Forskningsnyheter

”Sommaren i city…2022” – mätkampanj ökar kunskap om hur värme utvecklas i stadsmiljö

MeteorologiLuftmiljö

Den rekordvarma sommaren 2018 har visat att det finns ett stort behov av att klimatanpassa städer till ökade temperaturer och värmeböljor. Nu ska forskare samla in detaljerade data i Linköping och Norrköping för att få ny kunskap om hur värme skapas och utvecklas i stadsmiljö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fokus på havsmiljö genom Öppet fartyg 9 – 11 juni

Oceanografi

Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut. Genom eventet Öppet fartyg 9 – 11 juni i Stockholm visas betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

KlimatSMHI Rossby Centre

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. Projektet OptimESM (Optimal High Resolution Earth System Models for Exploring Future Climate Changes) och dess nya klimatsystemmodeller …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatforskning med stor bredd på nationellt symposium

KlimatSMHI Rossby Centre

Under tre dagar fick forskare och andra samhällsaktörer från hela Sverige prata om pågående klimatforskning, vad som händer med klimatet och vilken roll klimatforskningen har för samhället. Swedish Climate Symposium, som genomfördes för första gången i mitten av maj, samlade hundratals intresserade …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning och samarbete i fokus på årets Havs- och vattenforum

HydrologiOceanografiKlimat

Vatten är en livsviktig resurs. Nu är det dags för Havs- och vattenforum som i år har temat ”Vatten i landskapet”. Under två dagar samlas vattensverige till samtal och kunskapsbyte kring de stora utmaningar samhället står inför på grund av bland annat klimatförändringar och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker klimatets påverkan på framtidens vindkraftsproduktion

KlimatSMHI Rossby Centre

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det vindkraftsproduktionen? Svaret på de frågorna är viktiga för vindkraftsindustrin och för att fatta beslut om framtidens energiproduktion. Pågående forskning, i ett projekt som forskare från SMHI deltar i, använder …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: 50 procents risk att globala temperaturen tillfälligt når över 1,5-graders-tröskeln under kommande fem år

Klimat

Enligt en rapport från WMO som publicerades igår är det 50 procents risk att den årliga globala medeltemperaturen tillfälligt kommer att nå 1,5 grader över förindustriell nivå, åtminstone något av de kommande fem åren. Och sannolikheten ökar med tiden. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodell som ”ser” stormar: ett steg mot mer användbar information om klimat och klimatextremer

KlimatSMHI Rossby Centre

Sverige har de senaste åren upplevt en spännvidd av extrema väderhändelser som troligtvis kommer vara starkare och ske oftare i ett varmare klimat. Med hjälp av den nya generationens klimatmodeller kan vi vara ett steg närmare mer användbar information om klimat och klimatextremer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tidig mänsklig påverkan på klimatet i Europa

KlimatSMHI Rossby Centre

Långt före industrialiseringen har människor huggit ned skog för att ge plats åt åker- och betesmark eller för att förbättra jaktmöjligheterna. Sådana förändringar i växtligheten påverkar det lokala klimatet, och därför finns det skäl att tro att människan har påverkat klimatet i Europa så tidigt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Copernicus summerar 2021: Rekordvarm sommar i Europa och fortsatt ökande halter av växthusgaser i atmosfären

Klimat

Idag publicerar Copernicus klimattjänst sin årliga rapport European State of the Climate.

– Rapporten pekar på att den globala medeltemperaturen nu nått 1,2 grader Celsius över förindustriell nivå och att halterna av växthusgaser fortsätter öka i atmosfären. Sammantaget visar detta på svårigheten …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden