Juni 2018 - Svalt och regnigt kring midsommar

Efter den exceptionella värmen i maj följde en junimånad med mer typiskt och varierat svenskt sommarväder, framför allt i mitten av månaden. Längst i söder var det dock sommarvärmen som dominerade och där blev juni 2018 en av de allra varmaste på 100 år. I norr var årets juni däremot rätt sval och tidvis blåsig.

Temperatur

I den sydligaste delen av Sverige var det varma luftmassor som dominerade och där blev juni 2018 en av de allra varmaste på drygt 100 år.

  • I Lund var årets juni den varmaste sedan rekordåret 1889.
  • I Falsterbo var årets juni tillsammans med juni 1992 den varmaste sedan 1889.
  • Vid Ölands norra udde var årets juni den allra varmaste sedan mätningar inleddes i mitten av 1800-talet.

Ju längre norrut vi kommer i landet desto svårare fick varmluften att dominera under någon längre period. I norra Norrland var juni 2018 på sina håll den kyligaste på tre år.

Som kuriosa kan nämnas att årets juni på en del håll i västra Norrland blev kyligare än maj, vilket är mycket ovanligt.

Månadsmedeltemperaturen under juni 2018.
Månadsmedeltemperaturen under juni 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2018. Förstora Bild

 

Nederbörd

I norra Norrland och på sina håll i ett band från nordligaste Götaland till sydligaste Norrland föll mer nederbörd än normalt i juni 2018. Ett kraftigt regnområde som passerade kring midsommar bidrog till nederbördsöverskotten.

För mätserien Katterjåkk/Riksgränsen blev årets juni den regnigaste sedan 1952.

I övriga delar av landet var juni 2018 torr eller mycket torr.

Minst nederbörd fick Oskarshamn i Småland med 2,8 mm.

Karta över nederbörd juni 2018.
Nederbördssumma i mm juni 2018. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juni 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juni 2018 (91 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2018. Förstora Bild

I framför allt norra delen av Sverige var juni 2018 rätt blåsig. Där var byvindhastigheten i medeltal betydligt högre än under juni 2017, som var blåsig i framför allt södra Sverige.

Den högsta byvindhastigheten rapporterades från Sylarna i Jämtlandsfjällen med 39,7 m/s den 14 juni.

Den högsta medelvindhastigheten var för högfjällsstationer 30,9 m/s vid Stekenjokk den 7 juni, och för kuststationer 26,0 m/s på Örskär den 22 juni. Båda värdena är anmärkningsvärt höga för att vara i juni. För Örskärs del är det den näst högsta medelvindhastighet som noterats för en kuststation i Sverige i juni månad.

Snö

Katterjåkk fick 7 cm snö den 4 juni och den låg kvar i cirka fyra dygn. Därutöver var det bara i högre fjällterräng som snö förekom under juni månad.

Solskenstid

Det var stor skillnad mellan norra och södra Sverige vad gäller solskenstid och medelmolnighet. I norr var solskenstiden normal eller under det normala, medan den var över det normala i södra Sverige.

För Nordkoster, Falsterbo och Karlskrona var juni 2018 rekordsolig. Mätserierna där är dock inte så gamla.

För Katterjåkk noterades med god marginal nytt bottenrekord med endast 57 soltimmar under juni 2018. Mätningar där inleddes 1972.

Karta med soltimmar under juni 2018.
Antal soltimmar i juni 2018. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2018. Förstora Bild

Åska

Under lite drygt hälften av månadens dygn förekom åska åtminstone någonstans i Sverige. Det åskrikaste dygnet var den 10 juni med åska på många håll i norra Svealand och sydligaste Norrland.

Juni 2018 - Totalt antal blixtar
Totalt antal blixtar under juni 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under juni 2018.
Antal åskdagar under juni 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Försommarhettan kulminerar i söder

Den varma luften från i maj låg kvar i början av juni, och Markaryd i Småland noterade 29,8° på månadens första dag. Samtidigt rörde sig en kallfront med en del regn- och åskskurar ner över mellersta Sverige.

Bakom kallfronten utbredde sig lite svalare luft i norr, där dagstemperaturerna sänktes. I södra Sverige noterades nytt säsongshögsta den 2 juni med 31,4° i Osby i Skåne. Detta är den högsta junitemperaturen där sedan 1953.

Natten till den 3 juni rapporterades en tropisk natt från Vinga med 20,1° i minimitemperatur. Detta är ett rekordtidigt datum för en tropisk natt i Sverige. Under dagen kulminerade försommarhettan med 32,7° i Oskarshamn och Gladhammar i Småland. Flera stationer i Götaland och Svealand rapporterade de högsta junitemperaturerna på över 40 år. I Norrköping och Uppsala var det den varmaste junidagen sedan 1947 med 31,2° respektive 31,5°.

Nysnö i Katterjåkk

Väderanalys gällande den 4 juni 2018
Analys av väderläget klockan 08 den 4 juni 2018. Illustration SMHI Förstora Bild

Bakom ett lågtryck över Nordkalotten drogs kylig luft ner i norr, och på morgonen den 4 juni rapporterade Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen 7 cm nysnö. Bara längst i söder dröjde sig varmluften fortfarande kvar.

Natten till den 5 juni rapporterades -6,8° från Latnivaara i norra Lappland. Bortsett från högfjällsstationer är detta den lägsta junitemperaturen i Sverige sedan 1991, något av en kontrast till alla värmerekord de tidigare veckorna.

En högtrycksrygg växte in från nordväst till nationaldagen den 6 juni. Lokal nattfrost förekom i Svealand och Götaland med exempelvis -2,1° i Tullinge i Sörmland och -0,4° vid Jönköpings flygplats.

Sommarvärmen kom tillbaka

Sommarvärmen gjorde en ny framstöt i söder och den 7 juni nådde temperaturen 28,0° i Arvika i Värmland. Längst i norr blev det snarast tillfälligt lite kyligare med ett mindre nederbördsområde, som även öster om fjällkedjan hade inslag av snö.

Värmen spred sig vidare norrut de följande dagarna, och så småningom började en del värmeåskväder uppträda.

Den 9 juni nådde temperaturen 30,1° i Halmstad. Den kulminerade nästa dag med 30,6° i Stockholm. Samma dygn föll 20 mm i Kungsberget i Hälsingland och 16 mm i Kerstinbo i nordligaste Uppland i samband med åskskurar.

Ostadigare och svalare

Nu inleddes en period med svalare och ostadigare väder och den 11 juni bredde ett lågtrycksområde ut sig över Sverige. Stora Spånsberget i Dalarna fick 25,5 mm detta dygn. Sammantaget över två dygn rapporterade Ludvika i Dalarna hela 81,5 mm.

Lågtrycksområdet försköts österut den 12 juni och följdes i framför allt norra Sverige av rätt kylig luft.

Följande dag, den 13 juni, bildades kraftiga åskskurar över Götaland. Kindsboda i södra Västergötland fick 44,0 mm och exempelvis Linköping 35,4 mm. Från Skåne kom rapporter om hagelbyar.

Framför ett djupt lågtryck på Norska havet kom det in ett regnområde över främst mellersta och norra Sverige den 14 juni. Avasjö-Borgafjäll i sydligaste Lapplandsfjällen rapporterade då 23,1 mm. Vid Väderöarna i Bohuslän förekom stormbyar 27,7 m/s och vid Sylarna i Jämtlandsfjällen orkanbyar 39,7 m/s.

Lågtrycket fortsatte upp över Norska havet och följdes de följande dygnen av en sydvästlig luftström och regnskurar på många håll, dock i allmänhet inte så kraftiga.

Regnskurarna blir kraftigare

Ett område med regn och åska, som den 17 juni rörde sig upp över södra och mellersta Sverige, var av det lite kraftigare slaget. Gustavsfors i Värmland rapporterade då 53,0 mm. Från Gnosjö i Småland kom rapporter om nedblåsta takpannor i samband med åskväder.

Den 18 juni hade regnet och åskan nått nordligaste Sverige med 15-20 mm på flera håll. Det följdes av ett nytt område med skurar från sydväst, men detta gav mest måttliga mängder.

Ett djupt lågtryck på Norska havet bidrog till att den 19 juni blev ett blåsigt dygn på många håll i landet. Ute på Måseskär i Bohuslän noterades västliga stormbyar 24,7 m/s. Längst i norr förstärktes regnet och Jukkasjärvi i nordligaste Lappland rapporterade 33,5 mm på 24 timmar.

Regnet låg kvar längst i norr även följande dag den 20 juni. Våra två nordligaste stationer, Naimakka och Saarikoski, noterade då 39,6 respektive 38,2 mm. I söder kom ett nytt och rätt kraftigt regnområde in. Vedum i Västergötland hann få 31,0 mm fram till avläsningen nästa morgon.

Mycket regnig midsommarafton i norr

Regnet i söder hörde samman med ett lågtryck som intensifierades över Svealand den 21 juni. I ett band från nordvästra Götaland till sydligaste Norrland föll stora regnmängder. Allra mest rapporterades från Älvkarleby i nordligaste Uppland med 63,5 mm. Detta blev månadens största dygnsnederbörd.

Väderanalys gällande den 22 juni 2018
Analys av väderläget klockan 20 på midsommarafton den 22 juni 2018. Illustration SMHI Förstora Bild

Under midsommarafton den 22 juni drog lågtrycket vidare in över Finland. På lågtryckets baksida blåste det upp nordvästlig storm 26,0 m/s vid Örskär. Det kraftigaste regnet svängde upp mot nordöstra Norrland där Rödkallen fick 31,6 mm. Bland andra stora mängder kan nämnas 25,3 mm i Pajala, vilket innebar den regnigaste midsommaraftonen där sedan mätningar inledes 1940.

Under midsommardagen fortsatte lågtrycket norrut mot Ishavet. Det innebar fortsatt ostadigt väder i norr, medan det i söder var mest uppehåll men fortfarande rätt svalt.

Midsommarhelgen avslutades med en söndag med uppehåll på de flesta platser, men över södra Götaland kom det in ett område med regn- och åskskurar mot kvällen. Natten var kylig på många håll i landet med exempelvis -2,1° i Gielas i södra Lapplandsfjällen och +2,4° i Hagshult i Småland. Men frampå dagen så blev det i allmänhet lite varmare än de föregående dagarna.

Högsommarvärmen kommer tillbaka

Den 25 juni började en högtrycksrygg förstärkas alltmer över främst de södra och mellersta delarna av Sverige. Samtidigt utbredde sig varmare luft med de högsta temperaturerna nära norska gränsen. Arvika i Värmland nådde 28,3°, vilket var den högsta temperaturen i landet på över två veckor.

Högtrycksryggen gav en solig och varm dag på de flesta håll den 26 juni. Upp till södra Norrland noterades högsommartemperaturer över 25° och allra varmast var det återigen i Arvika med 28,9°. Längst i norr var det dock blåsigt i samband med ett lågtryck på Ishavet.

Den 27 juni sprängdes åter 30°-vallen med 30,1° i Arvika och 30,0° i Eskilstuna och i Kvarn i Östergötland. I norr kulminerade blåsten med vindbyar på 38,3 m/s i Tarfala i Kebnekaisefjällen. Senare på dagen kom ett mindre regnområde in västerifrån över norra Norrland.

Åter lite svalare

I söder hann det bli ytterligare en mycket varm dag med som högst 31,8° i Målilla i östra Småland. Växjö hade samtidigt 30,6°, vilket är högsta junitemperaturen där sedan 1982.
Samtidigt passerade ett lågtryck mellersta Sverige och på dess baksida blev det rejält blåsigt vid södra Norrlandskusten och Upplandskusten. Vid Örskär registrerades nordliga stormbyar 24,8 m/s.

Till den 29 juni hade dagstemperaturerna sänkts cirka 10 grader på många håll, men den svala luften var torr med ingen eller bara lätt nederbörd.

Månaden avslutades med en solig lördag på de flesta håll i landet. Från Staffanstorp i Skåne och från Tjörn i Bohuslän kom rapporter om kraftiga stoftvirvlar som slet ner takpannor m.m.

Högsta temperatur, juni 2018
Norrland +28.5° den 1 och 28 Gävle (Gästrikland)
Svealand +32.2° den 3 Arvika (Värmland)
Götaland +32.7° den 3 Gladhammar och Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, juni 2018
Norrland -6.8° den 5 Latnivaara (Lappland)
Svealand -2.5° den 6 Höljes (Värmland)
Götaland -0.4° den 6 Jönköpings flygplats (Småland)
Högsta nederbörd, juni 2018
Norrland 203.8 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 111.1 mm Ludvika (Dalarna)
Götaland 95.6 mm Falköping-Valtorp (Västergötland)
Lägsta nederbörd, juni 2018
Norrland 6.2 mm Skagsudde A (Ångermanland)
Svealand 9.0 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 2.8 mm Oskarshamn (Småland)
Högsta lufttryck, juni 2018
Norrland 1029.9 hPa den 27 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1029.5 hPa den 27 Örskär (Uppland)
Götaland 1029.4 hPa den 27 Hoburg (Gotland)
Lägsta lufttryck, juni 2018
Norrland 988.3 hPa den 19 Norsjö och Bjuröklubb (Västerbotten)
Svealand 989.1 hPa den 22 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 993.8 hPa den 22 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, juni 2018
Norrland 7 cm den 4 Katterjåkk (Lappland)
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm juni 2018 (81 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i juni 2018 (81 kB, pdf)