SMHI och DMI samarbetar med att utveckla varningssystem för översvämningar i Danmark

Klimatförändringen leder till allt fler extrema väderhändelser, vilket har fått den danska regeringen att investera i ett prognos- och varningssystem för översvämningar. Danmarks metrologiska institut (DMI) leder arbetet och SMHI är en av flera partners som stöttar projektet.

Med tidiga varningar kan man öka beredskapen och minska skador och kostnader från översvämningar. Den danska regeringen har nu investerat nästan 190 miljoner danska kronor till utvecklingen av varningssystemet. För att sätta summan i ett perspektiv – kostnaden för det extrema skyfallet i Köpenhamn 2011 var cirka sex miljarder danska kronor.

Arbetet med att utveckla varningssystemet går ut på att vi ska samla in mycket data, för att sedan kunna bygga en modell som visar översvämningsrisken vid olika väderhändelser. När det är färdigt kan vi börja leverera resultaten stegvis, först till landets beredskapsfunktioner, och senare kring 2025 till offentligheten, säger Michael Butts forskare och hydrolog vid DMI.
En grupp med medarbetare på DMI och SMHI
Bild från kick-off mötet vid DMI 2023. Michael Butts längst till höger och Jafet Andersson tredje från höger.

De främsta orsakerna till översvämningar i Danmark är skyfall, långa ihållande perioder av regn och höga havsvattenstånd. Sedan tidigare varnar DMI för extremt väder, men inte för vilka områden som riskerar att översvämmas. För att göra det krävs bland annat att vattnets flöde modelleras kontinuerligt över hela landet, vilket i sin tur kräver kunskap om samspelet mellan väder och landskap, jordar, vattendrag, sjöar och hav.

SMHIs roll

På SMHI har vi sedan länge en operativ prognos- och varningstjänst för höga flöden och översvämningar. Vi har både erfaren personal och tekniska system anpassade för verksamheten. Vi har bland annat utvecklat en öppen hydrologisk modell (HYPE), ett produktionssystem och varningsrutiner. Vi stöttar nu DMI med att anpassa dessa till Danmark. Samarbetet innebär även gemensam forskning och utveckling för att förbättra specifika komponenter, vilket kommer bli till glädje för oss alla framöver, säger Jafet Andersson som leder SMHIs del av projektet.

Samarbetet mellan SMHI och DMI startade nyligen och pågår fram till mitten av 2025. När projektet är avslutat kommer DMI att kunna varna för olika typer av översvämningar på samma sätt som de idag varnar för extrema väderhändelser.