Forskningsnyheter

Klimatet och framtiden – så här skapar vi en bättre och friskare värld

Klimat

Den 30 september har du chansen att lyssna till eventet ”Människan och planeten – en bättre och friskare värld" som livesänds under ForskarFredag den 30 september. Här möter du forskare och experter från SMHI, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Odling i Balans, Linköpings universitet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX arrangerar konferens om regionalt klimat

Klimat

ICRC - International Conference on Regional Climate - arrangeras som hybridkonferens den 25-29 september 2023. Det innebär att deltagarna - cirka 500 klimatforskare och samhällsplanerare - kan delta på plats i Trieste i Italien, eller i Pune i Indien eller digitalt online.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Skogsbränder försämrar luftkvaliteten

Med ökningen av värmeböljor i klimatförändringens spår följer också en ökad risk för skogsbränder. Bränderna leder sannolikt till försämrad luftkvalitet, vilket är skadligt för både människor och ekosystem. Detta konstaterar WMO i en årlig rapport om luftkvalitet och klimat – ”WMO Air Quality and …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny metodik att beräkna luftföroreningar ger Sverigetäckande exponerings- och hälsounderlag

MeteorologiLuftmiljö

Smutsig och förorenad luft påverkar din hälsa – speciellt om du är barn, äldre eller tillhör någon riskgrupp. På SMHI utvecklar forskare och luftmiljöexperter nu en ny metodik som gör att de kan beräkna hur mycket luftföroreningar befolkningen utsätts för, både nu och i framtiden, i städer och på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs professorer deltar i ForskarFredag den 30 september

Klimat

Välkommen till ”Människan och planeten – en bättre och friskare värld” som är ett livesänt samtal under ForskarFredag den 30 september. Från SMHI deltar Erik Kjellström som är professor i klimatologi och Berit Arheimer som är professor i hydrologi. Dessutom deltar forskare och experter från …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya data och klimattjänster för europeiska vattensektorn

Hydrologi

SMHI har lett arbetet med att ta fram nya hydrologiska verktyg för att stödja användare inom vattensektorn i Europa. Klimatförändringen har stor påverkan på våra vattendrag och tjänsten bidrar till planering för kommande månader, samt för omställning inför framtida förändringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI Seminarieserie Klimat: Högvattenhändelser och framtida medelvattenstånd

Klimat


Den 8 september träffar vi experter från SMHI som delar med sig av sin kunskap om vattenståndet i Sverige och i världen – idag och i framtiden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

”Sommaren i city…2022” – mätkampanj ökar kunskap om hur värme utvecklas i stadsmiljö

MeteorologiLuftmiljö

Den rekordvarma sommaren 2018 har visat att det finns ett stort behov av att klimatanpassa städer till ökade temperaturer och värmeböljor. Nu ska forskare samla in detaljerade data i Linköping och Norrköping för att få ny kunskap om hur värme skapas och utvecklas i stadsmiljö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fokus på havsmiljö genom Öppet fartyg 9 – 11 juni

Oceanografi

Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut. Genom eventet Öppet fartyg 9 – 11 juni i Stockholm visas betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

KlimatSMHI Rossby Centre

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. Projektet OptimESM (Optimal High Resolution Earth System Models for Exploring Future Climate Changes) och dess nya klimatsystemmodeller …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden