Forskningsnyheter

Programvara från SMHI möjliggör snabb analys av polära satellitdata

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Inom SMHIs forskning och utveckling utvecklas programvara för analys av satellitdata från polära vädersatelliter. Programvaran gör det möjligt för medlemsstaterna inom EUMETSAT att använda satellitdata i väderprognosproduktionen direkt efter att en satellit passerat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Internationell konferens visade samhällsnytta med satelliter

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Stora och små satelliter och samhällsnyttan med satellitdata var i fokus under den europeiska meteorologiska satellitorganisationen EUMETSAT:s årliga konferens. Den bjöd på ett intensivt kunskapsutbyte när 579 forskare och experter från hela världen träffades i Malmö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regional klimatinformation som beslutsunderlag – internationell konferens arrangeras av SMHI

KlimatSMHI Rossby Centre

Den 25 – 29 september samlas forskare, beslutsfattare och användare av regional klimatinformation till internationell konferens. Syftet är att sätta fokus på den viktiga klimatinformation som finns tillgänglig och öka kunskapen om hur informationen kan användas som beslutsunderlag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare har skrivit om havsmiljön för unga – med de ungas hjälp

Oceanografi

Det oceanografiska forskningsprojektet ClimeMarine har provat nya grepp för att nå ut med kunskap till en yngre generation. Först arrangerade de en konsttävling på temat klimatförändringars effekter på den marina miljön. Då togs en illustration fram som används i ett faktablad. Efter det skrevs en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Europas klimat förändrades av avskogningen under bronsåldern

KlimatSMHI Rossby Centre

Vegetationen i Europa har inte alltid sett ut som den gör idag. Just som inlandsisen drog sig tillbaka i norra Europa och populationen ökade började människan påverka landskapet i större utsträckning genom att hugga ner skog. Till en början småskaligt för att bland annat underlätta för jakt, för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Första animationerna av blixtar från satelliten MTG-I1

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Idag visade EUMETSAT och ESA för första gången bildmaterial från blixtsensorn på satelliten MTG-I1, Lightning Imager. Instrumentet ger en heltäckande bild av blixtaktivitet dygnet runt över Europa, Afrika och omgivande hav.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och DMI samarbetar med att utveckla varningssystem för översvämningar i Danmark

Hydrologi

Klimatförändringen leder till allt fler extrema väderhändelser, vilket har fått den danska regeringen att investera i ett prognos- och varningssystem för översvämningar. Danmarks metrologiska institut (DMI) leder arbetet och SMHI är en av flera partners som stöttar projektet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vilken inverkan har klimatförändringarna på vindkraften?

Klimat

Klimatförändringarna påverkar energisektorn på olika sätt och Sverige står inför mycket stora investeringar för att ställa om energisystemet. För att svara på frågan hur energisystemet påverkas har SMHI deltagit i forskningsprojektet ”Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften” som presenterades …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Riksdagen vill lära sig mer om systemanalys och SMHIs vattenforskning

Hydrologi

– Samordningen kring vattnet i Sverige måste bli bättre för att det ska räcka till alla även i ett klimat i förändring. Det är politikerna som kan genomföra förbättringarna och jag hoppas att de tar den chansen, säger Berit Arheimer, professor i hydrologi på SMHI som är inbjuden att tala på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varmare klimat och mer näringsämnen förändrar fjällmiljön

MeteorologiKlimatLuftmiljö

Den biologiska mångfalden står inför stora utmaningar. Ett förändrat klimat och fortsatt kvävetillskott från luften utmanar känsliga fjällmiljöer i den skandinaviska bergskedjan. Det påverkar de näringar som är knutna till fjällmiljön.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden