Augusti 2020 - Åter badtemperaturer i söder

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. Högst vattenstånd observerades i Uddevalla och lägst i Skanör. Våghöjderna var mestadels låga under månaden, de högsta observerades vid Väderöarna. Högsommarvärme gjorde att ytvattentemperaturerna steg. Mot slutet av månaden vällde det upp kallt bottenvatten i norr och i Furuögrund sjönk temperaturen till 8 grader.

Ytvattentemperatur

Augusti bjöd på långa perioder med högsommarvärme och ytvattentemperaturerna som varit blygsamma i juli steg åter. I Egentliga Östersjön och Västerhavet observerades temperaturer strax under maxvärdena som noterats för juni. Väderöarna noterade 22,4 grader den 18 augusti vilket var några tiondelar ifrån tidigare maxrekord för augusti.

Närmast kusten i norr observerades istället en avkylning från den 22 då ett djupt lågtryck drog in från Atlanten. Ihållande vindar från sydväst till väst fick kallt bottenvatten att välla upp längs kusten och gav ett minimivärde på 8,0 grader vid Furuögrund, dock inget nytt augustirekord.

Sista veckan i augusti bjöd på betydligt svalare och ostadigare väder i hela landet vilket blandade om ytvattnet och slutligen gav ett månadsmedelvärde nära det beräknade medlet för 1973-2002.

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2020 (84 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2020. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

Under augusti var det små variationer i vattenståndet* vilket var raka motsatsen till juli då det hände många saker. Vid månadens inledning var vattenståndet omkring 20 cm över det normala på de flesta platser.

I början av månaden var det några dagar med sydvästlig vind längs västkusten och vattenståndet steg något. Den 3 hade Kungsvik +41 cm, Smögen +35 cm och Göteborg +42 cm.

Sedan blev vädret mer högtrycksbetonat och på västkusten hamnade vattenståndet omkring det normala fram till 20 augusti. På de östra farvattnen sjönk det fram till omkring den 10 sedan var det omkring det normala fram till den 20.

Den 22-23 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet och en sydvästlig vind pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +54 cm. Kungsvik hade +50 cm och Göteborg +42 cm.

På Östersjön pressades vattnet åt nordost och månadens lägsta observation noterades i Skanör med -34 cm. Kungsholmsfort hade -24 cm.

Sedan hände inte så mycket mer med vattenståndet under resten av månaden utan det låg kvar kring det normala på de flesta platser. I norr pressade en nordostlig vind vattnet söderut och i slutet av månaden sjönk vattenståndet till omkring -20 cm på de nordligaste stationerna.

Tittar man på månadsmedlen så var det lite över det normala på samtliga platser.

Jämför man med augusti förra året så var det väldigt lika noteringar på max-, min- och medelvattenståndet.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2020 (139 kB, pdf)

Höga vågor

I juli var det ovanligt höga vågor men i augusti observerades det relativt låga våghöjder. Månadens högsta signifikanta våghöjd* registrerades vid Väderöarna med 3,1 meter. För att hitta en augustimånad med lägre maxnotering får man gå tillbaka till 2015.

Den 2 var det en sydvästlig vind på 14 m/s vid västkusten och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,7 meter och vid Brofjorden till 2,6 meter.

Den 9 var det en nordlig vind på 12 m/s över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 1,8 meter.

Den 23 observerades månadens högsta signifikanta våghöjd vid Väderöarna med 3,1 meter och Brofjorden noterade 2,9 meter.

Den 29 passerade ett lågtryck södra Sverige och på Östersjön var det en ostlig vind på 14 m/s. Vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter.

Tittar man på månadsmedel för de olika stationerna så var observationerna i augusti något under det normala för en augustimånad.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2020. Förstora Bild