Modernisering radar Östersund/Modernization of radar facility Östersund

Väderradar Östersund tas ner för moderninsering 15 augusti. I slutet av september beräknas anläggningen vara i drift igen. Mer information om det pågående arbetet med moderninseringen finns här.

----------------------------------------------------------------------------------------

The radar facility in Östersund is now being modernized and will temporarily be shut down from August 15. According to our plan, data from Östersund will be delivered at the end of September. More information is available here (in Swedish).