Arkiv - Planerat underhåll och uppdateringar

SMHI byter system för generering av väderradarprodukter 2016-12-07/ SMHI is replacing the product generator for weather radar products 2016-12-07

SMHI byter system för generering av väderradarprodukter. Bytet medför att användning av nya metoder som visar på kvalitativa förbättringar i produkter blir möjlig. Dessutom medför bytet ytterligare möjligheter att förbättra behandling av både bakomliggande data och färdig produkt.

Senast uppdaterad:

Radar Östersund/Radar Östersund

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Östersund används nu i operationella produkter. Systemet är under intrimning varför vissa brister kan visa sig i produkterna.

Senast uppdaterad:

Modernisering radar Östersund/Modernization of radar facility Östersund

Väderradar Östersund tas ner för moderninsering 15 augusti. I slutet av september beräknas anläggningen vara i drift igen. 

Senast uppdaterad:

Fortsatt arbete med moderniseringen av väderradaranläggningar/ The work with modernizing the radar facilities continues.

Arbetet med uppgraderingen av väderradaranläggningar fortsätter. Radaranläggningen i Vara har nu tagits ned vilket innebär att inga data kommer att levereras under installationen och de inledande testerna av anläggningen. I mitten av februari beräknas anläggningen vara i drift igen. I mitten av …

Senast uppdaterad:

Risk för störningar i dataleveranser/Risk of interruptions in data deliveries

 Från 25-31 maj kommer SMHI uppgradera delar av sin IT infrastruktur. Två driftsättningar är planerade. Detta kan medföra någon timmes avbrott per tillfälle. 

Senast uppdaterad:

Påverkan på PMP-produktion

SMHI kommer att uppgradera operativ- och filsystem vilket kommer att medföra förseningar för vissa modellkörningar. Som en följd av detta kan tidsupplösningen i PMP-produkterna komma att påverkas.

Senast uppdaterad:

Planerat avbrott för arkiverade modelldata, 2014-08-19 kl 18-19

Tisdagen 2014-08-19, kl 18:00 till 19:00, är ett driftavbrott planerat för underhåll av en server. Under denna tid kommer det vara ett avbrott i leveransen av arkiverade modelldata.

Senast uppdaterad:

Nytt API för PMP lanseras 18 mars

I och med att det geografiska området för PMP, väderprognosdata, blir mindre så lanseras ett nytt API den 18 mars. Befintligt API kommer att finnas tillgängligt parallellt i cirka två veckor, till och med 31 mars.

Senast uppdaterad:

Välkommen till nyhetsflödet för kommande förändringar

Följ detta flöde om du är intresserad av planerat underhåll och uppdateringar av tjänster och data inom öppna data.

Senast uppdaterad: