SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. Projektet OptimESM (Optimal High Resolution Earth System Models for Exploring Future Climate Changes) och dess nya klimatsystemmodeller förser beslutsfattare på alla nivåer med just detta.

OptimESM kommer att leverera helt ny och policyrelevant kunskap när det gäller konsekvenserna av att nå eller överskrida olika nivåer av global uppvärmning - inklusive risken för snabba förändringar i klimatsystemet och regionala effekter.

De nya klimatmodellerna som projektet tar fram kombinerar hög upplösning med detaljerade beskrivningar av viktiga fysiska och biokemiska processer. OptimESM kommer att utveckla nya utsläpps- och markanvändningsscenarier för tidsperioder fram till år 2300. Det innefattar också sådana där målen i Parisavtalet nås, och andra som tillfälligt eller permanent överskrider Parismålen. Utifrån dessa scenarier kan OptimESM leverera långsiktiga klimatberäkningar som ökar vår förståelse för risken att utlösa potentiella brytpunkter (tipping points) i klimatsystemet gällande inlandsisar, havsis, havscirkulation, marina ekosystem, permafrost och landekosystem.

OptimESM key results
Förväntade nyckelresultat från OptimESM.

OptimESM leds av Rossby Centre vid SMHI

OptimESM har godkänts för finansiering av Europeiska kommissionen under forskningsramverket Horizon Europe och kommer att ledas av SMHIs klimatforskare Torben Königk de kommande fem åren.

 Detta är ett erkännande av den utmärkta forskning som bedrivs vid SMHIs Rossby Centre. Det är också ett bevis för det förtroende vi fått från våra internationella partner. Vi är väldigt stolta över att leda detta projekt och därmed få möjligheten att ta fram ny kunskap om framtida klimatförändringar, säger Torben Königk vid Rossby Centre, SMHI.
optimESM partners
Lokalisering och huvudsakliga expertisområden för de 19 europeiska institutioner som bidrar till OptimESM, samt internationella partners.

Vetenskapsbaserade och handlingskraftiga beslut

Projektkonsortiet består av 19 europeiska partners från 10 länder och OptimESM kommer att samarbeta med partners från USA, Kanada, Sydafrika, Indien, Australien och Japan, med expertis på klimatsystemsmodellering och regional klimatförändring.

Ny kunskap och data från OptimESM kommer att aktivt förmedlas till såväl beslutsfattare,  effektforskningsdiscipliner som allmänheten. Denna kunskap ger förutsättningar för en handlingskraftig och vetenskapsbaserad politik, säger Helena Martins, forskningskommunikatör på Rossby Centre, som ska leda kommunikationen och kunskapsspridningen av OptimESM.