Augusti 2020 - Låga vattenflöden i södra Sverige

Vattenflödena var under augusti låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. De var dock inte lika låga som den torra sommaren 2018. Vattennivån i Hjälmaren var mycket låg under hela månaden.

Vattenföring

Vattenflödena var under augusti lägre än normalt för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Speciellt låga var flödena i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Vattenflödena var dock på de flesta håll högre än den mycket torra sommaren 2018.

I inledningen av augusti var vattenflödena över de normala i norra Norrland. En månad med relativt lite nederbörd har medfört att vattennivåerna har sjunkit. I slutet av månaden var vattenflödena ungefär normala för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer augusti 2020 (506 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Hjälmaren var låg redan i inledningen av månaden och sjönk sedan ytterligare. I slutet av augusti var nivån 21,52 meter över havet, vilket är ca 0,25 m under medelnivån för augusti. Det är den lägsta vattennivån sedan december 2016, då nivån var 21,48 meter över havet. Den allra lägsta nivån som uppmätts i Hjälmaren var 21,15 i oktober 1976.

Även i de andra stora sjöarna sjönk vattennivån under augusti. I Vänern, Mälaren och Vättern sjönk vattennivån ca 1 dm och var i slutet av månaden något under medelnivå för augusti. Vattennivån i Storsjön och Siljan sjönk ca 2 dm och var i slutet av månaden nära medelnivån för augusti.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar augusti 2020 (83 kB, pdf)

Markvatten

I början av augusti var markvattenhalten hög i Norrland och nära normal i övriga delar av landet. Under månaden torkade marken upp och i mitten av månaden var markvattenhalten under den normala i stora delar av landet. Speciellt låg var den i södra och östra Götaland och östra Svealand. Även i slutet av månaden var markvattenhalten på de flesta håll under den normala.

 

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 augusti 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 augusti 2020. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 augus 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981.
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 augusti 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

Små grundvattenmagasin

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 augusti 2020 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 augusti 2020 enligt SGU. Förstora Bild

I de små magasinen var nivåerna under eller mycket under de normala i södra och östra Götaland, östra Sveland samt i sydöstra Norrland. I västra Götaland och i norra Norrland var nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. Övriga delar av Sverige hade normala nivåer för årstiden.

Nivåerna i Sverige sjunker generellt sett, vilket är en förväntad utveckling under sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Möjligheterna till betydande grundvattenbildning är därför små. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i södra och östra Götaland, östra Svealand samt i sydöstra Norrland.