Forskningsnyheter

Riksdagen vill lära sig mer om systemanalys och SMHIs vattenforskning

Hydrologi

– Samordningen kring vattnet i Sverige måste bli bättre för att det ska räcka till alla även i ett klimat i förändring. Det är politikerna som kan genomföra förbättringarna och jag hoppas att de tar den chansen, säger Berit Arheimer, professor i hydrologi på SMHI som är inbjuden att tala på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varmare klimat och mer näringsämnen förändrar fjällmiljön

MeteorologiKlimatLuftmiljö

Den biologiska mångfalden står inför stora utmaningar. Ett förändrat klimat och fortsatt kvävetillskott från luften utmanar känsliga fjällmiljöer i den skandinaviska bergskedjan. Det påverkar de näringar som är knutna till fjällmiljön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitdata från mer än 40 år visar molnighet och strålning över hela jorden

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Meteorologiska satelliter som cirkulerar kring jorden bär på instrument som kan observera moln, uppskatta jordytans förmåga att reflektera solstrålning samt mäta strålning i atmosfären. Nu har forskare sammanställt en över 40 år lång tidsserie av data från satellitobservationer som är mycket …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatforskning ger indikation om sommarnederbörd i norra Europa – mindre mängder än normalt förväntas

Klimat

Sedan några år arbetar klimatforskare på SMHI med att studera kopplingar mellan förhållanden i atmosfären över subtropiska Stilla havet under våren och mängden nederbörd under sommaren i norra Europa. Forskningen skapar förutsättning för en enkel, men ändå förhållandevis träffsäker, uppskattning av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Första satellitbilden från MTG-I1 avslöjar ökad detaljrikedom

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Satellitinformation är ett nödvändigt underlag för att ta fram väderprognoser. Den europeiska meteorologiska satellitorganisationen EUMETSAT delar nu den första satellitbilden från MTG-I1, den nya geostationära satelliten som sköts upp i december 2022.”Det är en tydlig utveckling av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet 2022 i Europa: extrem hetta och utbredd torka

Klimat

Idag presenterar Copernicus klimattjänst sin rapport om klimatet i Europa det gångna året, European State of the Climate 2022. Rapporten beskriver stigande temperatur och intensifierade extrema väderhändelse i ett Europa där temperaturen ökar snabbare än det globala genomsnittet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu är det enklare att ta fram statistik om extrema regn – och se hur skyfall påverkas av ett förändrat klimat

Meteorologi

Webbtjänsten ”Skyfallsstatistik: Regional statistik för extrema korttidsregn” bidrar med värdefull information både för samhällsplaneraren och för den regnintresserade privatpersonen. Den gör det enklare att ta fram statistik om skyfall – och få information om hur extrema regn påverkas av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiprofessor inför historiskt FN-möte: ”Det behövs ett IPCC för vattenfrågor”

Hydrologi

Den 22 mars, på Världsvattendagen, startar FN:s stora vattenkonferens i New York. Berit Arheimer, professor i hydrologi vid SMHI, deltar.

"När det gäller vattenfrågor är gapet mellan forskning och dagens beslutade policys stort. För att stödja beslutsfattande att nå hållbarhetsmålen behövs en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftmiljöforskare använder planeten Mars som laboratorium i nytt projekt

MeteorologiLuftmiljöAtmosfärisk fjärranalys

Stoft från sandstormar i ökenområden försämrar luftkvaliteten även på långa avstånd och kan ställa till problem i samhället också på andra sätt. Samtidigt har forskare svårt att studera och beskriva processerna med tillräcklig noggrannhet, eftersom det finns andra aerosoler i luften som stör. Men …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs forskare undersöker: Hur påverkas vattenflödet och näringsämnen av återställda våtmarker?

Hydrologi

I en rad olika projekt restaureras utdikade våtmarker i Sverige. Det görs dels för att minska markens utsläpp av koldioxid, dels för ökad biologisk mångfald. Det finns också en förhoppning om att återställda våtmarker kan ha en dämpande effekt på extrema vattenflöden, och minska problem med …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden