Juni 2018 - Höga vågor

Månaden inleddes med vattenstånd under det normala på samtliga platser. Det lägsta vattenståndet observerades i Kalix och det högsta i Skanör. Det var flera tillfällen med höga vågor, den högsta signifikanta våghöjden 4,0 meter observerades vid Brofjorden på västkusten. Månaden började med höga vattentemperaturer men sen kom uppvärmningen av sig.

Ytvattentemperaturen

Månaden började med höga temperaturer. Den 3-4 passerade ett lågtryck österut över norra Skandinavien vilket förde med sig att kallare luft strömmade ner från norr och sänkte ytvattentemperaturen under några dagar, i framförallt Bottniska viken men även i norra Östersjön.

Därefter stabiliserade sig vädret något och ytvattentemperaturen steg långsamt.

I mitten av månaden rörde sig ett djupt lågtryck åt nordost på Norska havet vilket sänkte ytvattentemperaturen på västkusten med ett par grader.

Midsommarveckan bjöd på ostadigt väder, med början i ett djupt lågtryck på Norska havet som rörde sig åt nordost. Det var framförallt ytvattnet på västkusten och i Östersjön som berördes av temperatursänkningen. Den 21-23 passerade ett lågtryck långsamt i nordostlig riktning, från sydvästra Sverige mot norra Finland, vilket gjorde att ytvattentemperaturen tillfälligt sänktes i de flesta farvattnen.

Sista veckan stabiliserades vädret och ytvattentemperaturerna började återigen stiga.

På Väderöarna noterades ett nytt junirekord, 21,2° mot tidigare 20,9°. Marviken var bara en tiondel ifrån sitt junirekord.

Ytvattentemperatur i kustvatten juni 2018 (75 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2018. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

Juni inleddes som de senaste månaderna med vattenstånd under det normala på samtliga platser. Längs västkusten var det omkring 10 cm under det normala och i de östra farvattnen omkring 40 cm under det normala. Månadsmedlen var under de normala på samtliga platser.

Den 5 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och över Bottenviken var det en nordlig vind som pressade vattnet söderut och månadens lägsta vattenstånd observerades i Kalix med -60 cm.

Den 14 rörde sig ett lågtryck in över Norska havet med en sydlig till sydvästlig vind längs västkusten som pressade vattnet in mot kusten. I Kungsvik steg vattenståndet till +49 cm.

Under resten av månaden passerade flera lågtryck men det hände inte så mycket med vattenstånden. I de östra farvattnen steg det sakta men höll sig omkring -30 cm till +10 cm resten av månaden. På västkusten omkring -20 cm till +30 cm.

Månadens högsta vattenstånd observerades i Skanör den 29. På morgonen kl 6 var vattenståndet -5 cm, över södra Östersjön var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst och fram till klockan 13 hade det stigit till +51 cm vilket blev månadens högsta.

Dygnsmedelplot för Stockholm, data sedan år 2000 för perioden januari t o m juni. Årets vattenstånd fortsätter att vara lågt men inte rekordlågt.
Dygnsmedelplot för Stockholm, data sedan år 2000 för perioden januari t o m juni. Årets vattenstånd fortsätter att vara lågt men inte rekordlågt. Förstora Bild

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2018 (138 kB, pdf)

Höga vågor

Under juni månad var det flera tillfällen med höga vågor omkring eller över 3 meter.

Den 5 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och på de östra farvattnen var det en nordlig till nordvästlig vind omkring 14 m/s. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden* till 2,1 meter,  vid Huvudskär till 1,8 och Finngrundet i Bottenhavet registrerade 2,9 meter.

Nästa tillfälle med höga vågor inträffade den 15 då ett lågtryck passerade upp längs Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,4 meter och vid Brofjorden till 3,0 meter.

Den 19 passerade ett nytt lågtryck på samma bana men med lite mer vind 20 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg då till 3,7 meter och vid Brofjorden till 4,0 meter vilket blev månadens högsta observation.

Den 22 passerade ett lågtryck över Bottenhavet med nordvästlig vind över de östra farvattnen. Den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,1 meter och vid Finngrundet till 2,8 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2018. Förstora Bild