Forskningsnyheter

Ny film: Europas klimat 2050

Klimat

Alla regioner i Europa påverkas av den pågående klimatförändringen. Den här filmen är producerad av forskare inom ramen för det europeiska projektet EUCP - European Climate Prediction System. Filmen visar och förklarar variationer i temperatur, nederbörd och extrema klimathändelser som invånare i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nationellt symposium i Norrköping sätter fokus på klimatforskning

KlimatSMHI Rossby Centre

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? Tillsammans med de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning, arrangerar SMHI ett klimatsymposium i Norrköping den 16-18 maj 2022: Swedish Climate Symposium.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Projektet ARCPATH avslutat: på god väg mot resilienta och hållbara samhällen

KlimatSMHI Rossby Centre

Forskningsprojektet ARCPATH (Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies) är avslutat efter fyra år. Syftet med projektet har varit att undersöka vägar till resilienta och hållbara samhällen genom att ta fram klimatprojektioner i Arktis och att tolka effekterna av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprojekt undersöker potentialen för privata nederbördsstationer

Skyfall kan ställa till med plötsliga problem som översvämningar och andra risker för samhället. Att kunna mäta nederbörd  tätare kan leda till bättre kunskap om skyfallen, och på sikt även  säkrare prognoser, vilket forskare från bland annat SMHI ska undersöka i projektet SPARC. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och CORDEX kapacitetsutvecklar inom regionalt klimat i Bangladesh

Klimat

Tillsammans med bland andra The international Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) arrangerade SMHI och det internationella CORDEX-kontoret en workshop i Bangladesh om hur regionala klimatmodeller kan användas.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och CORDEX bidrar till nya samarbeten och ökad kapacitet i Central- och Sydamerika

Klimat

Det internationella CORDEX-kontoret vid SMHI har initierat en workshopserie  för forskare i Syd- och Centralamerika. Dessa har lett till nya teambildningar vilket ökat den regionala kapaciteten inom klimatforskning. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX-workshop om klimatinformation med 1 400 deltagare från Sydostasien

Klimat

Olika delar av Sydostasien (SEA) har olika behov av klimatinformation inför klimatförändringar nu och i framtiden. En välbesökt online workshop i november 2021 främjade fortsatt kapacitetsutveckling och smart användning av regional och lokal klimatinformation.

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC: Vårt klimat är vår framtid

Klimat

Allt liv på jorden, från ekosystem till mänskliga samhällen, är sårbara för ett klimat i förändring. IPCC:s senaste rapport Klimat i förändring 2022 – Effekter, anpassning och sårbarhet utvärderar det komplexa samspelet mellan klimatförändringen och de risker som natur och människor utsätts för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

Klimat

Dagens snabba globala klimatförändring med stora konsekvenser också i Sverige ställer krav på samhällets klimatanpassning. Forskare från SMHI har nu sammanställt aktuell kunskap om klimatförändringen i Sverige i en ny rapport. Rapporten beskriver också den klimatinformation som finns tillgänglig …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vår havsmiljö i ett föränderligt klimat – ny kunskapsfilm

OceanografiKlimat

SMHIs senaste kunskapsfilm om Östersjön och Västerhavet visar hur klimatförändringen påverkar havet och förklarar vad detta innebär för både växt- och djurliv. De avancerade havsmodeller som SMHI utvecklar pekar på möjligheter: Om vi människor begränsar våra utsläpp av växthusgaser och näringsämnen …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden