Augusti 2020 - Lång period med högsommarvärme

Efter den svala julimånaden återkom sommarvärmen i augusti. De flesta dagar under drygt tre veckor var det på åtminstone en del håll i landet högsommarvärme med 25° eller till och med 30°. Samtidigt var det torrt eller mycket torrt frånsett regn- och åskskurar. Under den avslutande augustiveckan blev vädret påtagligt svalare och ostadigare.

Temperatur

Hela Sverige fick varmare än normalt i augusti. De största temperaturöverskotten hittar vi från Skåne upp till sydligaste Norrlandskusten. Där var det på sina håll drygt tre grader över normalvärdet för 1961-1990 och därmed den varmaste augusti sedan 2006 eller 2002.

I främst de västra delarna av Norrland räcker det dock att gå tillbaka till i fjol 2019 för att finna en varmare augusti.

Allra varmast var det den 9 augusti med 33,3° i Lund i Skåne. Historiskt sett över de senaste 50 åren så är det ungefär var tionde augustimånad som det rapporteras så höga temperaturer i Sverige.

Den lägsta temperaturen blev -5,0° i Latnivaara i norra Lappland den 28 augusti. Nästan varannan augustimånad sjunker temperaturen lika lågt eller lägre någonstans i landet.

Från den 24 augusti etablerade sig hösten över stora delar av västra Norrland och nordligaste Svealand.

Månadsmedeltemperaturen under augusti 2020.
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2020. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare augustimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i augusti i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i augusti (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i augusti (data från CRU). Förstora Bild

Sverigemedeltemperaturen visar ungefär samma värde för augusti 2020 som de två föregående augustimånaderna. Marginalen upp till de två varmaste augustimånaderna 1997 och 2002 är stor. Även augusti 2006 var avgjort varmare än årets upplaga.

Nederbörd

Även om det blev en regnig avslutning på augusti så var det på många håll övervägande torrt eller mycket torrt. För att finna en augusti med så utbredda områden med nederbördsunderskott får vi gå tillbaka till 2015 eller 2002.

Nu finns det många torra augustimånader genom åren och något nämnvärt antal rekord är svårt att hitta. Men i exempelvis Vindeln-Sunnansjönäs i Västerbotten blev det den torraste augusti i en mätserie som startade 1945.

Som under de allra flesta sommarmånader har åskskurar gett en ojämn nederbördsfördelning. Exempelvis bidrog två kraftiga regnområden med lokal åska i slutet av månaden till att ge Hoburg på sydligaste Gotland sin tolfte blötaste augusti sedan mätningar startade 1879. Detta trots att man hade i stort sett uppehåll fram till den 20 augusti.

Månadens största dygnsnederbörd blev 71,1 mm i Björkvik i Sörmland i samband med hagelskurar den 20 augusti.

Karta över nederbörd augusti 2020.
Nederbördssumma i mm augusti 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2020.
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2020 (493 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2020 (100 kB, pdf)

Vind  

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2020. Förstora Bild

Det högtrycksdominerade vädret under augusti medförde att det i allmänhet inte var några kraftigare vindar.

Ett undantag utgör de nordligaste fjällen. Den 16 augusti registrerades vid Tarfala vindbyar på 41,9 m/s, vilket är svenskt rekord för augusti. Vid samma tillfälle hade Stora Sjöfallet storm i medelvind med 24,6 m/s. 

Snö

Inget mätbart snötäcke rapporterades från någon av våra stationer, vilket är det normala i augusti månad.

Solskenstid

Hela Sverige hade soligare än normalt under augusti. Nordkoster (med startår 2006) noterade nytt rekord med 310 timmar. Falsterbo (med startår 2002) fick också nytt rekord med 289 timmar. För stationer med längre mätserier var det dock inga rekord.

Mest sol fick Svenska Högarna med 350 timmar. 

Karta med soltimmar under augusti 2020.
Antal soltimmar i augusti 2020. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2020. Förstora Bild

Åska

Det övervägande torra vädret i augusti bidrog till att det inte var några mer omfattande åskväder över landet. Det åskrikaste dygnet var det 19 augusti med 5238 urladdningar i södra och mellersta Sverige.

Totalt antal blixtar under augusti 2020.
Totalt antal blixtar under augusti 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under augusti 2020.
Antal åskdagar under augusti 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Inledande högtrycksrygg följt av ostadigare väder

Augusti inleddes med en varm högtrycksrygg över landet med upp till 27,3° i Sala. Över norra Norrland bildades en del åskväder under dagen.

Under månadens andra dag inleddes en övergång till ostadigare väder, men temperaturen hann ändå stiga till 26,2° i Eskilstuna.

Den 3 augusti var det i allmänhet något svalare luftmassor och regn och skurar över främst den mellersta delen av landet. Forse i Ångermanland rapporterade 30,2 mm.

Även nästa dag förekom regn och skurar och nu i störst omfattning i norra Norrland. Där fick Piteå 26,8 mm.

Regn från sydväst följt av stigande temperatur

Onsdagen den 5 augusti kom ett regnområde in från sydväst och det rörde sig under försvagning vidare upp över landet. Regnet följdes av stigande temperatur längst i söder och i Lund nåddes högsommarvärme med 25,1°.

Avsevärt varmare blev det följande dag då ett högtryck började växa in från sydost. Denna dag toppade Oskarshamn i östra Småland med 31,3°. Längre norrut fanns ännu en del moln med svalare luft.

Dagen därpå den 7 augusti var det ännu något varmare med som högst 31,9° i Mariestad i Västergötland.

Högsommarvärmen hotades från väster

Lördagen den 8 augusti började lite svalare luft ta sig in över västra Norrland med en del åskskurar, men i övrigt bestod högsommarvärmen med som mest 31,8° i Malmö.

Under söndagen utbredde sig den lite svalare luften vidare österut över Norrland och stora delar av Svealand. Men i Götaland bestod värmen. Kristianstad och Helsingborg upplevde sina högsta augustitemperaturer sedan 1975 med 33,1° respektive 32,5°. Allra varmast var det i Lund med 33,3°, vilket blev månadens högsta temperatur i landet.

En annan märklig företeelse denna dag var en mycket tät dimma som plötsligt överraskade många fritidsbåtar vid västkusten.

överraskande dimma

Väderläget klockan 20 den 9 augusti 2020.
Väderläget klockan 20 den 9 augusti 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Ett högtryck växte in i den svalare luftmassan i norr och den 10 augusti förekom lätt nattfrost i Härjedalen och Jämtland. Den varmaste luften i söder pressades undan alltmer och det var bara i Skåne man snuddade 30°-strecket. Värmeåskväder som växte till under dagen gav 61,2 mm i Åby och 55,0 mm i Ljungby, båda stationerna i södra Småland.

Högtrycksdominerat

Tisdagen den 11 augusti dominerades av högtryck med mest soligt väder, även om lokala regnskurar förekom. Högsommartemperaturer över 25° noterades i Götaland och Svealand.

Nästa dag skedde en viss försvagning av högtrycksområdet över mellersta och nordligaste Sverige, där det förekom en del regn- och åskskurar. Granhult i norra Lappland rapporterade 36,8 mm under dygnet. Dagstemperaturerna var rätt höga med drygt 25° upp till sydligaste Norrland.

Den 13 augusti skedde en mer påtaglig försvagning av högtrycksområdet och det var fortfarande i främst mellersta och nordligaste Sverige som det förekom regn- och åskskurar. Bjursås i Dalarna fick 33,1 mm. I Götaland var det upp till 29,9° i Gladhammar i östra Småland.

Den 14 augusti passerade ett frontsystem med splittrat regn och tilltagande vind över nordligaste Sverige. I övrigt i landet rätt soligt och högsommartemperaturer förekom upp till Medelpad.

Orkanbyar i Lapplandsfjällen

Under lördagen den 15 augusti fortsatte det att vara rätt blåsigt längst i norr, medan resten av Sverige dominerades av varmt högtrycksdominerat väder.

Natten mot söndagen den 16 augusti kulminerade vinden i norra Lapplandsfjällen. Vid Tarfala uppmättes vindbyar på 41,9 m/s (svenskt augustirekord) och vid Stora Sjöfallet var medelvinden uppe i storm 24,6 m/s. Längre söderut fortsatte augustivärmen. I Lund uppmättes 31,6° och i Oxelösund i Sörmland 31,4°.

Till nästa dag hade vinden längst i norr avtagit och tillfälligt spred sig lite svalare luft över norra Sverige. I söder låg varmluften kvar och som varmast var det i Lund med 31,1°.

Lokalt mycket kraftiga värmeåskväder

Varmluften låg kvar tisdag den 18 augusti med månadens ljummaste natt då Vinga inte hade lägre än 21,1°. Varmluften utbredde sig norrut men i södra Sverige började regn- och åskskurar uppträda i lite större utsträckning.

Den 19 augusti var det fortfarande högsommarvarmt på många håll, men värmeåskvädren blev kraftigare. Sågen i Dalarna fick 63,0 mm under dygnet och i Gårdsjö i norra Västergötland föll 25,1 mm på bara en kvart. Detta var den sista dagen med 30-gradig värme med precis 30,0° i Gävle.

Väderbilden var likartad nästa dag. Då gav åskväder och hagelbyar 71,1 mm i Björkvik i Sörmland, vilket blev månadens största dygnsnederbördsmängd.

Kraftiga sommarskurar kan ge stora lokala variationer i nederbörden.
Kraftiga sommarskurar kan ge stora lokala variationer i nederbörden. Medan regnet vräkte ner över sörmländska Björkvik föll endast små mängder vid omgivande stationer. Illustration SMHI Förstora Bild

Kallfront från sydväst

Fredagen den 21 augusti kom en kallfront in över västra Götaland med splittrat regn. I övrigt i landet var det fortsatt högsommarvarmt på många håll.

Under lördagen rörde sig kallfronten vidare upp över landet, men det blev ingen drastisk temperatursänkning i det läget.

Söndagen den 23 augusti kom det in nya portioner med svalare luft och nu blev det en mer markant temperatursänkning. Ingen station nådde 25°-strecket den dagen. Det förekom även en hel del regn- och åskskurar. Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen fick 50,0 mm.

Måndagen följde med svalt men rätt stabilt väder med bara lokala skurar.

Natten till den 25 augusti sjönk temperaturen till -3,9° i Latnivaara i norra Lappland. I Delsbo i Hälsingland var det +1,0°, vilket är det lägsta i augusti där sedan 1989. Ett mindre lågtryck passerade över norra Sverige, men det handlade mest om splittrad nederbörd.

Kraftiga regnområden

Den 26 augusti passerade ett lågtryck över sydligaste delen av Östersjön. Tillhörande regnområde gav 44,1 mm i Fridlevstad i Blekinge. Hoburg på sydligaste Gotland fick nästan lika mycket med 43,7 mm. I Svealand och Norrland var det mer varierat väder med spridda regnskurar.

Till nästa dag hade lågtrycket dragit bort och det blev lite av en mellandag med svala nordvindar.

Natten till den 28 augusti uppmättes -5,0° i Latnivaara i norra Lappland, vilket blev månadens lägsta temperatur. I Kvikkjokk-Årrenjarka var det -3,7°, vilket är det lägsta där i augusti sedan 1984. I söder kom det in ett kraftigt regn med åska. I Skåne fick Norra Ströö 55,5 mm, Osby 53,1 mm och Kristianstad 51,0 mm, vilket orsakade en del översvämningar.

Tillhörande lågtrycksområde försköts långsamt österut under lördagen den 29 augusti och gav stora regnmängder inte minst i Östersjölandskapen. Mest fick Sanda på Gotland med 65,9 mm och Kråkemåla i östra Småland kom inte långt därefter med 65,5 mm. Från Falsterbo i sydligaste Skåne rapporterades 34,7 mm på en timme och där föll hagel stora som hasselnötter. Längre norrut i landet var det mer måttliga regnskurar.

Under söndagen drog lågtrycksområdet vidare österut och följdes av en kallfront från nordväst. I samband med denna föll stora regnmängder på sina håll i den mellersta delen av Sverige. Skagsudde vid Ångermanlandskusten kom upp i 41,2 mm.

Stabilare avslutning

Under den sista dagen i augusti började ett högtryck växa in och vädret stabiliserade sig västerifrån. Natten var kylig med frost ner till Värmland. I Hemavan uppmättes -3,4°, vilket är det lägsta i augusti där sedan 1986. Vid främst ostkusten hängde det kvar en del regnskurar.

Högsta temperatur, augusti 2020
Norrland +30.3° den 8 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +31.4° den 16 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +33.3° den 9 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, augusti 2020
Norrland -5.0° den 28 Latnivaara (Lappland)
Svealand -1.8° den 31 Höljes (Värmland)
Götaland +2.1° den 25 Horn (Östergötland) och Målilla (Småland) samt den 28 Jönköpings flygplats (Småland)
Högsta nederbörd, augusti 2020
Norrland 132.3 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 94.5 mm Björkvik (Södermanland)
Götaland 119.1 mm Åby (Småland)
Lägsta nederbörd, augusti 2020
Norrland 6.4 mm Vindeln-Sunnansjönäs (Västerbotten)
Svealand 10.3 mm Åtorp (Närke)
Götaland 10.1 mm Landskrona (Skåne)
Högsta lufttryck, augusti 2020
Norrland 1030.4 hPa den 10 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1028.3 hPa den 11 Älvdalen och Malung (Dalarna)
Götaland 1028.0 hPa den 7 Hoburg (Gotland)
Lägsta lufttryck, augusti 2020
Norrland 987.6 hPa den 23 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 996.0 hPa den 23 Hamra (Dalarna)
Götaland 995.2 hPa den 26 Helsingborg (Skåne)
Största snödjup, augusti 2020
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm augusti 2019 (94 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i augusti 2020 (80 kB, pdf)