Götaland. Det var även blåsigt längs östra Götalandskusten och på Gotland uppmättes stormstyrka i vindbyarna. Den största dygnsnederbörden fick Härnebo i Hälsingland med 40,3 mm.  

Det ostadiga vädret fortsatte dagen efter med regn och regnskurar i Norrland medan det i söder var spridda skurar med inslag av lokal åska. Det blåste även hårda vindbyar längs både väst- och ostkusten.

Varmt och torrt

Från och med den 8 juni etablerade sig ett högtryck över landet vilket medförde torrt, varmt och soligt väder. För varje dag som gick så minskade de lokala regnskurarna och det blev successivt varmare.

Den 10 juni kom den varma luften upp även till södra och norra Norrland. Högsommartemperaturer uppmättes på flera håll i Götaland, Svealand och södra Norrland den 11 juni. Det var även blåsigt och speciellt i Götaland uppmättes hårda vindbyar. För några enstaka kuststationer i Götaland uppmättes även hårda medelvindhastigheter. Den 12 juni berördes södra Götaland av en frontzon med moln och hårda vindbyar och i sydligaste Götaland även regn. Samtidigt uppmättes högsommartemperaturer från södra Norrland och söderut.

Den 13 juni rapporteras även högsommartemperaturer i norra Norrland. De högsta temperaturerna rapporterades från Vidsel i Norrbotten och från Göteborg på 28,0ºC. I södra Götaland blåste det även hårda vindbyar. Dagen därefter rapporterades de högsta temperaturerna från norra Norrland, den högsta temperaturen uppmättes i Boden på 29,8ºC, i övriga landet fortsatt högsommartemperaturer.

Lågtryck från öster och fortsatt varmt

Ett lågtryck med tillhörande front närmade sig från öster den 15 juni och berörde östra Götaland med regn. Vidare rörde sig fronten in över sydöstra Svealand med regn och inslag av åska. Fronten drog också med sig svalare luft. I övriga landet högsommarvarmt och säsongens dittills högsta temperatur tangerades med 30,4ºC i Östmark-Åsarna i norra Värmland. Därefter rörde sig fronten, med regn och åska, de tre nästkommande dagarna successivt norrut över östra och mellersta Svealand, där Avesta i södra Dalarna fick 49,2 mm den 16 juni, och södra Norrland för att till sist nå norra Norrland. Samtidigt var det högsommarvarmt i stora delar av landet.                     

Varm midsommarhelg med regn i söder

I samband med att ett högtryck förstärktes över norra Skandinavien blev det en varm och solig midsommarafton den 19 juni med högsommartemperaturer på flera håll i landet. På flera platser i landet var det den varmaste midsommaraftonen på 50 år. Sydvästra Götaland och Gotland fick dock en del regnskurar med inslag av åska. Två västkuststationer, Väderöarna och Nordkoster hade också tropisk natt, natten till midsommardagen då temperaturen inte sjönk under 20,0ºC.

Även midsommardagen som i år även sammanföll med sommarsolståndet blev varm och solig i norra delen av landet medan i söder dominerade molnen och i främst Götaland förekom regn- och åskskurar, där Göteborg fick 34 000 tillfälliga strömavbrott. Den största dygnsnederbördsmängden rapporterades från Berg i Småland med 59,0 mm.

Söndagen, midsommarhelgens sista dag den 21 juni bjöd på stora eller lokalt mycket stora regnmängder i västra Götaland och således en blöt avslutning på midsommarhelgen på sina håll. Allra mest föll det i Hid (startår 1967) i södra Västergötland, där uppmättes en dygnsnederbördsmängd på hela 107,7 mm. Det är den största dygnsnederbörden för den stationen samt även den största dygnsnederbörden i juni som rapporterats från någon nederbördsstation i Västergötland.

Åter varmt med flertalet rekord som överträffades för var dag

Den 22 juni berördes ett stråk från sydöstra Götaland till västra Svealand med regn, de största mängderna föll i Götaland. Regnet sänkte även temperaturerna där medan det i södra och norra Norrland var uppemot 30ºC, där Älvsbyn uppmätte säsongens dittills högsta temperatur på 30,7ºC.

Därefter var det högtrycksdominerat väder med sol, svag vind och temperaturen steg nästan för varje dag fram till den 28 juni, men på slutet försvagades högtrycket och lokala regn- och åskskurar förekom i olika delar av landet.

Den 24 juni uppmätte nedanstående stationer sin varmaste junidag på minst 40 år:

 • Gävle 30,5ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1979 när det också var 30,5ºC.
 • Örskär 28,7ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1980 när det var 29,0ºC.
 • Östersund/Frösön 28,6ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1966 när det också var 28,6ºC.
 • Forse 31,7ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan startår 1956, och även säsongens dittills högsta temperatur.
 • Holmön/Holmögadd 25,0ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1901 när det var 25,6ºC.

Den 25 juni uppmättes den högsta junitemperaturen sedan 1970 med 34,0ºC på Skellefteå flygplats, 34,3ºC uppmättes i Köping den 19 juni 1970. Det är också den högsta junitemperatur i norra Norrland som någonsin uppmätts.

Nedanstående stationer uppmätte också sin varmaste junidag den 25 juni på minst 40 år:

 • Örebro 31,3ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1970 när det  var 32,5ºC.
 • Särna 32,1ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1947 när det var 33,0ºC.
 • Delsbo 32,8ºC vilket är den högsta junitemperaturen ända sedan 1891 när det var 34,5ºC.
 • Ljusnedal 29,8ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1947 när det var 30,5ºC.
 • Sveg 33,2ºC vilket är den högsta junitemperatur sedan 1947, när det var 34,0ºC samt den högsta temperaturen oavsett månad sedan 1947.
 • Bjuröklubb 28,3ºC vilket är högsta junitemperaturen sedan 1969 när det var 28,5ºC.
 • Gävle och Örskär överträffade rekorden från dagen innan då de uppmätte 30,6ºC respektive 30,9ºC. Det samma gäller för Forse med 33,4ºC som också är den högsta temperaturen där oavsett månad sedan startår 1956. Samtidigt rörde sig svalare luft in från norr över nordligaste Norrland och lokala regn- och åskskurar uppstod på eftermiddagen i främst södra Norrland.

Den 26 juni uppmätte nedanstående stationer sin varmaste junidag på minst 100 år:

 • Gotska Sandön 29,3ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1917 när det var 31,2ºC.
 • Storlien/Storvallen 28,6ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1882 när det var 29,0ºC.
 • Holmön/Holmögadd 26,2ºC vilket är den högsta junitemperaturen sedan 1867 när det var 27,0ºC.

Lokala regn- och åskskurar uppstod på eftermiddagen i södra och norra Norrland. Det förekom även hagel som enligt observatören i Södersel i norra Ångermanland var 35 mm stora.

Den svala luften rörde sig vidare söderut men det var fortsatt varmt i Götaland och Svealand och natten till den 27 rapporterade flera stationer på västkusten tropiska nätter nämligen, Väderöarna, Nordkoster, Måseskär och Vinga. Under eftermiddagen förekom lokala åsk- och regnskurar i Götaland, främst i de västra delarna samt i södra Norrland.

Samma dag noterade Svenska Högarna sin högsta junitemperatur, 26,1ºC sedan startår 1879 samt Storlien/Storvallen överträffade temperaturrekordet från dagen innan med 29,3ºC.

Under natten till den 28 juni rapporterade Måseskär på västkusten och Svenska Högarna på ostkusten tropisk natt. Under tidig morgon uppstod lokala regn- och åskskurar över främst västra Götaland och västra Svealand i samband med att svalare luft närmade sig från sydväst. Under dagen berörde nederbördsområdet Götaland, Svealand och södra Norrland då det rörde sig upp över landet. De största dygnsnederbörderna rapporterades från västra Svealand där Orsa och Bjursås i Dalarna fick 49,1 mm respektive 40,3 mm. Daglösen i västra Värmland rapporterade hela 22,4 mm under 15 minuter mellan 14 och 14:15 vilket motsvarar skyfallsintensitet. Svenska Högarna överträffade även temperaturrekordet från dagen innan med 26,2ºC.

Svalare och ostadig avslutning

Den 29 och 30 juni sjönk temperaturerna med flera grader jämfört med dagarna innan och det blev ostigt väder. Nederbördsområdet, med inslag av åska, fortsatte norrut där Parkalompolo i norra Norrbotten fick 81,8 mm den 29 juni. Det är också den största dygnsnederbörden för juni som hittills rapporterats från landskapet Norrbotten. Samma dag förekom regnskurar i Götaland men de försvann sakta bort, samtidigt blåste det hårda vindbyar längs Götalandskusten där Vinga uppmätte stormstyrka i vindbyarna. Över nordöstra Sveland förekom även åska. Den sista dagen i månaden uppstod lokala regn- och åskskurar i stora delar av Götaland, östra Svealand och norra Norrland. Den största dygnsnederbörden fick Åminne i mellersta Småland på 44,3 mm.

 

Högsta temperatur, juni 2020
Norrland +34.0° den 25 Skellefteå flygplats (Västerbotten)
Svealand +32.1° den 25 Särna (Dalarna)
Götaland +31.3° den 26 Norrköping och den 26 Kvarn (Östergötland)
Lägsta temperatur, juni 2020
Norrland -3.1° den 9 Höglekardalen (Jämtland)
Svealand +0.2° den 3 Tullinge och den 3 och 4 Eskilstuna (Södermanland)
Götaland -0.2° den 4 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, juni 2020
Norrland 111.7 mm Parkalompolo A (Norrbotten)
Svealand 121.7 mm Letafors (Värmland)
Götaland 189.3 mm Hid (Västergötland)
Lägsta nederbörd, juni 2020
Norrland 7.6 mm Abisko A (Lappland)
Svealand 25.0 mm Åda (Södermanland)
Götaland 18.3 mm Östra Husby (Östergötland)
Högsta lufttryck, juni 2020
Norrland 1034.6 hPa den 1 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1032.1 hPa den 1 Malung (Dalarna)
Götaland 1030.2 hPa den 1 Jönköpings flygplats och Hagshult (Småland)
Lägsta lufttryck, juni 2020
Norrland 982.8 hPa den 30 Bjuröklubb (Västerbotten)
Svealand 986.4 hPa den 6 Malung (Dalarna)
Götaland 986.9 hPa den 5 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, juni 2020
Norrland 151 cm den 1 Katterjåkk (Lappland)
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm juni 2020 (93 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i juni 2020 (79 kB, pdf)