Europas klimat förändrades av avskogningen under bronsåldern

Vegetationen i Europa har inte alltid sett ut som den gör idag. Just som inlandsisen drog sig tillbaka i norra Europa och populationen ökade började människan påverka landskapet i större utsträckning genom att hugga ner skog. Till en början småskaligt för att bland annat underlätta för jakt, för att sedan göra mer systematiska förändringar för att göra plats för lantbruk. En av konsekvenserna blev att klimatet förändrades visar en ny studie.

Avverkat hygge i skogen.
Foto: MostPhotos.

Det är kanske svårt att föreställa sig när man blickar ut genom fönstret, att för 6000 tusen år sedan var Europa täckt av skog. Mellan för 6000–2500 år sedan gick landskapet igenom stora förändringar, där 10 procent av skogen höggs ner, för att göra plats åt en växande civilisation. Framförallt skedde förändringen i södra Europa där populationen och behoven var störst.

Ändrat landskap innebär ändrat klimat

Klimatsystemet påverkas av landytan och hur den interagerar med atmosfären. Hur marken används påverkar till exempel landytans reflektionsförmåga (albedo) som påverkar strålningsbalansen. När Europa var täckt med skog kan man lite förenklat säga att det var lågt albedo, men i takt med avverkningen av skogen så har albedot ökat. Med mer yta med högt albedo ökar reflektionen av kortvågig strålning. Framförallt under en vinter med snötäcke är skillnaden i albedo stor mellan skog och öppet land.

Det är inte bara landytans reflektionsförmåga som förändras av avskogningen utan både avdunstning och vind förändras, vilket ändrar energiutbytet mellan landytan och atmosfären.

Modellerna visar en tidig påverkan

För att kunna se vilken effekt förändringen av landytan hade på klimatet använde forskarna, med Gustav Strandberg i spetsen (SMHI), globala och regionala klimatmodeller. Det i kombination med att rekonstruera landytan genom att analysera flera tusen år gamla pollen som bevarats i sjösediment. Med hjälp av klimatmodeller framtagna på SMHI simulerade forskarna Europas klimat runt 500 år f.Kr. både påverkat och opåverkat av människan, för att sedan göra jämförelser.

Gustav Strandberg, doktor i atmosfärsvetenskap och forskare på Rossby Centre, SMHI
Gustav Strandberg, SMHI.
Resultaten visar att människan hade en tidig påverkan på det europeiska klimatet. De så kallade antropogena (mänskliga) förändringarna som utgjordes av avskogning var tillräckligt stora för att ha en effekt framförallt på sommartemperaturen i södra Europa, säger Gustav Strandberg, forskare i klimatologi vid SMHI. 

I södra Europa kan det ha blivit upp till 1,5 grad varmare än vad det skulle varit utan mänsklig påverkan.

Studien har gjort att vi har lärt oss mer om hur klimatet var då och klimatsystemet. Det har också gjort att vi har förbättrat modellerna och kan vara säkra på att de presterar bättre i framtiden. Den bekräftar också insikter om att markanvändningen även är viktigt för framtidens klimat i Europa, säger Gustav Strandberg.