Klimatforskning ger indikation om sommarnederbörd i norra Europa – mindre mängder än normalt förväntas

Sedan några år arbetar klimatforskare på SMHI med att studera kopplingar mellan förhållanden i atmosfären över subtropiska Stilla havet under våren och mängden nederbörd under sommaren i norra Europa. Forskningen skapar förutsättning för en enkel, men ändå förhållandevis träffsäker, uppskattning av sommarnederbörden några månader i förväg under vissa förhållanden. För den kommande sommaren visar metoden att det kan bli torrare än normalt.

Ramón Fuentes Franco
Ramón Fuentes Franco
I vår forskning ser vi att variabiliteten i atmosfären över subtropiska Stilla havet påverkar vindar över delar av Arktis, norra Atlanten och norra Europa. Detta påverkar i sin tur mängden sommarnederbörd, speciellt över norra Europa, säger Ramón Fuentes Franco, klimatforskare på SMHI.

Under senare år har flera olika forskargrupper studerat hur vädret över norra Europa kan påverkas av väder- och klimatförhållanden på avlägsna platser, så kallade fjärrkopplingar (eller teleconnections på engelska). Detta handlar bland annat om att på sikt bättre kunna förutsäga långsiktiga tendenser för området.

Genom att vi vet läget i atmosfären över subtropiska Stilla havet under tidig vår, under mars, har vi möjlighet att dra slutsatser om sommaren i norra Europa kommer att vara torrare än normalt, normal eller blötare än normalt, säger Ramón Fuentes Franco.

Ger indikation om sommarnederbörd

Vilka indikationer finns om förväntad nederbörd inför kommande sommar, utifrån forskningen?

Utifrån vår forskning, ser vi en ökad sannolikhet för en sommar med mindre nederbörd än normalt i stora delar av norra Europa, säger Ramón Fuentes Franco, som också understryker att resultaten inte ska ses som en säker nederbördsprognos för sommaren.
Indikation på nederbördsmängd sommaren 2023
Indikation på nederbördsmängd sommaren 2023. Forskning om kopplingen mellan förhållandena i atmosfären över subtropiska Stilla havet i mars och nederbördsmängden i norra Europa under sommaren (juni-augusti) visar för 2023 på en sommar med mindre nederbörd än normalt. Brun färg på landområde på kartan betyder mindre nederbörd än normalt och beige färg normal mängd, blå färg betyder mer nederbörd än normalt. Förstora Bild

Sambandet havstemperatur i Stilla havet och Rossby-vågor

Den fysikaliska mekanismen bakom kopplingen mellan förhållandena över Stilla Havet och nederbörden i Nordeuropa handlar om hur avvikelser i havsytans temperatur över Stilla Havet påverkar atmosfäriska så kallade Rossby-vågor som i sin tur påverkar stora delar av norra halvklotet. Utformning och läge av Rossby-vågorna påverkar bland annat lufttryck och nederbörd över norra Europa. Högre havstemperaturer i Stilla havet ger högre lufttryck än normalt i norra Europa och därmed mindre nederbörd. Stora variationer i havstemperatur över Stilla havet är förknippade med El Niño (varmare än normalt) och La Niña (kallare än normalt). Sambandet mellan havstemperaturer i Stilla havet och Rossby-vågorna är särskilt stark när La Niña-förhållanden under vintern övergår till El Niño-förhållanden på sommaren. Detta är någonting som sker just nu, och under andra år med liknande förhållanden har forskarna observerat högre sannolikhet för högtryck över norra Europa, med torrare förhållanden.

Vetenskaplig artikel ”Exploring the influence of the North Pacific Rossby wave sources on the variability of summer atmospheric circulation and precipitation over the Northern Hemisphere”

Vetenskaplig artikel ”Identifying remote sources of interannual variability for summer precipitation over Nordic European countries tied to global teleconnection wave patterns”

Fakta: "Teleconnection"

En koppling i vädret mellan två områden som inte har en direkt geografisk anknytning kallas ”teleconnection” (ungefär: fjärrkoppling). Ett exempel är PNA, Pacific-North American teleconnection pattern, som kan förklara ENSO:s inflytande på vädret i USA.

I Kunskapsbanken på smhi.se om PNA, Pacific-North American teleconnection pattern

Ett annat exempel på fjärrkoppling är Nordatlantiska Oscillationen, NAO. Det är en koppling mellan tryckförhållanden i atmosfären mellan Island och Azorerna, som påverkar storskaliga vädermönster över Europa.

I Kunskapsbanken på smhi.se om NAO, Nordatlantiska oscillationen