Fokus på havsmiljö genom Öppet fartyg 9 – 11 juni

Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut. Genom eventet Öppet fartyg 9 – 11 juni i Stockholm visas betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

Svea
Det vi gör mot haven och det marina livet idag får vi leva med i decennier, kanske århundraden. Det finns fortfarande mycket vi behöver veta mer om när det gäller vår påverkan, och om havets roll i klimatsystemet. Att samla data är en grund för att vidareutveckla kunskapen, och för att vi ska kunna ta informerade beslut på vetenskaplig grund, säger Helén Andersson, chef för forskningsavdelningen vid SMHI.

 

Viktig kunskap om havet

För att övervaka havsmiljön och samla data och kunskap genomför SMHI varje månad, året om, expeditioner med forskningsfartyget R/V Svea på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Expeditionerna är en del av den svenska miljöövervakningen och även en del av Sveriges åtaganden i internationella samarbeten kring havsmiljö. Den data som samlas in genom olika vattenprover ger viktig kunskap om havets näringsämnen, syrehalt, temperatur med mera och används bland annat i forskning.

Helén Andersson, chef forskningsavdelningen SMHI
Samverkan både internationellt och nationellt mellan olika myndigheter, lärosäten och aktörer är en förutsättning för arbetet med havsmiljö. Därför känns det både viktigt och spännande med kraftsamlingen Öppet fartyg, fortsätter Helén Andersson.

 

Tre forskningsfartyg i Stockholm

Eventet Öppet fartyg riktar sig till intressenter och beslutsfattare, men också till allmänheten. De svenska forskningsfartygen R/V Svea, R/V Skagerak och S/V Ocean Surveyor ankrar upp utanför Fotografiska i Stockholm den 9 till 11 juni. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SMHI (R/V Svea), Göteborgs universitet (R/V Skagerak) och Sveriges geologiska undersökning (S/V Ocean Surveyor) samverkar kring visningen av fartygen.

Den 9 juni hälsas H.K.H. Kronprinsessan Victoria välkommen i samband med att särskilt inbjudna gäster besöker fartygen. Den 10 juni finns ett program för särskilt inbjudna gäster på R/V Svea.

Ett antal SMHI-medarbetare är engagerade i eventet, främst för att visa olika stationer på R/V Svea. Helén Andersson håller ett kort föredrag på Fotografiska den 9 juni.

Den 11 juni är allmänheten välkommen att besöka R/V Svea och R/V Skagerak.

Mer information om besök för allmänheten den 11 juni, på SLU:s webbplats

Öppet fartyg arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med SMHI, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges geologiska undersökning och Polarforskningssekretariatet.