Forskare undersöker klimatets påverkan på framtidens vindkraftsproduktion

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det vindkraftsproduktionen? Svaret på de frågorna är viktiga för vindkraftsindustrin och för att fatta beslut om framtidens energiproduktion. Pågående forskning, i ett projekt som forskare från SMHI deltar i, använder klimatmodeller för att analysera vindresurser för olika klimatscenarion.

I den senaste IPCC-rapporten "Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen" efterlyser klimatpanelen åtgärder för ett skifte från investeringar i fossila bränslen till förnybara energier. Det innebär ett stort skifte i energisektorn och viktiga investeringsbeslut som tar hänsyn till både energiproduktion och energilagring.

Vinkraftspotential i ett framtida klimat

Vindkraft på land och till havs har potential för elektrisk energiproduktion, och speciellt i norra Europa. Under de senaste åren har designen av vindturbinen förbättrats och kostnaden för installerad megawatt-kapacitet minskat. Däremot varierar vind som resurs och det elektriska energisystemet måste designas utifrån de förutsättningarna för att säkerställa energiproduktionen.

Kunskap om potentiella trender inom vindkraftsresurser är en viktig aspekt för framtida vindkraftsinvesteringar, säger Elena Malz, forskare vid Rossby Centre, SMHI.

Elena deltar i ett forskningsprojekt som undersöker hur klimatförändringar påverkar vindkraftsproduktionen. Genom att använda klimatmodellen HCLIM kan vindens hastighet beräknas till år 2100 med en 3 timmars tidsresolution och en 12 kilometer rumsresolution. Vinddatan är analyserad i detalj för att fånga trender gällande perioder med låg eller medelhög vindhastighet.

Karta över Skandinavien som lisar vart det blåser mycket och vart det blåser lite under ett år. Vinddatan analyseras för att kunna besvara frågor om framtidens vindkraftsproduktion.
Karta över Skandinavien som visar områden med få (blå) och många (röd) lugna dagar (lite vind) under ett år.

För hållbara energisystem i Skandinavien

För att kunna använda vinddatan för att beräkna elektricitetsproduktionen är den ändrad till att gälla vindkraftsproduktion. Datan kommer att användas för att modelerera och undersöka den potentiella kompositionen av ett kostnadsoptimalt, pålitligt och hållbart energisystem i den Skandinaviska regionen, fortsätter Elena. 

Forskningsprojektet kommer pågå till slutet av 2022 och sker i samarbete med Chalmers Universitet och Profu, ett privat konsultbolag baserat i Göteborg. Elena kommer presentera resultaten under the Swedish Climate Symposium som äger rum i Norrköping den 16-18 maj 2022.