Nationellt symposium i Norrköping sätter fokus på klimatforskning

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? Tillsammans med de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning, arrangerar SMHI ett klimatsymposium i Norrköping den 16-18 maj 2022: Swedish Climate Symposium.

– För första gången samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i ett större symposium där SMHI är medarrangör. Konferensen är ett nytt forum där vi kan visa upp resultat och förstärka vår roll inom klimatforskningen. Konferensen tar också upp betydelsen av underlag för beslut inom klimatanpassning och begränsning av klimateffekter, säger Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi.

Forskning kopplad till IPCC-rapporter

Swedish Climate Symposium ären vetenskaplig konferens om klimat som tar  avstamp i slutsatserna från FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering (AR6) och konsekvenserna för Sverige. Den forskning som ligger till grund för IPCC-rapporterna kommer att presenteras.  Klimatforskarna kommer att visa upp Sveriges världsledande expertis inom klimatvetenskapliga områden, som omfattar inte bara den naturvetenskapliga grunden utan även effekter, anpassning och begränsning av klimatförändringar.SMHI-forskare kommer att presentera sin senaste klimatforskning, både i muntliga  presentationer och vetenskapliga postrar.

Erfarenheter och utmaningar

Symposiet som pågår i tre dagar kommer det att erbjuda forskare i Sverige en unik möjlighet att tillsammans dela sina bidrag till klimatforskningen och reflektera över dessa. Dessutom och kanske än viktigare, kommer forskare att tillsammans se på framtiden och identifiera kunskapsluckor och möjlighet till förstärkt samarbete för att ytterligare fördjupa förståelsen av klimatförändringen och dess effekter och vilken vetenskapligt förankrat hållbar utveckling som behövs för att begränsa den.

Tredje dag med utbyte mellan vetenskap och allmänhet

Tredje dagen kommer att ha som motto "Connecting science and people" med sessioner där media, politiker och samhällsaktörer kommer att få träffa och interagera med forskare, med tonvikt på klimatet i en svensk kontext. Aktiviteter är bland annat en gratis webbkurs Kunskap om klimatet, presentationen av  Insikter om klimatet ur ett svenskt forskningsperspektiv och sessionen Mellan makt och maktlöshet: Omsättning av vår kunskap om klimatet till politisk handling,

– Symposiet har väckt stort intresse! Hittills har över 280 anmälningar kommit in, från drygt 50 olika organisationer, allt ifrån universitet och media, till företag och politiker, säger Helena Martins, forskningskommunikatör på SMHI Rossby Centre.

Mer information om symposiet och anmälan finns på symposiets webbplats.