Avveckling av gamla versioner av PMP:api i Öppna data/Discontuation of old versions of PMP api in Open data

SMHI kommer att avveckla nedanstående versioner av PMP:api. Avvecklingen är planerad till 15:e januari 2019. Alla användare uppmanas att gå över till pmp3g/version/2/ till detta datum.

-

SMHI will discontinue following versions of PMP api. The discontinuation is planned to January 15, 2019. All users are requested to implement pmp3g/version/2/ to this date.

PMP versioner som kommer att avvecklas/PMP versions to be discontinued:

.../category/pmp1.5g/version/2/

.../category/pmp2g/version/2/

.../category/pmp2g/version/3/

.../category/pmp3g/version/1/

.../category/mesan1g/version/1/