Arkiv - Planerat underhåll och uppdateringar

Varningar och risk/Warnings and risk information

SMHI har under december lanserat en ny varningssida innehållande varningar och risk. Varningar och risk finns också i Öppna data som en ny tjänst.
 

Senast uppdaterad:

Nya versioner för PMP och Mesan/New versions for PMP and Mesan

I enlighet med tidigare information finns nu PMP- och Mesan-filer i både gamla och nya versioner. De nya versionerna innehåller nya strukturer i filer. Den gamla versionen kommer att avvecklas 31:a maj 2016.

Senast uppdaterad:

Nya versioner för PMP-filer och Mesan-filer kommer snart./New versions for PMP-files and Mesan-files are coming soon.

Ett arbete med harmonisering av PMP och Mesan leder till nya versioner med nya strukturer i filerna. Både befintliga och nya versioner kommer att finns tillgängliga under en tid. Mer information kommer snart.

Senast uppdaterad:

Många nya datamängder nu som öppna data./Many new dataset now as open data.

Idag har ett API för vattenföringsdata i realtid blivit tillgängligt. Dessutom finns nu både GUI och API för arkiv- och realtidsdata för parametrarna månadsmedelvärde lufttemperatur, månadssumma nederbörd och byvind. Nytt är även havstemperatur, salthalt och strömmars riktning och hastighet ifrån …

Senast uppdaterad:

Hirlam och Hiromb kommer att ersättas i maj 2016./Hirlam and Hiromb will be replaced in May 2016.

Från och med 1 maj 2016 kommer inga nya Hirlam-data att produceras och Arome kommer att ersätta Hirlam fullt ut.  Redan nu finns data från Arome tillgängliga. Arkivet med Hirlam-data kommer fortsätta finnas tillgängligt precis som idag.

Senast uppdaterad:

Nya licensvillkor/New license terms

Från och med idag, 1 september 2015, gäller de för öppna data, Creative commons Erkännande 4.0 SE. De nya villkoren kräver källhänvisning och att det måste framgå om licensmaterialet är bearbetat.

Senast uppdaterad:

Nytt system bakom radarinformation/New system behind radar information

SMHI inför ett nytt system för insamling och bearbetning av radarinformation under hösten 2105. Detta kommer i viss mån påverka leveranserna av data.

Senast uppdaterad:

Risk för störningar i dataleveranser/Risk of interruptions in data deliveries

 Från 25-31 maj kommer SMHI uppgradera delar av sin IT infrastruktur. Två driftsättningar är planerade. Detta kan medföra någon timmes avbrott per tillfälle. 

Senast uppdaterad:

5 min avbrott i all data trafik/ 5 min disruption in all data traffic

På torsdag den 5 februari kommer det att göras arbete i SMHIs brandvägg, kl 15:00 svensk tid. Detta kommer innebära ca 5 minuters avbrott i all datatrafik till och från SMHI.

/Thursday the 5th of February, at 02:00 PM (UTC) , work will be done on the SMHI fire wall. This implies a 5 min disruption i …

Senast uppdaterad:

Förseningar Hirlam C11 och Arome/Delay Hirlam C11 and Arome

Söndag 11/1 09:00 till ca 13:00 (UTC), Hirlam C11 kan bli omkring 1h försenad.

Senast uppdaterad: